các ankan không tham gia loại phản ứng nào

Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào

Bạn đang xem: các ankan không tham gia loại phản ứng nào

Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ này được biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc thù chất hóa học của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc bài bác tập dượt tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Đáp án B

Phản ứng đặc thù của ankan

1. Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi thắp sáng hoặc thắp giá buốt lếu láo thích hợp metan và clo xẩy ra phản xạ thế theo thứ tự những vẹn toàn tử hiđro vì chưng clo.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2. Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được tạo thành 3 loại. Chúng tao nằm trong coi này là những loại này nhé.

Phản ứng tách H2 của ankan

Phản ứng này hay còn gọi là phản xạ đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan nhập phân tử đem kể từ 2 vẹn toàn tử C trở lên trên mới mẻ đem kỹ năng nhập cuộc phản xạ tách H2. Trong phản xạ tách H2, 2 vẹn toàn tử H gắn kèm với 2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau tách đi ra bên cạnh nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

3. Phản ứng lão hóa ankan

Ankan bền với tác nhân lão hóa ở nhiệt độ phỏng thông thường. Tại nhiệt độ phỏng cao hoặc xuất hiện xúc tác rất có thể phản xạ với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 sẽ tạo trở thành ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát lác của Ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Câu 2. Ankan hòa tan chất lượng tốt nhập dung môi nào

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 3. Khi clo hóa lếu láo thích hợp 2 ankan người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan bại là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Etan: CH3CH2Cl.

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Xem thêm: những bài hát song ca trữ tình hay nhất

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.

Câu 4. Ankan Y phản xạ với Clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 vì chưng 39,25 thương hiệu của Y là

A. butan.

B. propan.

C. iso-butan.

D. 2-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo nên dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{to,as}{\rightarrow} CnH2n+1Cl + HCl (1)

M CnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao có: 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 nhận được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 5. Nhận tấp tểnh này sau đấy là đúng chuẩn về đặc thù cơ vật lý của ankan:

A. Ankan là những hóa học khí, ko color, ko tan nội địa.

B. Ankan là hóa học rắn hoặc khí, ko tan nội địa.

C. Ankan đem số cacbon từ một cho tới 4 là hóa học khí, ko color, ko tan nội địa.

D. Ankan rất có thể ở tình trạng rắn, lỏng, khí, tan chất lượng tốt nội địa.

Câu 6. Có từng nào ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường khi phản xạ với clo (có khả năng chiếu sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan đem kể từ 1C dến 4C)

=> đem 3 ankan tạo nên 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 7. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan bại là

A. 1-metylbutan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan

D. 2, 2 -đimetylpropan.

Câu 8. Khi tổ chức phản xạ thế thân thuộc ankan X với khá brom đem thắp sáng người tao nhận được lếu láo thích hợp Y chỉ chứa chấp nhì hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với không gian vì chưng 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

-----------------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ này. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu nhằm học hành nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt mục trắc nghiệm Hóa học tập 11...

Xem thêm: những ai không nên dùng nấm linh chi