đại học công nghệ thông tin thái nguyên

Cập nhật: 01/04/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Công nghệ tin tức và Truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Thai Nguyen University Of Information And Communication Technology (ICTU)
 • Mã trường: DTC
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khoét tạo: Đại học tập - Sau ĐH - Văn bởi vì 2 - Liên thông - Liên kết Quốc tế
 • Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • SĐT: 0208.3846254
 • Email: [email protected]
 • Website: http://ictu.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian tham tuyển sinh

Bạn đang xem: đại học công nghệ thông tin thái nguyên

 • Xét tuyển chọn bám theo thành quả học tập bạ THPT: Dự loài kiến từ thời điểm ngày 15/03 cho tới ngày 01/07/2023;
 • Xét tuyển chọn bám theo thành quả ganh đua chất lượng nghiệp THPT: Theo quy lăm le của Sở GD&ĐT sau kỳ ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023;
 • Xét tuyển chọn thẳng: Thí sinh nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn trước thời điểm ngày 30/06/2023.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự bám theo quy định.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển chọn bám theo thành quả học tập bạ THPT;
 • Xét tuyển chọn bám theo thành quả ganh đua chất lượng nghiệp THPT;
 • Xét tuyển chọn trực tiếp.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Phương thức 1: Xét tuyển chọn bám theo thành quả học tập bạ THPT

Thí sinh là đối tượng người tiêu dùng tuyển chọn sinh đạt một trong số tình huống sau:

Trường ăn ý 1

 • Điều khiếu nại xét tuyển: Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 bám theo tổng hợp ĐK xét tuyển chọn nằm trong điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ 18.0 trở lên trên.

Điểm xét tuyển chọn = [Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 bám theo tổng hợp ĐK xét tuyển] + Điểm ưu tiên

Trường ăn ý 2

 • Điều khiếu nại xét tuyển: Tổng điểm tổng kết khoảng của 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) nằm trong điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ 18.0 trở lên trên.

Điểm xét tuyển chọn = [Tổng điểm điểm khoảng của 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)] + Điểm ưu tiên.

Trường ăn ý 3

 • Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm khoảng những môn học tập cả năm lớp 12 đang được quy thay đổi nằm trong cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ 18.0 trở lên trên.

Điểm xét tuyển chọn (Điểm quy đổi) = [ĐTB cả năm lớp 12 x 3] + Điểm ưu tiên.

b. Phương thức 2: Xét tuyển chọn bám theo thành quả ganh đua chất lượng nghiệp THPT

 • Thí sinh cần với thành quả ganh đua 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào ĐH bởi Nhà ngôi trường công phụ vương.

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 môn bám theo tổng hợp + Điểm ưu tiên

c. Phương thức 3: Xét tuyển chọn thẳng

 • Theo quy định tuyển chọn sinh 2023 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (chi tiết coi bên trên đây)

5. Học phí

 • Các ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho bởi vì kỹ sư hệ chủ yếu quy: 870.000 đ/tháng.
 • Các ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho bởi vì CN hệ chủ yếu quy: 740.000 đ/tháng.
 • Lộ trình tăng khoản học phí trong phòng ngôi trường vận dụng bám theo Nghị lăm le 86 của Chính phủ:

Năm học

Ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho bằng cử nhân

Ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho bởi vì kỹ sư

2019 – 2020

890.000đ/tháng

1.060.000đ/tháng

2020 – 2021

980.000đ/tháng

1.170.000đ/tháng

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Chương trình đại trà

STT MÃ NGÀNH TÊN ĐÀO TẠO/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 7480201 Công nghệ thông tin
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm
3 7480101 Khoa học tập máy tính
4 7480202 An toàn thông tin
5 7480102 Mạng PC và Truyền thông dữ liệu
6 7480104 Hệ thống thông tin
7 7520119 Cơ năng lượng điện tử
8 7510212 Công nghệ dù tô
9 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông
10 7510303 Tự động hóa
11 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính
12 7520112 Kỹ thuật hình hình ảnh Y học
13 7340405 Tin học tập kinh tế
14 7310109 Quản trị marketing số
15 7340122_TD Marketing số
16 7340122 Thương mại năng lượng điện tử
17 7340406 Quản trị văn phòng
18 7320106 Công nghệ truyền thông
19 7210403 Thiết nối tiếp đồ dùng họa
20 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện

