cho tam giác đều abc cạnh a

Câu hỏi:

18/06/2019 185,691

A. AB+AC=a3

Bạn đang xem: cho tam giác đều abc cạnh a

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn A.

Gọi H  là trung điểm của BC. Do tam giác cân nặng bên trên A nên AH và BC vuông góc cùng nhau.

Suy ra 

Ta lại có 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính chừng lâu năm của vectơ v=GB+GC .

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12 (ảnh 2)

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12 (ảnh 3)

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12 (ảnh 4)

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12 (ảnh 5)

Câu 2:

Cho tam giác vuông cân nặng ABC bên trên A với AB = a. Tính AB+AC

Cho tam giác vuông cân nặng ABC bên trên A với AB = a. Tính | vecto AB + vecto AC| (ảnh 2)

Cho tam giác vuông cân nặng ABC bên trên A với AB = a. Tính | vecto AB + vecto AC| (ảnh 3)

Cho tam giác vuông cân nặng ABC bên trên A với AB = a. Tính | vecto AB + vecto AC| (ảnh 4)

Cho tam giác vuông cân nặng ABC bên trên A với AB = a. Tính | vecto AB + vecto AC| (ảnh 5)

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Điểm M phía trên cạnh BC sao cho tới MB = 2MC. Hãy phân tách vectơ AM theo nhì vectơ u=AB; v= AC

Xem thêm: kim loại phản ứng được với dung dịch naoh là

Câu 4:

Cho nhì vectơ ab ko nằm trong phương. Hai vectơ này sau đó là nằm trong phương?

Câu 5:

Cho hình bình hành ABCD và tâm O của chính nó. Đẳng thức này tại đây sai?

Cho hình bình hành ABCD và tâm O của chính nó. Đẳng thức này tại đây sai? (ảnh 2)

Cho hình bình hành ABCD và tâm O của chính nó. Đẳng thức này tại đây sai? (ảnh 3)

Cho hình bình hành ABCD và tâm O của chính nó. Đẳng thức này tại đây sai? (ảnh 4)

Cho hình bình hành ABCD và tâm O của chính nó. Đẳng thức này tại đây sai? (ảnh 5)

Câu 6:

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tâm O. Tính OB+OC

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

TÀI LIỆU VIP VIETJACK