bài tập về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại đơn tiếp nối là 2 thì được dùng thoáng rộng nhập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, chắc rằng có rất nhiều chúng ta gặp gỡ trở ngại Khi dùng 2 thì này.

Bạn đang xem: bài tập về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Vậy nên, chúng ta hãy nằm trong Trung tâm luyện đua IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài xích tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn để nắm vững 2 thì này rộng lớn nhé. 

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn

Xem ngay: Phân biệt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Tổng quan lại về thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present Tense) 

Cấu trúc 

Thể câu Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vo
do cút với S số nhiều, does cút với S số không nhiều.
do not = don’t/ does not = doesn’t
S + am/is/are + not + N/Adj
is not = isn’t
are not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy nhập động kể từ nhưng mà tớ tăng -s/-es nhập câu khẳng định:

 • Nếu mái ấm ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh kể từ số nhiều thì không thay đổi động kể từ.
 • Nếu mái ấm ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh kể từ số không nhiều thì tớ phân chia như sau: 

– Thêm es nhập những động kể từ kết cổ động vì chưng _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes 

– Nếu trước_y là 1 trong phụ âm, tớ quăng quật nó tăng _ies: fly-flies, study-studies, 

– Các tình huống còn lại: tăng _s: want-wants, run-runs

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn luôn dọn chóng ngay lập tức sau thời điểm tỉnh dậy).

        He goes to tát school by bus every morning. (Anh tớ tới trường vì chưng xe cộ buýt vào cụ thể từng buổi sáng).

         I have an English lesson on Mondays. (Tôi mang trong mình một buổi học tập giờ đồng hồ anh vào cụ thể từng loại 2) 

Xem chi tiết: Quy tắc tăng s/es nhập Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Thì thời điểm hiện tại đơn được sử dụng Khi tớ muốn: 

 • Diễn mô tả một hành vi, vụ việc mang tính chất hóa học thông thường xuyên lặp cút tái diễn.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi quốc bộ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng buổi sáng)

 • Diễn mô tả chương trình, thời hạn biểu (giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch tranh tài …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến cất cánh chứa chấp cánh nhập 8 giờ tối)

 • Diễn mô tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

E.g.:  Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước ngừng hoạt động ở nhiệt độ chừng 0 ° C hoặc 32°F)

Ta nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn nhờ những trạng kể từ chỉ thời hạn ở thời điểm hiện tại và những trạng kể từ chỉ gia tốc như sau: 

Với trạng kể từ chỉ tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ khác 

 • Every + khoảng chừng thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes to tát the movie with his friends. (Anh thông thường cút coi phim với bạn)

        We tự yoga twice a week. (Chúng tôi tập luyện yoga gấp đôi một tuần)

Ngoài rời khỏi, một vài động kể từ luôn luôn ở thì thời điểm hiện tại đơn và quá khứ đơn nhưng mà ko cút với những thì tiếp nối như: 

 • Động kể từ chỉ giác quan lại (Senses): see, hear, smell, taste, feel
 • Động kể từ chỉ ý kiến (Opinion): agree, disagree, consider, believe, think
 • Động kể từ chỉ xúc cảm (Emotion): love, hate, dislike, lượt thích, enjoy
 • Một số động kể từ khác:  appear, belong, want, need, wish

Xem thêm:

Vẽ sơ thiết bị trí tuệ Thì thời điểm hiện tại đơn chỉ nhập 5 phút

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động kể từ phù hợp nhập vị trí trống: 

1. He …….(like) football and computer games. 

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter to tát mạ twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh. 

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes    2. does     3. writes         4. is/makes         5. crys 

Bài 2: Viết lại câu trả chỉnh: 

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow mạ to tát stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs to tát my parents.

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì quá khứ tiếp diễn

Tổng quan lại về thì thời điểm hiện tại tiếp nối ( Present Continuous)

Cấu trúc: 

 • Khẳng định: S + am/is/are +V_ing
 • Phủ định: S +am/is/are + not + V_ing
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?
 • Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

E.g.:  Look! Mike is coming here. (Nhìn tề, Mike đang tới đây)

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

          My mother often goes to tát the office by motorbike, but today she is going to tát the office by bus. (Mẹ tôi thông thường xuyên đi làm việc vì chưng xe cộ máy, tuy vậy thời điểm hôm nay bà ấy cút xe cộ buýt cút làm)

         My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang được coi truyền hình bây giờ)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Chúng tớ dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối khi: 

 • Diễn mô tả một hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian thưa.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang được đi dạo với chúng ta trai của cô ý ấy)

 • Diễn mô tả một hành vi chắc chắn rằng tiếp tục xẩy ra nhập sau này ngay sát (có plan, chương trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy tiếp tục gửi cho tới TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn nhập tuần sau)

 • Diễn mô tả một hành vi thông thường xuyên lặp cút tái diễn, thông thường được dùng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến cho người thưa không dễ chịu và bực bản thân.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at home page. (Lucas toàn quên khóa xe của anh ý tớ ở nhà)

 • Diễn mô tả hành vi mang tính chất tạm thời thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang được ở nhà đất của các cụ cô ấy)

Một số tín hiệu của thì thời điểm hiện tại tiếp nối như sau: 

 • Now, Right now
 • At present, at the moment
 • At …(giờ cụ thể)
 • Câu khẩu lệnh, tiếng cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Xem thêm: Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập 

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai: 

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it. 

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động kể từ phù hợp nhập vị trí trống không (Hiện bên trên đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order to tát hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) to tát turn off the light. 

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents. 

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9.  I ……..(think) that you’ll become a successful woman. 

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)? 

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) mạ a story.

17. When ……..she ………(go) to tát the class?

18. I lượt thích Math and she …….(like) Physics. 

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures. 

Đáp án 

Bài 1: 

1. doing → is doing  2. swiming → swimming  3. are → is   4. knock →

am knocking   5. are → is

Bài 2: 

1. has 2. is playing  3. am painting 4. publishes 5. want  6. is forgetting 7. watch/ are visiting  8. is playing/ is reading  9. think 10. studies11. do/ski 12. Does/hate 13. is falling 14. is cooking 15. arrives 16. doesn’t tell 17. does/go 18. likes 19. isn’t working trăng tròn. are learning/ are drawing 

Xem thêm:

Các thì nhập giờ đồng hồ Anh: cơ hội phân biệt và bài tập vận dụng

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn thời điểm hiện tại tiếp nối và quá khứ đơn có đáp án

Bài tập luyện trắc nghiệm Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối đem đáp án

Vậy là đã hoàn tất các bài xích tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì thế đang được sát cánh nhập bài học kinh nghiệm này nhằm bên cạnh nhau ôn tập luyện lại 2 thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức hạnh phúc.

Xem thêm: kim loại phản ứng được với dung dịch naoh là