đại học sư phạm kĩ thuật vĩnh long

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 • Tên giờ đồng hồ anh: Vinh Long University of Technology and Education (VLUTE)
 • Mã trường: VLU
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ moi tạo: Cao đẳng - Đại học tập - Sau ĐH - Liên thông - Văn vì như thế 2 - Liên kết moi tạo
 • Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • SĐT: (+84) 02703822141
 • Email: [email protected]
 • Website: http://vlute.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/spktvl/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. tin tức chung

1. Thời gian trá xét tuyển

 • Nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn kể từ 01/3/2022.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

Bạn đang xem: đại học sư phạm kĩ thuật vĩnh long

 • Thí sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1:

 • Xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành quả kỳ ganh đua trung học phổ thông năm 2022.
 • Xét tuyển chọn kể từ thành quả ganh đua trung học phổ thông những năm trước đó.

- Phương thức 2: Xét tuyển chọn dùng thành quả học hành trung học phổ thông (theo học tập bạ).

- Phương thức 3: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp.

- Phương thức 4: Xét tuyển chọn bám theo thành quả kỳ ganh đua review năng lượng .

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Phương thức 1:

- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.
 • Xét tuyển chọn kể từ thành quả điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022 hoặc kể từ thành quả ganh đua trung học phổ thông những năm trước đó. Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm ganh đua của những môn ganh đua bám theo tổng hợp môn ĐK xét tuyển chọn cùng theo với điểm ưu tiên.

- Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào: Theo quy ấn định của Sở GD&ĐT.

b. Phương thức 2:

- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Điểm ít nhất đạt ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào 18.0 điểm của 3 môn bám theo tổng hợp xét tuyển chọn của 5 học tập kỳ bậc trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12).

- Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào: Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông và với tổng điểm tầm của 5 học tập kỳ bậc trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12) của 3 môn bám theo tổng hợp xét tuyển chọn đạt kể từ 18.0 điểm trở lên trên. Điểm ưu tiên nằm trong vô xét tuyển chọn những sỹ tử đạt ngưỡng nguồn vào xét tuyển chọn bám theo quy ấn định.

c. Phương thức 3:

- Tuyển trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp bám theo quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

- Ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp bám theo quy ấn định của Trường Đại học tập SPKT Vĩnh Long cho những đối tượng người dùng sau:

 • Đối tượng loại 1: Học sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Học lực đạt loại xuất sắc cả năm lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12 bậc trung học phổ thông và hạnh kiểm cả năm lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên; Riêng học viên ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp học tập lực và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên trên cả năm lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12.
 • Đối tượng loại 2: Học sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021 và giành giải nhất, nhì, tía học viên xuất sắc cung cấp tỉnh một trong số môn Toán, Văn, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh hoặc giành giải nhất, nhì, tía cuộc ganh đua khoa học tập, chuyên môn cung cấp tỉnh.

d. Phương thức 4:

 • Nhà ngôi trường tiếp tục thông tin ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào bên trên trang web.

5. Học phí

Học phí của ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2022 - 2023 như sau:

 • Các ngành Sư phạm được miễn ngân sách học phí.
 • Các ngành giáo dục và đào tạo học tập, Quản lý dạy dỗ, Luật: 5.175.000đ/ học tập kỳ 1 (khoảng 345.000đ/ tín chỉ).
 • Các ngành Kinh tế, Công tác xã hội, Du lịch, Quản trị cty du ngoạn và lữ hành: 4.950.000đ/ học tập kỳ 1 (khoảng 330.000đ/ tín chỉ).
 • Các ngành còn lại: 5.400.000đ/ học tập kỳ 1 (khoảng 360.000đ/ tín chỉ).
 • Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư thao tác Nhật Bản: 7.515.000đ/ học tập kỳ 1 (kể cả giờ đồng hồ Nhật).

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Chương trình đại trà

Tên ngành

Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu

Kinh tế

- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Tài chủ yếu - Ngân hàng

7310101 A00, A01, C04, D01 200
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7510203

A00, A01, C04, D01

40
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303

A00, A01, C04, D01

60
Công nghệ sản xuất máy 7510202

A00, A01, C04, D01

40
Công nghệ chuyên môn cơ khí 7510201

A00, A01, C04, D01

100

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

- Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông
- Kỹ thuật điện

7510301

A00, A01, C04, D01

90

Công nghệ thông tin

- Mạng PC và truyền thông
- Internet vạn vật (IoT)

- An ninh và an toàn và tin cậy thông tin

- Điện toán đám mây

7480201 A00, A01, C04, D01 210

Khoa học tập máy tính

- Trí tuệ tự tạo (AI)
- Khoa học tập dữ liệu

7480101 A00, A01, C04, D01 50

Logistics và quản lý và vận hành chuỗi đáp ứng (dự kiến)

7510605   40
Công nghệ chuyên môn dù tô 7510205

A00, A01, C04, D01

300
Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116

A00, A01, C04, D01

120
Công nghệ chuyên môn nhiệt độ (Điện lạnh) 7510206

A00, A01, C04, D01

80
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng 7510102

A00, A01, C04, D01

30
Công nghệ đan, may thời trang và năng động (DK) 7540204

A00, A01, C04, D01

 

