chu vi hình chữ nhật lớp 4

TRONG chương trình toán lớp 3 , chúng ta đã được làm quen với dạng tính diện tích và chu vi của một số hình học như hình chữ nhật, hình vuông. Ở lớp 4, các em tiếp tục học thêm về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4với một số bài tập phức tạp hơn. Sau đây là bài tập chu vi hình chữ nhật lớp 4cho bạn tham khảo.

Ôn lại các kiến ​​thức về tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Bạn đang xem: chu vi hình chữ nhật lớp 4

Để tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

tính tổng quát

Bài toán: Có hình chữ nhật ABCD, chiều dài a, chiều rộng b. Tính chu vi (P) của hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (a + b) x 2

Đơn vị tính chu vi hình chữ nhật là cm, mm, v.v.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Một nửa chu vi của hình chữ nhật (C) bằng chu vi của hình chữ nhật đó, hoặc chiều dài cộng với chiều rộng.

Đơn vị tính nửa hình tròn của hình chữ nhật là cm, mm, v.v.

Một số phép toán mở rộng

TRONG chương trình toán lớp 4 , độ khó của bài tăng lên nên chúng ta sẽ không đơn thuần tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật khi đã cho đủ dữ kiện về chiều dài, chiều rộng. Có thể có những bài toán yêu cầu tính độ dài cạnh của hình chữ nhật khi biết chu vi hoặc nửa chu vi. Mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo các dạng bài dưới đây.

Tính chiều dài hoặc chiều rộng khi biết chu vi và độ dài 1 cạnh của hình chữ nhật

Cách làm: Khi đề bài cho chu vi hình chữ nhật, độ dài 1 cạnh (dài hoặc rộng) và yêu cầu tìm cạnh còn lại thì:

Bước 1: Từ chu vi ta sẽ tính nửa chu vi hình chữ nhật bằng cách chia chu vi cho 2.

Bước 2: Lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ đi độ dài cạnh đã biết để tìm cạnh còn lại.

Ví dụ: Cho mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 20 cm, chiều dài 6 cm. Hỏi mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là bao nhiêu?

hướng dẫn giải

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

20 : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

10 – 6 = 4 (cm)

Đáp số: 4cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi chiều dài hoặc chiều rộng bằng tổng hoặc hiệu của chiều dài và chiều rộng

Làm:

Bước 1: Dựa vào dữ liệu đã cho tìm chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật theo công thức

ví dụ 1 : Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 3 cm, chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật?

hướng dẫn giải

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

3 + 2 = 5 (cm)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(5 + 3 ) x 2 = 16 (cm)

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

Đáp số: 16cm

ví dụ 2 : Một hình chữ nhật có chiều dài 7 cm, chiều rộng kém chiều dài 2 cm. Chu vi của hình chữ nhật là gì?

hướng dẫn giải

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

7 – 2 = 5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 5) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi chiều dài hoặc chiều rộng bằng diện tích hình chữ nhật đó

Mức độ vấn đề này phức tạp hơn các loại trên. Như các em đã biết, diện tích hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng (S = a x b), chu vi hình chữ nhật P = (a + b) x 2. Dưới đây là các ví dụ và bài toán thực tế. để giúp các bạn hình dung dễ dàng hơn về bài toán này.

Ví dụ : Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm, diện tích 20m 2 . Tính chu vi hình chữ nhật.

hướng dẫn giải

Bước 1: cho chiều rộng = 4, diện tích = 20

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 20 : 4 = 5 (cm)

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật là (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Cho chu vi và diện tích hình chữ nhật, yêu cầu tìm chiều dài hoặc chiều rộng

Làm:

Bước 1: Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là a và b . tương ứng

Bước 2: tính tổng và tích của a và b dựa vào chu vi và diện tích đã biết

Bước 3: tìm a và b

Ví dụ : Hình chữ nhật có chu vi 14 cm, diện tích 10 cm 2 . Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật là P = (a + b) x 2 = 14cm

Vậy a + b = 14 : 2 = 7 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là S = a x b = 10cm 2

Chúng tôi thấy,

a x b = 10 có 2 bội số phù hợp là (1,10) và (2,5)

a + b = 7

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 5(cm) và chiều rộng là 2(cm).

Xem thêm:

  • Hai đường thẳng vuông góc lớp 4 – Bài tập và lời giải
  • Làm quen với toán biểu đồ đơn giản lớp 4

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

Hy vọng rằng, những bài toán chu vi hình chữ nhật lớp 4Giúp học sinh củng cố kiến ​​thức về chu vi, diện tích hình chữ nhật cũng như mở rộng thêm một số bài tập nâng cao.