bài tập toán lớp 4 tập 2

VnDoc.com Học tập luyện Lớp 4 Toán lớp 4

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 4 tập 2

Nâng cấp cho gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin vô cùng nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải VBT Toán lớp 4 tập luyện 2

48 21.688

Bài viết lách đang được lưu

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bao hàm những bài bác rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ tựa như những bài bác tập luyện vô sách giáo khoa với những bài bác giải sở hữu lời nói giải hoặc, mê hoặc. Mời chúng ta nằm trong xem thêm chuyên chở về.

 • Thông tin tưởng sách Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 2
 • Giải Vở bài tập toán lớp 4 tập 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin tưởng sách Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài bác tập luyện vô vở này cũng như cách thức bài bác tập luyện vô sách giáo khoa. Bên cạnh đó, học viên còn được sản xuất quen thuộc với một trong những dạng bài bác tập luyện loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã từng bài bác tập luyện vô sách giáo khoa hoàn toàn có thể dùng vở bài bác tập luyện này Khi tự động học tập hoặc ôn tập luyện.

Những bài bác tập luyện vô sách VBT Toán lớp 4 tập luyện 2 bám sát công tác hiện nay hành của Sở và đều phải có chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 4 vô cùng tiện xem thêm cho những em cũng tựa như những bậc cha mẹ dạy dỗ học tập mang đến con cái bản thân Khi gặp gỡ những việc chưa xuất hiện phía đê làm sao để cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài bác tập luyện vô Vở bài bác tập luyện Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải vô cuốn sách này. Nếu thực hiện được như thế thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả vô hoc tập luyện.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 84: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 86: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 87: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 88: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 89: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 90: Luyện tập luyện chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 92: Luyện tập luyện Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 95: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 96: Phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 97: Phân số và quy tắc phân tách số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 98: Phân số và quy tắc phân tách số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 99: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 100: Phân số bởi vì nhau
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 102: Luyện tập luyện rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 103: Quy đồng kiểu mẫu những phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 104: Quy đồng kiểu mẫu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 105: Luyện tập luyện Quy đồng kiểu mẫu những phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 106: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 107: So sánh nhì phân số nằm trong kiểu mẫu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 108: Luyện tập luyện So sánh nhì phân số nằm trong kiểu mẫu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 109: So sánh nhì phân số không giống kiểu mẫu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 110: Luyện tập luyện So sánh nhì phân số không giống kiểu mẫu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 111: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 112: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 113: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 116: Luyện tập luyện Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 117: Luyện tập luyện Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 120: Luyện tập luyện quy tắc trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 121: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 123: Luyện tập luyện Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 124: Luyện tập luyện Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 126: Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 127: Luyện tập luyện Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 128: Luyện tập luyện Phép phân tách phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 129: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 130: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 131: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 132: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 133: Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 135: Luyện tập luyện Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 136: Luyện tập luyện chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 139: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 140: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số ê (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 141: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 143: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 144: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 145: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 146: Luyện tập luyện công cộng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 147: Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 152: Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 153: Ôn tập luyện về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 154: Ôn tập luyện về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 155: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 156: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 157: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 158: Ôn tập luyện về biểu đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 159: Ôn tập luyện về phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 160: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 161: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 162: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 163: Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 164: Ôn tập luyện về đại lượng
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 165: Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 166: Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 167: Ôn tập luyện về hình học
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 168: Ôn tập luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 169: Ôn tập luyện về thăm dò số khoảng cộng
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 170: Ôn tập luyện về thăm dò nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 171: Ôn tập luyện về thăm dò nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 172: Luyện tập luyện công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 173: Luyện tập luyện công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 174: Luyện tập luyện công cộng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 175: Tự kiểm tra

Đánh giá bán bài bác viết

Xem thêm: công dụng của hoa đu đủ đực

48 21.688

Chia sẻ bài bác viết

 • Chia sẻ bởi:

  Nguyễn Minh Ngọc

 • Nhóm:

  Sưu tầm

 • Ngày :

Nâng cấp cho gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin vô cùng nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Tìm thêm: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 Vở bài bác tập luyện toán lớp 4 Giải VBT Toán lớp 4

Sắp xếp theo

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh