công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

Câu hỏi:

04/08/2019 31,452

C. Pháp luật.

Bạn đang xem: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật là khí cụ hiệu quả nhất nhằm Nhà nước cai quản lí xã hội.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc điểm sáng này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện tại như vậy nào?

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở VN.

C. Mỗi dân tộc bản địa với bạn dạng sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ viết lách riêng rẽ.

Câu 3:

Tính dân chúng của Nhà VN thể hiện tại ở việc

A. ngôi nhà VN là Nhà nước của dân chúng, bởi dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. ngôi nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa VN.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng đảm bảo chất lượng rộng lớn.

D. dân chúng tích rất rất làm việc vì như thế nước nhà.

Câu 4:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống lâu đời đảm bảo chất lượng rất đẹp của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 5:

Khẳng ấn định này sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên.

B. Nhà VN bởi dân chúng nhập cuộc cai quản lí.

C. Nhà VN bởi dân chúng cai quản lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 6:

Chức năng này sau đây của Nhà VN là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và kiến tạo.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, an toàn xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 7:

Nhà nước pháp quyền là nước non cai quản lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng sinh hoạt của những ban ngành nước non, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger

D. niềm tin yêu.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK