conceive là gì

Perceive là trí tuệ một chiếc gì cơ thẳng trải qua những giác quan tiền. Conceive là tạo hình một chiếc gì cơ vô tâm trí hoặc nhằm cách tân và phát triển sự nắm rõ. Vì vậy, perceiving chỉ giản đơn là nhận ra, còn conceiving thì thâm thúy rộng lớn.

Nhưng trí tuệ thông thường tương quan cho tới việc nhận xét thụ động, và đó là khi ranh giới đằm thắm động kể từ perceive conceive trở thành nhòa nhạt nhẽo. Hãy coi những perceptions là những biểu diễn giải kha khá nông cạn và conceptions là những biểu diễn giải tạo ra rộng lớn tương quan cho tới tâm trí hoặc trí tưởng tượng đáng chú ý.

Bạn đang xem: conceive là gì

Tất nhiên, một khái niệm riêng rẽ về conceive to become pregnant. Như vậy thực sự gom ghi ghi nhớ những khái niệm không giống về conceive; conceptions đều là hành động của tạo nên hóa.

Ví dụ

Dùng perceive là chính trong mỗi câu này vì thế hành vi ko tương quan cho tới tâm trí hoặc trí tưởng tượng thâm thúy sắc:

Xem thêm: Top 5 mẫu giày Adidas trẻ em chính hãng được yêu thích nhất

  • … countless Americans continue to lớn perceive big cities through the prism of 40-year-old movies lượt thích Taxi Driver and The Out of Towners … (… vô số người Mỹ nối tiếp cảm biến những TP.HCM rộng lớn qua chuyện lăng kính của những bộ phim truyền hình 40 năm tuổi tác như Taxi Driver và The Out of Towners…)
  • Each person was asked to lớn stand outside and try to lớn perceive various objects such as a siêu xe, a flagpole, and a tree. (Mỗi người được đòi hỏi đứng phía bên ngoài và nỗ lực trí tuệ những vật thể không giống nhau như 1 cái xe hơi, một cột cờ và một chiếc cây.)
  • No one wants to lớn be perceived as less vigilant about our children’s safety. (Không ai ham muốn bị xem là thông thường cảnh giác rộng lớn về sự việc đáng tin cậy của con trẻ tất cả chúng ta.)

Còn conceive được dùng chính trong số ví dụ sau vì thế hành vi tương quan cho tới tâm trí thâm thúy hoặc trí tưởng tượng:

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

  • In modern hip-hop, it is hard to lớn conceive a more laborious task kêu ca backing up Afrika Bambaataa’s record collection. (Trong hip-hop tân tiến, khó khăn rất có thể tưởng tượng một việc làm tốn không ít sức lực lao động rộng lớn sao lưu bộ thu thập đĩa hát của Afrika Bambaataa.)
  • It’s hard to lớn conceive what that would be lượt thích. (Thật khó khăn nhằm tưởng tượng vấn đề này tiếp tục ra sao.)
  • But five years after first conceiving, the president of the Brannen Museum opened the doors to lớn the Vidalia Onion Museum last Friday in Vidalia, GA … (Nhưng 5 năm tiếp theo đợt trước tiên tạo hình phát minh, quản trị kho lưu trữ bảo tàng Brannen tiếp tục Open mang đến chỉ tàng Hành tây Vidalia vô loại Sáu tuần trước đó ở Vidalia, GA…)

Misconception vs. misperception

Misconception misperception rất có thể được dùng thay cho thế lẫn nhau, tuy nhiên ko tức là bọn chúng trọn vẹn đồng nghĩa tương quan cùng nhau. Ví dụ, cái gọi là misconception trong câu tại đây thực rời khỏi ko cần là 1 trong những sai lầm đáng tiếc của trí tưởng tượng hoặc ý nghĩ về, tuy nhiên là 1 trong những trí tuệ, cho nên vì thế misperception sẽ thích hợp hơn:

  • There is a misconception that the most defiant British artist of the past 30 years is, in her own words, an “eccentric recluse” … (Có một ý niệm sai lầm đáng tiếc rằng người nghệ sỹ Anh luôn luôn thử thách nhất vô 30 năm vừa qua, Theo phong cách thưa của riêng rẽ cô ấy, là 1 trong những “kẻ ẩn dật lập dị”…)

Hãy coi misperception là một tuyệt vời lầm lẫn — ví dụ:

  • Contrary to lớn popular misconception, the region is not rich in oil, even though lucrative fields lie just outside its borders. (Trái ngược với trí tuệ sai lầm đáng tiếc thường thì, điểm này sẽ không nhiều dầu lửa, tuy vậy những mỏ dầu mập bở nằm ở phía bên ngoài biên cương của chính nó.)

Còn misconception là một sai lầm đáng tiếc của trí tưởng tượng hoặc sự biểu diễn giải — ví dụ:

  • … haters and avid fans all adopt the same misconception: the belief that the whole phenomenon … is somehow the responsibility of a kind young man in front of it. (… những quân thù ghét bỏ và những người dân hâm mộ cuồng nhiệt độ đều vận dụng một ý niệm sai lầm đáng tiếc y sì nhau: niềm tin yêu rằng toàn cỗ hiện tại tượng… bằng phương pháp nào là này đó là trách cứ nhiệm của một cậu thiếu hụt niên chất lượng bụng đứng trước nó.)