Home Góc báo chí Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam – VIECA

Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam – VIECA

18
0
SHARE

Địa chỉ:Số 64/84 Ngọc Khánh Hà nội

Điện thoại: 043.7712101

Website: //www.vieca.org.vn

Thuộc nhóm: Du học, Tư vấn

Thông tin chi tiết
với mong muốn được góp phần thực hiện chủ trương phát triển du học của Nhà nước, với hy vọng có thể cung cấp được những ý kiến tư vấn xác đáng, những dịch vụ cụ thể, chính xác nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng cho những người có nhu cầu du học, Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam, tên đối ngoại tiếng Anh viết tắt là VIECA đã ra đời.
Theo quyết định số 132/QĐ/KHVN ngày 11/6/2001 Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam là tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.
Mục tiêu
Tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và hợp tác giữa các tổ chức giáo dục Quốc tế và các tổ chức tư vấn và tuyển sinh du học Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn du học, thông qua đó thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi văn hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đai hoá đất nước.
Nguồn: diadiem.chonmua.com
Facebook Comments
Rate this post