câu tục ngữ nào sau đây nói về lương tâm

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: câu tục ngữ nào sau đây nói về lương tâm

TRẢ LỜI

avatar

A. Cá k ăn muối hạt cá ươn

B. Một lượt bất tín, vạn lượt bất tín

C. Nói người nên nghĩ về cho tới thân thích

D. Một lượt giả dối, xám hối hận bảy ngày

xin hoặc nhất=))

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

2 vote

  • avatar

    bạn ơi ko van lơn hoặc nhất nhé, vấn đáp cũng nên với phân tích và lý giải ạ

  • avatar

    à thôi, câu này chỉ đã cho thấy chân thành và ý nghĩa thôi

  • =)))))

  • avatar

    =)

avatar

`@` Câu phương ngôn này tại đây nói tới bổng tâm :
A. Cá k ăn muối hạt cá ươn 
B. Một lượt bất tín, vạn lượt bất tín
C. Nói người nên nghĩ về cho tới thân
D. Một lượt giả dối, xám hối hận bảy ngày

`=>` Chọn `D`

`->` Câu `D` nói về lương tâm của loài người.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

- Đáp án D. Một lượt giả dối, xám hối hận bảy ngày

⇒ Lương tâm là năng lượng tự động reviews và điểu chỉnh hành động đạo đức nghề nghiệp của phiên bản thân thích trong số quan hệ với những người không giống và xã hội.

Xem thêm: hạ tiên sinh lưu luyến không quên 19

- Câu phương ngôn thưa về việc hạn chế rứt, hối hận hận bổng tâm khi tuy nhiên tiếp tục thưa dối

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí