các công ty trong khu công nghiệp tân bình tuyển dụng

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp KCN Tân Bình – Tp.HCM

Bạn đang xem: các công ty trong khu công nghiệp tân bình tuyển dụng

 

1. CTY TNHH NAM THIÊN

Địa chỉ: LÔ 4-13 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38152438

Email: [email protected]

 

2. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG

Địa chỉ: LÔ 4-7A ĐƯỜNG 2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38152455

Email: [email protected]

 

3. CTY TNHH TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TÂN Á

Địa chỉ: 12B LÔ G CC KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG C4, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38157006

 

4. QUÁN CÀ PHÊ NÉT VIỆT

Địa chỉ: 5 LÔ E CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38158558

 

5. DNTN SX TM CỌP BAY

Địa chỉ: 21 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38159993

Email: [email protected]

 

6. CTY TNHH GMT

Địa chỉ: 2B LÔ 3 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155565

 

7. CTY TNHH TM TÂN HẢI LONG

Địa chỉ: 8 LÔ 4 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38360968

 

8. CTY TNHH TM TÂN HẢI LONG

Địa chỉ: 8 LÔ 4 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38360968

 

9. CTY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG HẢI SẢN TƯỜNG HỮU

Địa chỉ: LÔ 4-22B ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38151499

 

10. CTY TNHH MAY THÊU MINH BÍCH

Địa chỉ: 12 LÔ 2 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162800

 

11. CTY TNHH HIẾU HOÀNG QUÂN

Địa chỉ: L62 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38164717

Email: [email protected]

 

12. DNTN TM TÍNH ÍCH

Địa chỉ: LÔ 3-11B ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155238

Email: [email protected]

 

13. CTY CP KHAI THÁC & DV KHAI THÁC THỦY SẢN HẠ LONG

Địa chỉ: LÔ 3-9A ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155273

 

14. CTY CP ẮC QUI TIA SÁNG – CN (TIBACO)

Địa chỉ: 20 LÔ F CC KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG S11, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38150095

Email: [email protected]

 

15. CTY TNHH CHÂU THỊNH

Địa chỉ: 8 LÔ D CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 54356532

 

16. CTY TNHH MTV SX DV TÂN BÌNH TANIMEX

Địa chỉ: LÔ 4-18 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155141

Email: [email protected]

 

17. CTY TNHH MINH THÁI

Địa chỉ: 3-17 LÔ B CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38156764

 

18. QUÁN LẨU DÊ CHUNG CƯ

Địa chỉ: 14 LÔ E CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62679206

 

19. CÔNG TY TNHH TM HỖ TRỢ KIẾN THIẾT MIỀN NÚI – CN

Địa chỉ: LÔ 3-14 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38156715

 

20. CTY TNHH TMDV XD ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: 306 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38158749

 

21. CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ

Địa chỉ: LÔ 3-24B ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38156218

 

22. CTY TNHH KD SX VẬT TƯ THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: LÔ 3-11B ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155264

 

23. CTY TNHH VI NA TRẦN

Địa chỉ: 114 LÔ A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38159450

 

24. CTY TNHH HIỆP PHÁT LỘC

Địa chỉ: 20 ĐƯỜNG B2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38164922

 

25. CTY TNHH DECOTEX

Địa chỉ: LÔ 2-2A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155571

Email: [email protected]

 

26. CTY TNHH XD Á CHÂU (ABC)

Địa chỉ: LÔ 4-16 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38151853

Email: [email protected]

 

27. CTY TNHH LIÊN HIỆP

Địa chỉ: LÔ 2-1 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162839

Email: [email protected]

 

28. CTY TNHH KUWAHARA VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ 1-9B ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38163857

Email: [email protected]

 

29. CTY TNHH TM MỸ PHẨM CHẤN ĐẠT

Địa chỉ: LÔ 3-2A ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155547

Email: [email protected]

 

30. CTY CP TÂN HÂN VƯƠN

Địa chỉ: LÔ 2-8 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162849

Email: [email protected]

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

 

31. CTY TNHH HOÀNG GIA PHÚC

Địa chỉ: LÔ 4-17 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38158350

 

32. CTY LD TAXI VIỆT NAM (VINATAXI)

Địa chỉ: LÔ 4-15B ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38111111

Email: [email protected]

 

33. CTY TNHH SX HOÀNG NAM

Địa chỉ: LÔ 4-16 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38152268

Email: [email protected]

 

34. CTY TNHH SX DV HƯNG PHÁT

Địa chỉ: LÔ 2-1B LÊ TRỌNG TẤN KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38164748

 

35. CTY TNHH SX XD TM VIỆT BON

Địa chỉ: LÔ 3-3C ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38156619

Email: [email protected]

 

36. CTY TNHH IN BAO BÌ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT

Địa chỉ: LÔ 1-8A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38163876

 

37. CTY TNHH TMDV THIÊN NGHI

Địa chỉ: 80-82-84 ĐƯỜNG D11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38150136

Email: [email protected]

 

38. CTY LD BAO BÌ MIVIPACK

Địa chỉ: LÔ 3-12 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155211

Email: [email protected]

 

39. CTY LD BAO BÌ MIVIPACK

Địa chỉ: LÔ 3-12 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155211

Email: [email protected]

 

40. CTY TNHH TOSADENSHI VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ I-8C ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 54355971

 

41. CTY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO TÂN SAO VIỆT

Địa chỉ: 16 LÔ G CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38158926

 

42. CTY TNHH SX TMDV THẢO TRÚC

Địa chỉ: LÔ 16A TÂN TẠO KCN TÂN BÌNH, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37543574

 

43. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CN BÌNH PHÚ

Địa chỉ: LÔ 3 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38159259

 

44. CTY TNHH MAY SUNRISE

Địa chỉ: I-9C ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38163908

 

45. CTY TNHH TM SX NGÂN HÀ

Địa chỉ: LÔ 4-9 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38152541

 

46. CTY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162639

Email: [email protected]

 

47. CTY TNHH KIM LOẠI DIỆP DOANH

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG D14B KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 54356588

 

48. CTY TNHH DỆT MAY THÊU HƯƠNG THÁM

Địa chỉ: 27-28 LÔ 3 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155288

 

49. CTY TNHH TMDV HỘI NHẬP TOÀN CẦU

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG S7 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38164960

 

50. CTY TNHH AMPFIELD VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ 3-11 ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155284

 

51. CTY CP VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA)

Địa chỉ: LÔ 2-3 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162884

Email: [email protected]

 

52. CTY TNHH TM SX OAI HÙNG

Địa chỉ: LÔ 3-6 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155498

Email: [email protected]

 

53. CTY TNHH SX TMDV MINH QUANG

Địa chỉ: 1 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38164457

 

54. CTY TNHH IN ẤN SHENG HWAFONG

Địa chỉ: LÔ 2-6D ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38163440

 

55. CTY TNHH QUANG HƯNG – VPĐD

Địa chỉ: 113 LÔ A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38153042

 

56. CTY TNHH THIẾT BỊ ĐÌNH HẢI (DHE)

Địa chỉ: 1C ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155195

Email: [email protected]

 

57. CTY TNHH TM IN BAO BÌ THẢO NHÂN

Địa chỉ: 10 LÔ B KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 54442537

Email: [email protected]

 

58. CTY CP MÀNG BAO BÌ VINH NAM PHÁT (VINAFILMS)

Địa chỉ: LÔ 3-3D ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 54442351

 

59. CTY CP HOÀNG HẠC

Địa chỉ: 19-20 LÔ 4 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38155056

Email: [email protected]

 

60. CTY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38162639

Email: [email protected]

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm