Home Góc báo chí Các liên kết hữu ích cho những người từ Việt Nam đến...

Các liên kết hữu ích cho những người từ Việt Nam đến Vương quốc Anh hoặc học tiếng Anh Anh

16
0
SHARE
Môn học Tên Địa chỉ trang web
Học tại Vương quốc Anh Hội đồng Anh http://www.britishcouncil.org/vietnam
Thông tin du lịch Thăm Vương quốc Anh http://www.visitbritain.com/en/EN
Nhập cư Anh Đại sứ quán Anh http://ukinvietnam.fco.gov.uk/en
Đơn xin thị thực Thị thực Vương quốc Anh http://www.ukvisas.gov.uk
Văn hoá Anh BBC http://www.bbc.co.uk/vietnamese
Đại lý du học VIECA http://www.vieca.org.vn
Tiếng Việt tại Vương quốc Anh Hội sinh viên Việt Nam http://www.saoviet.org.uk
Hội sinh viên Việt Nam (diễn đàn) http://svuk.org.uk
VietHome http://www.viethome.co.uk
Nhà hàng Việt Nam ở London Ăn ở London http://www.london-eating.co.uk/cuisines/vietnamese.asp
Sống ở Anh Đại sứ quán Việt Nam http://www.vietnamembassy.org.uk

Thông tin cộng đồng

Để biết thêm thông tin về cộng đồng người Việt ở London: http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2005/05/26/vietnamese_london_feature.shtml

Nguồn: ukstudentlife.com

Facebook Comments
Rate this post