bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất lớp 8

Chuyên đề: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức – Toán 8

A. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

Bạn đang xem: bài tập tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất lớp 8

1) Khái niệm: Nếu với mọi giá trị của biến thuộc một khoảng xác định nào đó mà giá trị của biểu thức A luôn luôn lớn hơn hoặc bằng (nhỏ hơn hoặc bằng) một hằng số k và tồn tại một giá trị của biến để A có giá trị bằng k thì k gọi là giá trị nhỏ nhất (giá trị lớn nhất) của biểu thức A ứng với các giá trị của biến thuộc khoảng xác định nói trên

2) Phương pháp

a) Để tìm giá trị nhỏ nhất của A, ta cần:

+ Chứng minh A ≥ k với k là hằng số

+ Chỉ ra dấu “=” có thể xẩy ra với giá trị nào đó của biến

  1. b) Để tìm giá trị lớn nhất của A, ta cần:

+ Chứng minh A ≤ k với k là hằng số

+ Chỉ ra dấu “=” có thể xẩy ra với giá trị nào đó của biến

Kí hiệu : min A là giá trị nhỏ nhất của A; max A là giá trị lớn nhất của A

B. Các bài tập tìm Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

Dạng 1: Tam thức bậc hai

Dạng 2: Đa thức có dấu giá trị tuyệt đối

Xem thêm: soạn sử 10 kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng 3: Đa thức bậc cao

1. Dạng phân thức:

2. Phân thức có tử là hằng số, mẫu là tam thức bậc hai

3. Các phân thức có dạng khác

C. Tìm GTNN, GTLN của một biểu thức biết quan hệ giữa các biến

 

CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ:

Đang tải...

Tải về file word TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

– Chuyên đề: Bất đẳng thức – Toán 8

– Chuyên đề: Bổ đề hình thang và chùm đường thẳng đồng quy – Toán 8

Xem thêm: đã bao lần tôi tìm về kỷ niệm năm xưa