Công nghệ chuyên môn kí thác thông

(Chuyên thâm thúy chuyên môn thi công cầu đường)

7510104

A00, A01, C04, D01

20

Công nghệ thực phẩm

7540101 A01, B00, C04, D01 100
Thú y 7640101

A01, B00, C04, D01

150
Du lịch 7810101

A01, C00, C19, D01

90

Kỹ thuật hóa học

- Kỹ thuật hóa môi trường
- Kỹ thuật hóa dược

7520301 A01, B00, C04, D01 20

Công nghệ sau thu hoạch

7540104 B00, A01, D01, C04 20
Công tác xã hội 7760101

A01, C00, C19, D01

50

Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học tập vô nông nghiệp technology cao
- Công nghệ sinh học tập vô thực phẩm
- Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh

7420201 A01, B00, C04, D01 20
Luật 7380101

A01, C00, C19, D01

50

Sư phạm công nghệ

- Chuyên thâm thúy technology thông tin
- Chuyên thâm thúy technology chuyên môn dù tô

- Chuyên thâm thúy Kỹ thuật cơ khí

7140246 A01, C04, C14, D01 20

Giáo dục học

7140101 A01, D01, C00, C19 25

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

7810103 A01, D01, C00, C19 50

2. Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư thao tác Nhật Bản

Ngành moi tạo

Mã ngành Tổ phù hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu

Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng

7510102_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn kí thác thông 

(Chuyên thâm thúy chuyên môn thi công cầu đường)

7510104_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ sinh học

7420201_NB B00, A01, D01, C04 25

Công nghệ thực phẩm

7540101_NB B00, A01, D01, C04 25

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

7510303_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ sản xuất máy

7510202_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

7510301_NB A00, A01, D01, C04 45

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201_NB A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn dù tô

7510205_NB A00, A01, D01, C04 70

Công tác xã hội

7760101_NB A01, D01, C00, C19 25

3. Chương trình rất chất lượng (liên kết Hàn Quốc)

Ngành moi tạo 

Mã ngành Tổ phù hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu

Kinh tế

7310101_CLC A00, A01, D01, C04 25

Khoa học tập máy tính

7480101_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

7510303_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

7510203_CLC A00, A01, D01, C04 25

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

7510301_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ thông tin

7480201_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ chuyên môn dù tô

7510205_CLC A00, A01, D01, C04 25

Công nghệ thực phẩm

7540101_CLC B00, A01, D01, C04 25

Du lịch

7810101_CLC A01, D01, C00, C19 25

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét bám theo điểm ganh đua trung học phổ thông QG

Xét bám theo KQ ganh đua THPT

Xét bám theo KQ ganh đua THPT

Xét bám theo KQ ganh đua THPT

Xét bám theo học tập bạ

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

15

15

15

15

18

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

15

15

15

15

18

Công nghệ sản xuất máy

15

15

15

15

18

Công nghệ chuyên môn cơ khí

15

15

15

15

18

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

- Kỹ thuật điện

15

15

15

15

18

Công nghệ thông tin

- Mạng PC và truyền thông

- Internet vạn vật

- An ninh và an toàn và tin cậy thông tin

15

15

Xem thêm: đã bao lần tôi tìm về kỷ niệm năm xưa

15

16

19

An toàn thông tin

22

Công nghệ chuyên môn dù tô

16,25

18

15,5

16,5

20

Công nghệ chuyên môn nhiệt độ (Điện lạnh)

15

15

15

15

18

Công nghệ chuyên môn kí thác thông

22

15

24,5

15

18

Công nghệ thực phẩm

15

15

15

15

18

Thú y

15

15

15

15

18

Công nghệ sinh học

- CÔng nghệ sinh học tập vô nông nghiệp technology cao

- Công nghệ sinh học tập vô thực phẩm

- Kỹ thuật xét nghiệm hắn sinh

15

15

15

15

18

Công tác xã hội

15

15

15

Du lịch

15

15

15

15

18

Sư phạm chuyên môn công nghiệp

23

Sư phạm công nghệ

- Chuyên thâm thúy Công nghệ thông tin

- Chuyên thâm thúy Công nghệ chuyên môn dù tô

- Chuyên thâm thúy Kỹ thuật cơ khí

23

18,5

19

25,25

27,0

Chính trị học

23,5

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

15

Công nghệ đan, may

23,5

Kinh tế

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính - Ngân hàng

15

15

16

19

Kỹ thuật cơ khí động lực

15

15

15

18

Kỹ thuật hóa học

- Kỹ thuật hóa môi trường

- Kỹ thuật hóa dược

15

15

15

18

Luật

15

15

15

18

Giáo dục học

21,5

15

18

Quản lý giáo dục

15

15

18

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

15

15

18

Khoa học tập máy tính

- Trí tuệ nhân tạo

Kỹ thuật phần mềm

15

15

18

Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng

15

15

18

Công nghệ sau thu hoạch

15

15

18

Truyền thông nhiều phương tiện

15

18

Kinh doanh quốc tế

15

18

Thương mại năng lượng điện tử

15

18

Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng

15

18

Kỹ thuật dù tô

15

18

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Quang cảnh trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường sung sướng lòng gửi mail tới: [email protected]