a tall order là gì

Hôm ni tất cả chúng ta sẽ học tiếp bài số 17 trong loạt bài xích học 25 Bài trở thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mỗi ngày 2019.

Bạn đang xem: a tall order là gì

Các cụm kể từ này đều là những cụm kể từ hết sức thông dụng nhập cuộc truyện trò mỗi ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi người tiếp tục nghe thấy bọn chúng trong số bộ phim truyện và lịch trình TV và rất có thể dùng bọn chúng nhằm thực hiện mang đến giờ đồng hồ Anh của tôi tương đương với giờ đồng hồ của những người bạn dạng ngữ rộng lớn.

Như tiếp tục rằng nhập bài xích đầu, những lời nói trở thành ngữ sẽ tiến hành bịa nhập yếu tố hoàn cảnh một mẩu chuyện rõ ràng. Nếu chúng ta nào là ko làm rõ sung sướng lòng phát âm lại bên trên đây: Lời trình làng những trở thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mỗi ngày.

  • Bài tiếp theo: Bài 18 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc sản phẩm ngày
  • Bài học tập trước: Bài 16 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc sản phẩm ngày

Các câu chính:

1. Câu trở thành ngữ số 1: (to) blow it
2. Câu trở thành ngữ số 2: (to) burn the midnight oil
3. Câu trở thành ngữ số 3: chitchat
4. Câu trở thành ngữ số 4: (to) deliver the goods
5. Câu trở thành ngữ số 5: (to) bởi one’s best
6. Câu trở thành ngữ số 6: rest assured
7. Câu trở thành ngữ số 7: right away
8. Câu trở thành ngữ số 8: (to) sell lượt thích hotcakes
9. Câu trở thành ngữ số 9: (to be) sitting pretty
10. Câu trở thành ngữ số 10: sold out
11. Câu trở thành ngữ số 11: (to) take off 
12. Câu trở thành ngữ số 12: tall order

Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mỗi ngày 2019
Bài 17-Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mỗi ngày 2019

Lesson 17: Carol tells Bob the good news

Carol phones Bob to tát tell him the cookies are selling very well and that she needs another 1,000 by the morning. Bob isn’t sure he can make the cookies sánh quickly, but Carol insists

Carol:    Bob, your wife’s cookies are selling like hotcakes!

Bob:       How many did you sell, Carol?

Carol:    We’ve sold out. I need more right away! Bring u another 1,000 by tomorrow at 9 a.m.

Bob:       That’s a tall order, Carol.

Carol:    Don’t blow it, Bob! Susan’s Scrumptious Cookies could really take off.

Bob:        I know, but I’m not sure we have enough time to tát bake all those cookies.

Carol:    Bake all night if you have to tát. Burn the midnight oil! If you work hard now, you’ll be sitting pretty in a few years

Bob:        Rest assured that I’ll do my best to tát deliver the goods.

Carol:     Okay, now let’s stop the chitchat. You’ve got work to tát do!

Dưới đấy là tệp tin nghe audio những câu trở thành ngữ giờ đồng hồ Anh nhập mẩu chuyện trên

https://vieca.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/17-Track17.mp3
Ưu đãi khóa huấn luyện và đào tạo nggoai ngữ bên trên NNYC
Ưu đãi khóa huấn luyện và đào tạo nggoai ngữ bên trên NNYC

Ý nghĩa những trở thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mỗi ngày nhập bài

1. Câu trở thành ngữ số 1: (to) blow it

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: (to) blow it – to tát spoil an opportunity

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: chớ thực hiện hỏng, chớ vuột thất lạc cơ hội

Ví dụ 1: The actress got nervous and forgot all of her lines. She really blew it!

Ví dụ 2: I’ll give you one more chance, but don’t blow it this time!

Từ đồng nghĩa: to tát screw up [slang].

Ví dụ: I can’t believe you screwed up during the interview by asking for six weeks of vacation before you even got the job offer!

2. Câu trở thành ngữ số 2: (to) burn the midnight oil

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to tát stay up late studying or working

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: dành riêng suốt đêm nhằm học tập hoặc thao tác.

Ví dụ l: Michael burned the midnight oil studying for his algebra test.

Ví dụ 2: The project is due tomorrow and we’re far from finished. We’re going to tát have to tát burn the midnight oil tonight.

3. Câu trở thành ngữ số 3: chitchat

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: casual conversation; gossip

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: tán phễu,trò chuyện

Ví dụ 1: Peter told Heather to tát stop the chitchat and get back to tát work.

