chất nào làm mất màu dung dịch brom

Brom là một trong những vô số không nhiều dung dịch demo gom nhận ra và phân biệt những thích hợp hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brome? Chất này ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp chất vấn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Những hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh hoàn toàn có thể làm mất đi color hỗn hợp Brom, rõ ràng bao gồm những hóa học sau:

Chất làm mất đi color hỗn hợp brom

Các thích hợp hóa học cơ học làm mất đi color hỗn hợp Brom

Các thích hợp hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi color hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken tuy nhiên rõ ràng là etilen. 

Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom gửi kể từ color cam lịch sự white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi color hỗn hợp Brom. Khi cho tới hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp ban sơ red color nâu gửi lịch sự white color đục.

Phản ứng thân ái Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom muốn tạo đi ra thích hợp hóa học brom hóa, nước brom bị mất mặt color và tạo nên kết tủa Trắng.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra thân ái anilin và Brom là hỗn hợp ban sơ red color nâu gửi lịch sự white color đục, với kết tủa Trắng và với khí gold color nâu cất cánh đi ra.

Phương trình thân ái Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen thuộc tính với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hỗn hợp ban sơ color cam gửi lịch sự white color đục và với kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi color hỗn hợp brom tiếp sau là Ethylbenzene. Khi cho tới thích hợp hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục gửi lịch sự white color đục và với kết tủa gold color nâu dưới mặt đáy bình.

Phương trình phản xạ thân ái Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì thích hợp hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi color hỗn hợp brom, hiện tượng kỳ lạ phản xạ là hỗn hợp gửi lịch sự white color đục và với kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân ái Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi color hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân ái glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội gom tất cả chúng ta phân biệt thân ái glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi color hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân ái glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

Xem thêm: chuyên đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

9. Xeton: Phản ứng thân ái xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi color hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit thuộc tính với nước brom và bị lão hóa tạo nên hỗn hợp ko color.

Phương trình phản xạ thân ái andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

Các thích hợp hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, thích hợp hóa học vô sinh với tính khử mạnh tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp Brom và làm mất đi color hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 với tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân ái Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brome, thành phầm tạo nên trở thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân ái SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi color hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất này ko làm mất đi color hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom, Điểm sáng công cộng của những hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom là với tính lão hóa yếu đuối hoặc với link kiên cố.

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế benzen với link song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng với link pi ổn định toan và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Ankan ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế nó là hiđrocacbon no.

Các thích hợp hóa học cơ học không giống ko làm mất đi color hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án cho tới thắc mắc những hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brom cụ thể và không thiếu nhất.

Xem thêm: những ai không nên dùng nấm linh chi