cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx 570es plus

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức ma trận (Matrix). Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung phần 1 này sẽ nói về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.

I. Tổng quan về phương thức ma trận trên CASIO fx-570VN Plus

Matrix là một phương thức trong máy tính Casio mà trong đó, người ta có thể tính toán được các phép tính toán trên ma trận.

Bạn đang xem: cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx 570es plus

Để thực hiện tính toán ma trận trên máy tính, trước hết ta gán dữ liệu cho các biến đặc biệt (MatA,MatB,MatC), và rồi dùng các biến này trong tính toán.

Vì 2 dòng máy tính có cấu tạo phím bấm cũng như hiệu năng khác nhau, để thuận tiện cho người đọc, tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng máy tính:

1. Máy Casio fx-570VN plus

Để vô phương thức ma trận ta nhấn: w6

Sau đó máy tính sẽ hỏi tên ma trận mà bạn muốn nhập, bấm 123 tùy thích (ở đây tôi chọn 1).

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ 1 tới 6 tùy thuộc vào kích thước ma trận mà bạn muốn tính (ở đây tôi chọn ma trận 3×3 1). Và bắt đầu nhập ma trận

Phím bấm: 1=2=2=2=1=2=2=2=1=

Tiếp đó ta bấm q4 để nhập thêm ma trận B và ma trận C với Dim hoặc xem lại với Data (ở đây tôi nhập thêm ma trận B)

Khi đã nhập xong các ma trận, ta bấm Cq4 ta được bảng sau

Với bảng này:

  1. Dim là nhập lại ma trận.
  2. Data là xem lại ma trận.
  3. MatA là gọi ra ma trận A.
  4. MatB là gọi ra ma trận B.
  5. MatC là gọi ra ma trận C.
  6. MatAns là gọi ra ma trận đã tính toán trước đó.
  7. Det là tính định thức của ma trận.
  8. Trn là tính ma trận chuyển vị.

Tới đây, ta có thể tính toán các phép tính trên ma trận:

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

i. Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm: q43+q44=

ii. Tính tích của 2 ma trận A và B

Phím bấm: q43Oq44=

iii. Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm: q43d=

Ngoài ra, ta có thể tính ma trận $latex {{A}^{6}}$ bằng cách kết hợp như sau (hoặc $latex {{A}^{n}}$ tùy vào sức sáng tạo)

Phím bấm: (q43d)qd=

iv. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm: q43u=

v. Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:q47q43=

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

————————————————————–

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về phương thức ma trận trên dòng máy tính bỏ túi thông dụng nhất hiện nay là CASIO fx-570VN plus. Các có thắc mắc hay bình luận hoặc góp ý về bài viết đừng ngại để lại bình luận bên dưới. Thanks for attention.

Đón xem phần 2: Hướng dẫn cơ bản về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx 580vnx