92/2015/tt btc

  • CSDL vương quốc về VBPL »
  • CSDL Sở Tài chính »
  • Văn phiên bản pháp luật »
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi một phần
  • Ngày đem hiệu lực: 30/07/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT