đâu không phải là nội dung của chiếu cần vương

Câu hỏi:

13/02/2020 59,246

Bạn đang xem: đâu không phải là nội dung của chiếu cần vương

A. Kêu gọi quần chúng. # đích thị lên gom vua cứu vớt nước, phục sinh vương quốc phong kiến 

B. Khẳng quyết định quyêt tâm kháng Pháp của triều đình kháng chiến, hàng đầu là vua Hàm Nghi. 

C. Kêu gọi kho bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm bảo đảm an toàn vương vãi quyền 

Đáp án chủ yếu xác

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

Đáp án C

- Các đáp án A, B, D: đều là nội dung của chiến Cần Vương.

- Đáp án C: chiếu Cần Vương lôi kéo quần chúng. # đứng lên gom vua cứu vớt nước, ko lôi kéo kho bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm bảo đảm an toàn uy quyền.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Xô viết lách Nghệ - Tĩnh là đỉnh điểm của trào lưu cách mệnh 1930 – 1931?

A. Đã thực hiện lung lắc hoàn toàn cơ chế phong con kiến ở vùng quê bên trên toàn nước. 

B. Đã tiến công sụp đổ thực dân Pháp và phong con kiến tay sai. 

C. Đã xác minh quyền thực hiện căn nhà của dân cày. 

D. Đã thiết lập được một tổ chức chính quyền loại mới nhất, của dân, vì thế dân và vì như thế dân.

Câu 2:

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế Xã hội căn nhà nghĩa.

B. Thể chế quần căn nhà chuyên nghiệp chế. 

C. Thể chế Cộng hòa. 

D. Thể chế quần căn nhà lập hiến.

Câu 3:

Vì sao triều đình căn nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Xem thêm: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương

A. Triều đình mơ hồ nước ảo tưởng nhập con phố thương thuyết. 

B. Triều đình hoảng hồn Pháp. 

C. Triều đình hoảng hồn trào lưu kháng chiến của quần chúng. # cách tân và phát triển. 

D. Do đối chiếu lực lượng bên trên mặt trận không tồn tại lợi mang lại tớ.

Câu 4:

Khu Giải phóng Việt Bắc được ví như

A. địa thế căn cứ địa của cách mệnh toàn nước. Nam song lập.

B. trung tâm đầu óc kháng chiến. 

C. thủ đô kháng chiến.

D. hình hình ảnh thu nhỏ của nước Việt 

Câu 5:

Nguyên nhân thẳng của trào lưu “Đồng khởi” (1959-1960) là

A. sự soi sáng sủa của Nghị quyết 15 BCH TW Đảng (tháng 1-1959). 

B. tổ chức chính quyền Mỹ - Diệm đang được suy giảm. 

C. miền Bắc đang được kịp lúc chỉ viện mang lại miền Nam. 

D. lực lượng cách mệnh miền Nam đang được vững mạnh.

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa nào là không nằm trong trào lưu Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Ba Đình 

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: đã bao lần tôi tìm về kỷ niệm năm xưa