các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian

YOMEDIA

Bạn đang xem: các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian

 • Câu hỏi:

  Các NST tự động nhân song ở trộn nào là tại đây của kỳ trung gian?

  • A. Pha G1 
  • B. Pha S
  • C. Pha G2
  • D. Pha G1 và trộn G2

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kì trung gian ngoan đem trộn G1,  pha S và G2. Tại trộn S, NST tự động nhân song.

  Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà hầu hết là histôn vẫn tạo ra cấu hình quánh hiệu, cấu hình này KHÔNG th
 • Ở loài giao hợp, Sở NST đặc thù của loại được giữ lại ổn định toan qua loa những mới là không giống nhau của loại là nhờ
 • Tại vùng sinh đẻ của ống dẫn sinh dục của loài ruồi giấm đem 6 tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên vẹn phân 3 chuyến thường xuyên.
 • Vào kỳ sau của nguyên vẹn phân, trong những tế bào của những người có: 
 • Các NST tự động nhân song ở trộn nào là tại đây của kỳ trung gian?
 • Ở một loại đem cỗ NST 2n = trăng tròn.
 • Trong quy trình nguyên vẹn phân, những NST teo xoắn cực lớn ở kỳ:
 • Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histôn 1 ¾ vòng của NST ở sinh v�
 • Ở gà đem cỗ NST 2n=78.
 • Mức cấu hình xoắn của NST đem chiều ngang 30nm là:
 • Một loại đem 2n = 24, kì sau nguyên vẹn phân đem số NST là:
 • Trong rời phân I, NST kép tồn bên trên ở: 
 • Số NST nhập tế bào ở kỳ sau của quy trình nguyên vẹn phân là:
 • Xét 7 tế bào sinh dục nguyên sơ đực nguyên vẹn phân thường xuyên 7 mùa, 50% số tế bào con cái trải qua loa rời phân.
 • Thành phần hoá học tập chủ yếu của NST ở loại vật nhân thực đem ADN và prôtêin:
 • Một tế bào sinh chăm sóc 2n của một loại loại vật nguyên vẹn phân thường xuyên 8 mùa, môi trường thiên nhiên nội bào vẫn cung ứng nguyên vẹn l
 • Trong kỳ đằm thắm, NST đem quánh điểm:
 • Sự thu gọn gàng cấu hình không khí của nhiễm sắc thể:
 • Trong rời phân sự phân li song lập của những cặp NST kép tư­ơng đồng xẩy ra ở:
 • Quá trình rời phân xẩy ra ở:
 • Từ a tế bào ban sơ, qua loa k chuyến phân loại nguyên vẹn phân thường xuyên tạo nên được:
 • Gà đem 2n = 78. Tại kỳ trung gian ngoan, số NST trong những tế bào là:
 • Cấu trúc của NST loại vật nhân thực đem những nút xoắn theo đòi trật tự:
 • Khi để ý một tế bào loài ruồi giấm nguyên vẹn phân một số trong những chuyến, ở kì sau của chuyến nguyên vẹn phân sau cuối người tao kiểm điểm đư
 • Một tế bào đem cỗ NST 2n = 14 đang được tiến hành quy trình rời phân, ở kì cuối I số NST trong những tế bào con cái là:
 • Nhiễm sắc thể được xem như là hạ tầng vật hóa học DT của tính DT ở Lever tế bào vì thế chúng:
 • Có 3 tế bào sinh chăm sóc của một loại nằm trong nguyên vẹn phân thường xuyên 3 mùa, số tế bào hoá công trở nên là:
 • Ở loại vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể: 
 • Ở người thành viên đực đem cỗ NST nam nữ được kí hiệu là:
 • Một loại đem cỗ NST được ký hiệu AaBBDDXY. Giao phối thông thường cho tới từng nào loại phú tử?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt