cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Đề bài

Bạn đang xem: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Tại sao thưa cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 129 phân tách, lí giải. 

* Chú ý: Dựa bên trên những tiêu chuẩn quy tế bào, thời hạn, tính khốc liệt,… của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đối với những cuộc khởi nghĩa không giống nhập trào lưu Cần Vương để lấy rời khỏi phán xét.

Xem thêm: sách bài tập toán 7 tập 2

Lời giải chi tiết

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương, vì:

- Quy tế bào, địa phận hoạt động to lớn, bao gồm 4 tỉnh bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình chừng tổ chức triển khai quy củ: bao gồm 15 quân loại, từng quân loại sở hữu kể từ 100 cho tới 500 người bởi những tướng soái tài thân phụ lãnh đạo.

- Thời gian dối tồn bên trên lâu năm nhất, 11 năm từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1896.

- Khởi nghĩa thất bại đánh lốt mốc kết thúc của trào lưu đấu tranh giành kháng Pháp bên dưới ngọn cờ Cần Vương.

Loigiaihay.com

Xem thêm: rối loạn tiền đình có nguy hiểm không