2. Chương trình huấn luyện và đào tạo quality cao/ quốc tế

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO/
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 7480201_CLC Công nghệ vấn đề quality cao
2 7480103_KNU Kỹ thuật ứng dụng link quốc tế

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Công nghệ tin tức Và Truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Xét bám theo thành quả ganh đua trung học phổ thông QG

Xét bám theo học tập bạ

Xét bám theo điểm ganh đua THPT

Xét bám theo học bạ TH 1

Xét bám theo học bạ TH 2

Xét bám theo học bạ TH 3

Xét bám theo điểm ganh đua THPT

Xét bám theo học bạ TH 1

Xét bám theo học bạ TH 2

Xét bám theo học bạ TH 3

Xét bám theo điểm ganh đua THPT

Xét bám theo học bạ TH 1

Xét bám theo học bạ TH 2

Xét bám theo học bạ TH 3

Thiết nối tiếp đồ dùng họa

13,5

18

18

18

6,0

6,0

18

18

6,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

Hệ thống vấn đề quản ngại lý

13,5

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Quản trị văn phòng

13

18

16

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Thương mại năng lượng điện tử

13

18

16

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ thông tin

13

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ vấn đề (Chất lượng cao)

16

-

19

20

6,5

6,5

19

18

6,0

6,0

19,0

20,0

20,0

7,0

Khoa học tập máy tính

14

18

18

18

6,0

6,0

18

18

6,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

13,5

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Kỹ thuật phần mềm

13

18

17

18

6,0

6,0

18

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Hệ thống thông tin

16

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

An toàn thông tin

13,5

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

13

18

16

18

6,0

6,0

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và tự động hóa hóa

13

18

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

18

18

6,0

6,0

18

18

6,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn máy tính

13,5

18

16

18

6,0

6,0

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

13

18

16

18

6,0

6,0

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông (Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

14

18

18

20

6,5

6,5

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Kỹ thuật nó sinh

14

18

17

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

17,0

18,0

18,0

6,0

Truyền thông nhiều phương tiện

13

18

16

18

6,0

6,0

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ truyền thông

13,5

18

16

18

6,0

6,0

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Trí tuệ nhân tạp và tài liệu lớn

 

18

18

6,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử lanh lợi và Robot

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Kinh tế số

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Marketing số

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Kỹ thuật ứng dụng (Liên kết quốc tế)

19

18

6,0

6,0

19,0

20,0

20,0

6,5

Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải lanh lợi (Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử (Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử lanh lợi và Robot

(Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

17

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và tự động hóa hóa

(Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

18

18

6,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn máy tính

(Cho thị ngôi trường Nhật Bản)

16

18

6,0

6,0

16,0

18,0

18,0

6,0

Công nghệ dù tô

16,0

18,0

18,0

6,0

Quản trị marketing số

16,0

18,0

18,0

6,0

Truyền thông công ty số

16,0

18,0

18,0

6,0

Ghi chú: Xét tuyển chọn bám theo thành quả học tập bạ THPT:

 • Trường ăn ý 1: Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 bám theo tổng hợp ĐK xét tuyển chọn nằm trong cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ 18.0 trở lên trên.
 • Trường ăn ý 2: Điểm khoảng của 5 học tập kỳ (HK 1,2 lớp 10, HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12) đạt kể từ 6.0 trở lên trên.
 • Trường ăn ý 3: Điểm khoảng những môn học tập cả năm lớp 12 đạt kể từ 6.0 trở lên trên.

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Công nghệ Thông Tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
Toàn cảnh trường Đại học tập Công nghệ Thông Tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường sung sướng lòng gửi mail tới: [email protected]