bảo hiểm xã hội 3 năm được bao nhiêu tiền

Đóng bảo đảm 3 năm rút được từng nào tiền

Chào anh chị, em mới mẻ ngủ việc ở Công ty cũ từ thời điểm tháng 11/2021 cho tới giờ. Em được 3 năm hướng dẫn hiểm xã hội thì Lúc lãnh BHXH 1 phiên em được từng nào chi phí ạ. Mong anh chị chỉ dẫn em phương pháp tính ví dụ ạ. Thời gian ngoan đóng góp bảo đảm xã hội của em ví dụ như sau: kể từ 1/2013-12/2013 nút đóng góp 3.490.000 đồng, từ thời điểm tháng 2/2017-9/2017: nút đóng góp là 4.200.000 đồng, 9/2018-1/2020 nút bổng là 6.700.000 đồng ạ. Em xin xỏ cảm ơn.

Bạn đang xem: bảo hiểm xã hội 3 năm được bao nhiêu tiền


  • Dịch vụ tính bảo đảm xã hội một phiên chủ yếu xác
  • Hướng dẫn giấy tờ thủ tục hưởng trọn BHXH 1 phiên sau một năm ngủ việc
  • Thời điểm nộp làm hồ sơ hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần?

Tư vấn bảo đảm xã hội:

Cảm ơn các bạn tiếp tục gửi thắc mắc mang lại Shop chúng tôi, với tình huống của bạn: Đóng bảo đảm 3 năm rút được từng nào tiền, Tổng đài tư vấn xin xỏ vấn đáp như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật hướng dẫn hiểm xã hội năm 2014 quy ấn định về phong thái tính BHXH 1 phiên như sau:

“Điều 60. hướng dẫn hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng trọn bảo đảm xã hội một phiên được xem theo đòi thời gian tiếp tục đóng góp bảo đảm xã hội, cứ từng năm được xem như sau:

a) 1,5 mon nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp bảo đảm xã hội mang lại trong năm đóng góp trước năm 2014;

b) 02 mon nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp bảo đảm xã hội mang lại trong năm đóng góp từ thời điểm năm năm trước trở đi;”

Theo quy ấn định bên trên, nút hưởng trọn bảo đảm xã hội một phiên được xem tự nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp bảo đảm xã hội nhân với số mon thừa hưởng bảo đảm xã hội. Theo cơ, nút trung bình chi phí bổng mon đóng góp BHXH được vận dụng theo đòi quy ấn định bên trên Khoản 2 Điều 62 Luật bảo đảm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức trung bình chi phí bổng mon đóng góp bảo đảm xã hội nhằm tính bổng hưu, trợ cung cấp một lần

2. Người làm việc sở hữu toàn cỗ thời hạn đóng góp bảo đảm xã hội theo đòi cơ chế chi phí bổng tự người tiêu dùng làm việc ra quyết định thì tính trung bình chi phí bổng mon đóng góp bảo đảm xã hội của toàn cỗ thời hạn.”

Như vậy, phương pháp tính bảo đảm xã hội một phiên vô tình huống của các bạn sẽ triển khai theo đòi quá trình sau đây:

Bước 01: xác lập thông số trượt giá: năm 2022 đang rất được vận dụng theo đòi Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác lập số mon hưởng trọn BHXH 1 lần: Quý khách hàng sở hữu 12 mon đóng góp BHXH trước năm năm trước nên được xem hưởng trọn là một trong,5 mon nút trung bình chi phí lương; và sở hữu 24 mon đóng góp BHXH sau năm năm trước nên được xem là 2*2 = 4 mon nút trung bình chi phí bổng. Tổng là 5,5 mon nút trung bình chi phí lương;

Đóng bảo đảm 3 năm

Tư vấn bảo đảm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bước 03: Tính nút trung bình chi phí lương:

Xem thêm: toán nâng cao lớp 2 kì 1

Năm 2013: các bạn đóng góp từ thời điểm tháng 1/2013 – 12/2013 là 12 mon với nút bổng là: 3.490.000 đồng;

= 12 mon * 1,25 * 3.490.000 = 52.350.000

Năm 2017: các bạn đóng góp từ thời điểm tháng 3/2017 cho tới mon 9/2017 là 7 mon với nút bổng là 4.200.000 đồng;

= 7 mon * 1,12 * 4.200.000 = 32.928.000

Năm 2018: các bạn đóng góp từ thời điểm tháng 9/2018 – 12/2018 là 4 mon với nút bổng là 6.700.000 đồng;

= 4 mon * 1,08 * 6.700.000 = 28.944.000

Năm 2019: các bạn đóng góp từ thời điểm tháng 1/2019 – 12/2019 là 12 mon với nút bổng là 6.700.000 đồng;

= 12 mon * 1,05 * 6.700.000 = 84.420.000

Năm 2020: các bạn đóng góp từ thời điểm tháng 1/2020 – 1/2020 là một trong mon với nút bổng là 6.700.000 đồng;

= 1 mon * 1,02 * 6.700.000 = 6.834.000

Như vậy, nút bổng trung bình vô 3 năm (là 36 tháng) đóng góp BHXH của người tiêu dùng là = (52.350.000 + 32.928.000 + 28.944.000 + 84.420.000 + 6.834.000)/36 = 205.476.000/36 = 5.707.666 đồng.

Bảo hiểm xã hội một phiên của người tiêu dùng = nút trung bình chi phí bổng * số mon hưởng trọn BHXH = 5.707.666*5.5 = 31.392.166 đồng.

Nếu còn vướng vướng về: Đóng bảo đảm 3 năm rút được từng nào tiền; các bạn phấn chấn lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được bắt gặp những chuyên nghiệp viên tư vấn.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2