bài tập hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và lúc này đơn tiếp tục là 2 thì được dùng thoáng rộng vô giờ Anh. Tuy nhiên, chắc rằng có rất nhiều các bạn bắt gặp trở ngại Lúc dùng 2 thì này.

Bạn đang xem: bài tập hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn

Vậy nên, chúng ta hãy nằm trong Trung tâm luyện ganh đua IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài xích luyện Thì lúc này tiếp tục và lúc này đơn để nắm vững 2 thì này rộng lớn nhé. 

Bài luyện Thì lúc này tiếp tục và lúc này đơn

Xem ngay: Phân biệt Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

Tổng quan tiền về thì lúc này đơn (Simple Present Tense) 

Cấu trúc 

Thể câu Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vo
do chuồn với S số nhiều, does chuồn với S số không nhiều.
do not = don’t/ does not = doesn’t
S + am/is/are + not + N/Adj
is not = isn’t
are not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy vô động kể từ tuy nhiên tớ thêm thắt -s/-es vô câu khẳng định:

 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh kể từ số nhiều thì không thay đổi động kể từ.
 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh kể từ số không nhiều thì tớ phân tách như sau: 

– Thêm es vô những động kể từ kết thúc đẩy vị _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes 

– Nếu trước_y là một trong phụ âm, tớ quăng quật hắn thêm thắt _ies: fly-flies, study-studies, 

– Các tình huống còn lại: thêm thắt _s: want-wants, run-runs

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn luôn dọn chóng ngay lập tức sau thời điểm tỉnh dậy).

        He goes lớn school by bus every morning. (Anh tớ đến lớp vị xe cộ buýt vào cụ thể từng buổi sáng).

         I have an English lesson on Mondays. (Tôi với một trong những buổi học tập giờ anh vào cụ thể từng loại 2) 

Xem chi tiết: Quy tắc thêm thắt s/es vô Thì lúc này đơn và cách phát âm

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Thì lúc này đơn được sử dụng Lúc tớ muốn: 

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề mang ý nghĩa hóa học thông thường xuyên lặp chuồn tái diễn.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi đi dạo ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng buổi sáng)

 • Diễn miêu tả chương trình, thời hạn biểu (giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch tranh tài …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến cất cánh đựng cánh vô 8 giờ tối)

 • Diễn miêu tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

E.g.:  Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước ngừng hoạt động ở nhiệt độ phỏng 0 ° C hoặc 32°F)

Ta nhận ra thì lúc này đơn nhờ những trạng kể từ chỉ thời hạn ở lúc này và những trạng kể từ chỉ gia tốc như sau: 

Với trạng kể từ chỉ tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ khác 

 • Every + khoảng tầm thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng tầm thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes lớn the movie with his friends. (Anh thông thường chuồn coi phim với bạn)

        We tự yoga twice a week. (Chúng tôi luyện yoga gấp đôi một tuần)

Ngoài đi ra, một vài động kể từ luôn luôn ở thì lúc này đơn và quá khứ đơn tuy nhiên ko chuồn với những thì tiếp tục như: 

 • Động kể từ chỉ giác quan tiền (Senses): see, hear, smell, taste, feel
 • Động kể từ chỉ ý kiến (Opinion): agree, disagree, consider, believe, think
 • Động kể từ chỉ xúc cảm (Emotion): love, hate, dislike, lượt thích, enjoy
 • Một số động kể từ khác:  appear, belong, want, need, wish

Xem thêm:

Vẽ sơ vật dụng trí tuệ Thì lúc này đơn chỉ vô 5 phút

Bài luyện thì lúc này đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài luyện Thì lúc này đơn trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao

Bài luyện thì lúc này đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động kể từ phù hợp vô điểm trống: 

1. He …….(like) football and computer games. 

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter lớn má twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh. 

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes    2. does     3. writes         4. is/makes         5. crys 

Bài 2: Viết lại câu trả chỉnh: 

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow má lớn stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs lớn my parents.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Thì quá khứ tiếp diễn

Tổng quan tiền về thì lúc này tiếp tục ( Present Continuous)

Cấu trúc: 

 • Khẳng định: S + am/is/are +V_ing
 • Phủ định: S +am/is/are + not + V_ing
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?
 • Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

E.g.:  Look! Mike is coming here. (Nhìn tề, Mike đang tới đây)

Xem thêm: có thai bao lâu thì đau bụng dưới

          My mother often goes lớn the office by motorbike, but today she is going lớn the office by bus. (Mẹ tôi thông thường xuyên đi làm việc vị xe cộ máy, song thời điểm hôm nay bà ấy chuồn xe cộ buýt chuồn làm)

         My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang được coi truyền ảnh bây giờ)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Chúng tớ dùng thì lúc này tiếp tục khi: 

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian thưa.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang được đi dạo với các bạn trai của cô ý ấy)

 • Diễn miêu tả một hành vi chắc hẳn rằng tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần (có plan, chương trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy tiếp tục gửi cho tới TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn vô tuần sau)

 • Diễn miêu tả một hành vi thông thường xuyên lặp chuồn tái diễn, thông thường được dùng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến cho người thưa không dễ chịu và bực bản thân.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at trang chủ. (Lucas toàn quên chiếc chìa khóa của anh ý tớ ở nhà)

 • Diễn miêu tả hành vi mang ý nghĩa tạm thời thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang được ở nhà đất của các cụ cô ấy)

Một số tín hiệu của thì lúc này tiếp tục như sau: 

 • Now, Right now
 • At present, at the moment
 • At …(giờ cụ thể)
 • Câu khẩu lệnh, tiếng cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Xem thêm: Bài luyện thì lúc này tiếp tục từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập 

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai: 

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it. 

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động kể từ phù hợp vô điểm trống rỗng (Hiện bên trên đơn và lúc này tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order lớn hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) lớn turn off the light. 

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents. 

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9.  I ……..(think) that you’ll become a successful woman. 

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)? 

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) má a story.

17. When ……..she ………(go) lớn the class?

18. I lượt thích Math and she …….(like) Physics. 

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures. 

Đáp án 

Bài 1: 

1. doing → is doing  2. swiming → swimming  3. are → is   4. knock →

am knocking   5. are → is

Bài 2: 

1. has 2. is playing  3. am painting 4. publishes 5. want  6. is forgetting 7. watch/ are visiting  8. is playing/ is reading  9. think 10. studies11. do/ski 12. Does/hate 13. is falling 14. is cooking 15. arrives 16. doesn’t tell 17. does/go 18. likes 19. isn’t working trăng tròn. are learning/ are drawing 

Xem thêm:

Các thì vô giờ Anh: cơ hội phân biệt và bài tập vận dụng

Bài luyện Thì lúc này đơn lúc này tiếp tục và quá khứ đơn có đáp án

Bài luyện trắc nghiệm Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục với đáp án

Vậy là đã hoàn tất các bài xích luyện Thì lúc này tiếp tục và lúc này đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì thế vẫn sát cánh đồng hành vô bài học kinh nghiệm này nhằm bên nhau ôn luyện lại 2 thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục. Chúc chúng ta học hành hạnh phúc.

Xem thêm: vẽ trang trí hội trường lớp 9 đẹp nhất