bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Với một số trong những người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh có lẽ rằng khá phiền hà và khó khăn lưu giữ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn rất có thể đoạt được và áp dụng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài xích tập dượt tương quan. Bài viết lách sau tiếp tục tổ hợp những bài tập câu trực tiếp gián tiếp bạn rất có thể tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: bài tập câu trực tiếp gián tiếp

1. Khái niệm câu thẳng, con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là kiểu câu thuật lại đúng đắn những gì người phát biểu ham muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được đặt điều vô vết ngoặc kép. 

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu rất có thể cứ khoác kệ cút được không?”)
 • Nam said: “I don’t want to tướng drink it!” (Nam nói: “Mình không thích tu đặc điểm này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật con gián tiếp (Indirect speech)

Là kiểu câu dùng để làm thuật lại điều của những người này cơ một cơ hội con gián tiếp, ko trích dẫn nó vẹn toàn, ko kèm cặp vết ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai chất vấn liệu rằng tôi rất có thể kệ việc này cút được ko.)
 • Nam said that he didn’t want to tướng drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề ham muốn tu nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách gửi câu thẳng lịch sự con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm gửi kể từ câu thẳng lịch sự con gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác toan động kể từ trần thuật phù hợp

Bước thứ nhất là lựa chọn động kể từ trần thuật mến phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người phát biểu (trần thuật, đòi hỏi, chất vấn,...). Một số động kể từ trần thuật thường nhìn thấy là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh phát biểu với tôi là cô ấy đang được mua sắm một dế yêu mới mẻ.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi gửi câu thẳng lịch sự con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người phát biểu chỉ đang được kể lại điều phát biểu của một người vô vượt lên trước khứ. Do cơ, vô câu con gián tiếp, động kể từ vô mệnh đề được trần thuật rất cần được lùi lại 1 thì đối với thời gian phát biểu. Cụ thể:

  • Thì thời điểm hiện tại đơn → Thì vượt lên trước khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp nối → Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong → Thì vượt lên trước khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối → Thì vượt lên trước khứ triển khai xong tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì vượt lên trước khứ đơn → Thì vượt lên trước khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì vượt lên trước khứ tiếp nối → Thì vượt lên trước khứ triển khai xong tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have to tướng → Had to
 • May → Might

Lưu ý một số trong những tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ vô mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu sở hữu năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, bạn phải cảnh báo thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ vô mệnh đề được trần thuật cho tới tương thích.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked mạ if they were my friends. (Jane chất vấn tôi liệu bọn họ liệu có phải là các bạn của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh, các bạn còn cần thiết thay đổi cả một số trong những kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went to tướng visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to tướng visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng để làm thuật lại những vụ việc, mô tả hoặc đánh giá vụ việc, hiện trạng, đặc thù. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy đang được sở hữu các bạn trai mới mẻ.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu chất vấn yes/ no: 

S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked mạ if I would go out that night.” (Jack chất vấn tôi liệu tối hôm cơ tôi sở hữu ra đi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted to tướng know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you Call her?” 

→ My mom wanted to tướng know why I had called her. (Mẹ ham muốn biết sao tôi lại gọi cho tới cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + to tướng V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told mạ to tướng turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng ăn ý bài tập câu trực tiếp gián tiếp sở hữu đáp án

Bài tập dượt 1. Chuyển câu thẳng lịch sự con gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come to tướng my party?” Sam said to tướng them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told mạ __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How bởi you know that?" Kai asked mạ.

→ Kai wanted to tướng know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget to tướng turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded mạ ___________________________

10. “I should go trang chủ to tướng cook a meal.” Lan said.

→ Lan told mạ __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going to tướng the cinema?" Namjoon asked mạ.

→ Namjoon wanted to tướng know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked mạ ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked mạ where her umbrella was.

2. Anne told us to tướng open the door.

3. Sam invited them to tướng come to tướng her các buổi tiệc nhỏ. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told mạ she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help mạ the next day. 

7. Kai wanted to tướng know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded mạ to tướng turn on the light.

10. Lan told mạ she should go trang chủ to tướng cook a meal.

11. The teacher asked Dan to tướng stand up.

12. Namjoon wanted to tướng know if I was going to tướng the cinema. 

13. Danieal asked mạ where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet mạ at trang chủ.

Bài tập dượt 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively kêu ca Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to tướng worry                 

D. not to tướng worry

5. He wanted to tướng know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked mạ if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ mạ there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked mạ if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted to tướng know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted to tướng know if she _________.

A. was going to tướng the cinema

B. went to tướng the cinema

C. goes to tướng the cinema

D. had gone to tướng the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài tập dượt 3: Chọn câu vấn đáp đích.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked mạ how are you. 

B. Kathy asked mạ how I am

C. Kathy asked mạ how was I. 

D. Kathy asked mạ how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher to tướng the child.

A. The teacher told the child to tướng sit down.

B. The teacher said the child to tướng sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told to tướng the child to tướng sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready to tướng start a new program”, they said to tướng mạ.

A. They told mạ they are ready to tướng start a new program.

B. They told mạ they will ready to tướng start a new program.

C. They told mạ we were ready to tướng start a new program.

D. They told mạ they were ready to tướng start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said to tướng mạ.

A. Nana told mạ she has finished the project.

B. Nana told mạ she finished the project.

C. Nana told mạ she had finished the project.

D. Nana told mạ she has been finished the project.

7. “Please bring mạ some tomato soup,” he said to tướng the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress to tướng bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress to tướng bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said to tướng mạ.

A. She told mạ don’t move. 

B. She told to tướng mạ not to tướng move.

C. She told mạ not to tướng move. 

D. She said to tướng mạ don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told mạ she had written a letter the day before.

B. She said to tướng mạ I wrote a letter the day before.

C. She told mạ she had written a letter yesterday.

D. She told mạ she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend mạ some money?”, San asked mạ.

A. San asked mạ can you lend him some money.

B. San asked mạ could you lend him some money.

C. San asked mạ if I can lend him some money.

D. San asked mạ if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

9. A

10. D

Bài viết lách bên trên đang được tổ hợp lại những kiến thức và kỹ năng hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh. Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm và triển khai xong các bài xích tập dượt câu thẳng, con gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu hình nhé! 

Xem thêm: lời bài hát vui trong ngày cưới