ankan không tham gia loại phản ứng nào

Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào

Bạn đang xem: ankan không tham gia loại phản ứng nào

Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là được biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc điểm chất hóa học của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc bài bác luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Đáp án B

Phản ứng đặc thù của ankan

1. Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi phát sáng hoặc nhen nhóm giá buốt lếu láo ăn ý metan và clo xẩy ra phản xạ thế thứu tự những nguyên vẹn tử hiđro vày clo.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2. Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được phân thành 3 loại. Chúng tớ nằm trong coi này là những loại nào là nhé.

Phản ứng tách H2 của ankan

Phản ứng này thường hay gọi là phản xạ đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan vô phân tử sở hữu kể từ 2 nguyên vẹn tử C trở lên trên mới mẻ sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tách H2. Trong phản xạ tách H2, 2 nguyên vẹn tử H gắn kèm với 2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau tách đi ra bên nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

3. Phản ứng lão hóa ankan

Ankan bền với tác nhân lão hóa ở nhiệt độ chừng thông thường. Tại nhiệt độ chừng cao hoặc xuất hiện xúc tác rất có thể phản xạ với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 muốn tạo trở thành ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát mắng của Ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Câu 2. Ankan hòa tan đảm bảo chất lượng vô dung môi nào

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 3. Khi clo hóa lếu láo ăn ý 2 ankan người tớ chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Etan: CH3CH2Cl.

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Xem thêm: toán nâng cao lớp 2 kì 1

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.

Câu 4. Ankan Y phản xạ với Clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo sở hữu tỉ khối khá đối với H2 vày 39,25 thương hiệu của Y là

A. butan.

B. propan.

C. iso-butan.

D. 2-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo nên dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{to,as}{\rightarrow} CnH2n+1Cl + HCl (1)

M CnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tớ có: 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 chiếm được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 5. Nhận ấn định nào là sau đấy là đúng chuẩn về đặc điểm cơ vật lý của ankan:

A. Ankan là những hóa học khí, ko color, ko tan nội địa.

B. Ankan là hóa học rắn hoặc khí, ko tan nội địa.

C. Ankan sở hữu số cacbon từ một cho tới 4 là hóa học khí, ko color, ko tan nội địa.

D. Ankan rất có thể ở hiện trạng rắn, lỏng, khí, tan đảm bảo chất lượng nội địa.

Câu 6. Có từng nào ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường khi phản xạ với clo (có độ sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan sở hữu kể từ 1C dến 4C)

=> sở hữu 3 ankan tạo nên 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 7. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ thành phần mol 1:1 chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan ê là

A. 1-metylbutan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan

D. 2, 2 -đimetylpropan.

Câu 8. Khi tổ chức phản xạ thế thân thích ankan X với khá brom sở hữu phát sáng người tớ chiếm được lếu láo ăn ý Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với không gian vày 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

-----------------------------------

Trên trên đây VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu nhằm học hành nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng mục trắc nghiệm Hóa học tập 11...

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi