bài tập viết lại câu trong tiếng anh

Bài viết thuộc phần 55 nhập serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Dạng bài bác tâp ghi chép lại câu sao mang lại nghĩa ko thay đổi và được chính thức thích nghi từ thời điểm năm cấp cho 2 (lớp 6 – 7 – 8 – 9) cho tới trong những năm cấp cho 3 (lớp 10 – 11 – 12), tất cả chúng ta vẫn tồn tại bắt gặp dạng bài bác này. Cần tổ hợp kiến thức và kỹ năng tương đối đầy đủ về cấu tạo câu, những mái ấm điểm ngữ pháp,… nhằm rất có thể thực hiện chất lượng dạng bài bác này. Sở 180 thắc mắc trắc nghiệm đem đáp án và lý giải cụ thể, và được biên soạn kĩ lưỡng, đáp ứng nội dung tư liệu unique nhất

Tài liệu nằm trong chủ thể nổi bật

 • 60 Câu bài bác luyện lần lỗi sai trích đề đua demo Tiếng Anh 2019
 • 104 Bài luyện Tiếng Anh đem đáp án mục chính ghi chép lại câu
 • 99 Bài luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh hoặc đem đáp án
 • 490 Bài luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh sao mang lại nghĩa ko thay đổi hoặc đem đáp án
 • 168 Bài luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh cơ bạn dạng và nâng lên đem đáp án cụ thể – cô Tạ Thanh Hiền

Bộ tư liệu mục chính những năm

 • Năm 2017
 • Năm 2018
 • Năm 2019

Trích đoạn tài liệu

 1. The last time I went lớn Ho Chi Minh City was ten years ago.

It   _                                                                                        __________________________

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu trong tiếng anh

 1. Although he was very tired, he tried lớn help u with my homework.

Tired as   _                                                                             __________________________

 1. The xế hộp is too expensive. I can’t afford it.

It was _ _                                                                               __________________________

 1. It’s the first time I’ve been lớn New York

I haven’t _                                                                               __________________________

 1. “You damaged my camera”, said Hung lớn his sister.

Hung accused _____________________________________________________________

 1. We didn’t have any holidays until this summer.

It was not _ _                                                                         __________________________

 1. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.

Had   _                                                                                     __________________________

 1. Lan is pretty but Mai is prettier.

Mai is the _ _                                                                          __________________________

 1. This is the best film I’ve ever seen.

I’ve _                                                                                        __________________________

 1. My school has over 800 students.

There are _ _                                                                           __________________________

 1. People say that that plane crashed into the mountains

That plane   _                                                                                      ____________________

 1. She tries lớn learn English well so sánh as lớn communicate with foreigners.
  • She tries lớn learn English well with _                                                       ______________
 2. I started teaching English three years ago.
  • I have _ _ ______________
 3. No one in my class is more intelligent than thở Lan.
  • Lan _ ____________________
 4. This exercise was very difficult. We couldn’t vì thế it.
  • This exercise was so _ ______________
 5. But for your help, I couldn’t have passed the exam.
  • Had _                                                                                                 ____________________
 6. “When will you come back, Nga?”

I asked _                                                                                                        ______________

 1. No one has bought this house.

This house _                                                                                       ____________________

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger

 1. She didn’t take an umbrella so sánh she got wet.

She wouldn’t_ _                                                                                            ______________

 1. It was a mistake for him lớn buy that house.

He shouldn’t _                                                                                              ______________

 1. Although Nam was very tired, he tried lớn finish his work.

However  _                                                                                        ____________________

 1. We couldn’t go camping because of the storm.

The storm _                                                                                       ____________________

 1. It’s ages since I last talked lớn him.

I have _ _                                                                                            ____________________

 1. The book was so sánh interesting that we couldn’t put it down.

It was _ _                                                                                            ____________________

 1. He said lớn u “Don’t stay up late.”

He told me _                                                                                      ____________________

 1. The damage was so sánh great that it would cost millions of dollars lớn repair.

Such _                                                                                                 ____________________

 1. She didn’t graduate from university until 1980.

It was not _                                                                                        ____________________

 1. The khách sạn didn’t come up lớn our expectations.

The khách sạn fell _ _                                                                                           ______________

 1. Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.

I have never   _                                                                                             ______________

Xem thêm: đặt vòng tránh thai có đau không

 1. The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.

Only by _                                                                                           ____________________

 

 

Xem thêm: Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bạn dạng tương đối đầy đủ chi tiết
Xem thêm: Tổng thích hợp tư liệu bài bác luyện Tiếng Anh theo đòi chuyên nghiệp đề
Tải về PDF
Nếu liên kết chuyển vận bị lỗi, chúng ta cũng có thể chuyển vận về liên kết dự trữ sau: Link Dropbox | Link Box