Ví dụ 2: Okay, enough chitchat! Let’s start discussing this week’s reading assignment.

Từ đồng nghĩa tương quan shoot the breeze.

Chú ý: ” Chitchat” còn rất có thể thực hiện động từ

Ví dụ: Amber and Ted were chitchatting all night long.

4. Câu trở thành ngữ số 4: (to) deliver the goods

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to tát meet expectations; to tát bởi what’s required

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đạt chỉ tiêu

Ví dụ l: Peter thought Bob wasn’t delivering the goods, sánh he fired him.

Ví dụ 2: I’m depending on you to tát finish the job on time. I know that you can deliver the goods!

Từ đồng nghĩa: to tát cut the mustard.

Ví dụ: If you can’t cut the mustard here, you’ll have to tát find a new job.

5. Câu trở thành ngữ số 5: (to) bởi one’s best

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to tát try as hard as possible

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: cố rất là đem thể

Ví dụ 1: Although Ted did his best, he still failed his chemistry test.

Ví dụ 2: You might not get a perfect score on your history test, but just do your best.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Từ đồng nghĩa: to tát give it one’s all

6. Câu trở thành ngữ số 6: rest assured

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: be sure

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: vững chắc chắn

Ví dụ 1: Rest assured that the police will find the thieves.

Ví dụ 2: Rest assured I’ll take good care of your dog while you’re on vacation.

7. Câu trở thành ngữ số 7: right away

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: immediately

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: tức thì lập tức

Ví dụ 1: When Meg realized her house was on fire, she called the fire department right away.

Ví dụ 2: You need some sugar for your cookies? I’ll bring some over right away.

8. Câu trở thành ngữ số 8: (to) sell lượt thích hotcakes

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to tát sell fast; to tát be a popular item.

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: sản phẩm phân phối chạy

Ví dụ 1: Those new Fubu xanh xao jeans are selling lượt thích hotcakes. All the girls love them.

Ví dụ 2: Stephen King’s new novel is selling lượt thích hotcakes.

9. Câu trở thành ngữ số 9: (to be) sitting pretty

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: in a good position (often financially)

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đem vị trí (thuộc nghĩa tài chính)

Ví dụ 1: After Chad won the lottery, he was really sitting pretty. He quit his job and bought a mansion in Malibu, California.

Ví dụ 2: Gina was one of the first people to tát work at Amazon.com, and she made millions on her stock options. Now she’s sitting pretty.

10. Câu trở thành ngữ số 10: sold out

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: completely sold

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: không còn hàng

Ví dụ 1: Becky was really disappointed when she found out that the Britney Spears concert was sold out.

Ví dụ 2: Susan’s cookies were very popular at the bake sale. In fact, they sold out in just trăng tròn minutes!

11. Câu trở thành ngữ số 11: (to) take off 

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to tát become popular; to tát grow suddenly

– Nghĩa Việt: nổi tiếng

Ví dụ 1: Julia Roberts’ career took off with the film “Pretty Woman.”

Chú ý: “Take off” còn đem nhiều nghiã khác
1. Cởi rời khỏi, kéo ra.

Ví dụ: Please take off your shoes before coming inside our apart- ment. We just vacuumed this morning.

2. Rời chuồn.

Ví dụ: We’re taking off now. See you later!

3. Khấu trừ.

Ví dụ: The waiter forgot to tát bring us drinks, sánh he took $10 off the bill.

4. Cất cơ hội.

Ví dụ: The airplane took off on time.

12. Câu trở thành ngữ số 12: tall order

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: a task or goal that is difficult to tát achieve

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: một yên cầu khá cao

Ví dụ 1: It’ll be a tall order to tát find a new governor as popular as the current one.

Ví dụ 2: You want u to tát figure out how to tát clone your pet rabbit? That’s a tall order!

Như vậy tất cả chúng ta tiếp tục kết cổ động bài xích số 17. Các các bạn hãy học tập tiếp bài xích số 18 nhằm mày mò ngoài ra.

Hy vọng những bạn cũng có thể dùng thuần thục các thành ngữ giờ đồng hồ Anh nhập tiếp xúc sản phẩm ngày để đáp ứng chất lượng rộng lớn mang đến việc làm và cuộc sống đời thường.

[elementor-template id=”20533″]

Xem thêm: lời bài hát ngọc sơn tình cha