đại học kiến trúc tphcm điểm chuẩn

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2023

Bạn đang xem: đại học kiến trúc tphcm điểm chuẩn

I. Điểm sàn

Ngành xét tuyển Điểm sàn
a. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế thời trang
Thiết kế đồ họa
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế nội thất
Kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch vùng và đô thị
Mỹ thuật đô thị
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Quản lý xây dựng
b. Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)
c. Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt
Kiến trúc
Kỹ thuật xây dựng
d. Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ
Kiến trúc
Thiết kế nội thất
Kỹ thuật xây dựng

II. Điểm chuẩn UAH năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
a. Cơ sở TPHCM
Kiến trúc 24.17
Kiến trúc – CLC 23.61
Thiết kế nội thất 24.59
Quy hoạch vùng và đô thị 22.28
Quy hoạch vùng và đô thị – CLC 21.55
Kiến trúc cảnh quan 23.05
Thiết kế đô thị (CTTT) 15
Thiết kế công nghiệp 24.51
Thiết kế đồ họa 25.17
Thiết kế thời trang 24.22
Mỹ thuật đô thị 22.7
Kỹ thuật xây dựng 19.85
Kỹ thuật xây dựng – CLC 21.1
Quản lý xây dựng 20.5
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.5
b. Cơ sở Cần Thơ
Kiến trúc 18.27
Thiết kế nội thất 17
Kỹ thuật xây dựng 15.5
c. Cơ sở Đà Lạt
Kiến trúc (DL) 18.85
Kỹ thuật xây dựng (DL) 15.5

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn 2021
Kiến trúc 24.4
Kiến trúc – CLC 24.16
Thiết kế nội thất 24.46
Quy hoạch vùng và đô thị 22.65
Quy hoạch vùng và đô thị – CLC 20.83
Kiến trúc cảnh quan 23.51
Thiết kế đô thị (CTTT) 16.93
Thiết kế công nghiệp 24.08
Thiết kế đồ họa 25.35
Thiết kế thời trang 24.26
Mỹ thuật đô thị 22.87
Kỹ thuật xây dựng 22.6
Kỹ thuật xây dựng – CLC 20.65
Quản lý xây dựng 22.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16.2
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ CẦN THƠ
Kiến trúc (CT) 21.16
Thiết kế nội thất (CT) 20.75
Kỹ thuật xây dựng (CT) 17.15
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ ĐÀ LẠT
Kiến trúc (DL) 20.29
Kỹ thuật xây dựng (DL) 17.2

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc TPHCM các 2019, 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
a. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế thời trang 21.5 24.48
Thiết kế đồ họa 22.65 25.4
Thiết kế công nghiệp 21.35 24.6
Thiết kế nội thất 22.55 24.15
Kiến trúc 22.85 24.28
Kiến trúc cảnh quan 21.2 22.89
Quy hoạch vùng và đô thị 20.8 21.76
Mỹ thuật đô thị 21.65 22.05
Kỹ thuật xây dựng 19.7 21.9
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16 15.5
Quản lý xây dựng 18.8 21.7
b. Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng 15.25 15.5
Kiến trúc 21.25 23.6
Quy hoạch vùng và đô thị 16.5 16.5
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) 15 15
c. Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt
Kiến trúc 18.25 20.25
Kỹ thuật xây dựng 15.15 15.5
d. Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ
Kiến trúc 20 20.8
Thiết kế nội thất 17 17
Kỹ thuật xây dựng 15.05 15.5