công thức tính diện tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ , diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ là những công thức quan trọng. Các công thức này được sử dụng thường xuyên trong việc tính toán một không gian nhất định. Tìm hiểu công thức tính diện tích và thể tích hình trụ qua bài viết dưới đây.

1. Cách tính diện tích hình trụ

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ gồm: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Mỗi loại diện tích sẽ có công thức tính riêng.

– Diện tích xung quanh: diện tích bao quanh mặt ngoài của hình trụ.

– Diện tích toàn phần: là tổng diện tích xung quanh hình trụ, bao gồm cả diện tích 2 đáy.

1.1. Công thức diện tích xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ bằng chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao.

S xung quanh = 2π.r.h

Trong đó:

S xung quanh : Diện tích xung quanh hình trụ

r: bán kính của hình trụ.

h: chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

π : là số pi (π = 3,14).

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

Công thức tính chu vi hình trụ

1.2. Tính diện tích toàn phần của hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

S toàn bộ = SẼ xung quanh + SẼ 2 đáy

= 2π.r.h + 2.π.r 2

= 2π.r.(h + r )

Trong đó:

S toàn bộ : Diện tích toàn phần của hình trụ

S xung quanh : Diện tích xung quanh hình trụ; S xung quanh = 2π.r.h

S 2 đáy : Diện tích 2 đáy của hình trụ; S 2 đáy = 2.π.r 2

r: bán kính của hình trụ.

h: chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

π : là số pi (π = 3,14).

Tính diện tích toàn phần của hình trụ

Tính diện tích toàn phần của hình trụ

>>Tham khảo: Cách tính diện tích hình bình hành?

2. Công thức tính thể tích khối trụ

Xem thêm: có thai bao lâu thì đau bụng dưới

Thể tích của hình trụ bằng chiều cao nhân với bình phương độ dài bán kính đáy hình trụ và số pi.

Công thức như sau:

V = .r 2 .H

V: Thể tích hình trụ.

r: bán kính của hình trụ.

h: chiều cao (khoảng cách 2 đáy của hình trụ)

Công thức tính thể tích của hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

3. Ví dụ tính diện tích và thể tích hình trụ

Ví dụ 1: Cho hình trụ tròn bán kính 5 cm; chiều cao là 10 cm. Tính chu vi của hình trụ.

Hồi đáp:

Từ tiêu đề chúng ta có:

Chiều cao h = 10cm; Bán kính r= 5cm

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, ta có: xung quanh = 2π.r.h = 2.3,14.5.10 = 314cm 2

Ví dụ 2: Cho một hình trụ tròn có các kích thước như sau: bán kính của hình trụ là 2 cm, chiều cao là 10 cm. Tổng diện tích của hình trụ này là bao nhiêu?

Hồi đáp:

Diện tích xung quanh của hình trụ: S xung quanh = 2π.r.h = 2.3,14.2.10 = 125,6 cm 2

Diện tích hai đáy của hình trụ là: S 2 đáy = 2.π.r 2 = 2.3,14.2 2 = 2,3.14,4 = 25,12 cm 2

>> Diện tích toàn phần của hình trụ là:

S toàn bộ = SẼ xung quanh + SẼ 2 đáy = 125,6 + 25,12 = 150,72 cm 2

(Ngoài ra, nó cũng có thể được áp dụng: toàn bộ = 2π.r.h + 2.π.r 2 = 2.3,14.2.10 +  2.3.14.4 = 150,72 cm)

Ví dụ 3: Tính thể tích của hình trụ tròn có bán kính đáy là 3 cm; chiều cao bằng 5 cm.

câu trả lời:

Áp dụng công thức tính thể tích khối trụ ta có:

V = .r 2 .h = 3.14.3 2 .5 = 141,3cm 3

Dưới đây là các công thức để tính toán diện tích xung quanh hình trụ , diện tích hình tròn và thể tích khối trụ. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình làm bài tập và tính toán thực tế.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm: rối loạn tiền đình có nguy hiểm không

  • Diện tích xung quanh hình nón
  • Công thức diện tích hình thoi