dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 134,964

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường xung quanh axit

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ vô phân tử của glucozơ có tương đối nhiều group hiđroxyl. người tớ mang đến hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị tức, mất mặt mức độ, nhiều người dịch thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật thời gian nhanh tích điện. Chất vô dịch truyền có công dụng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang đãng thích hợp của cây trái sinh rời khỏi khí O2 và đưa đến cacbohiđrat nào là bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X vô công nghiệp đồ ăn là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm pha trộn dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi color quỳ tím vô cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y theo đuổi trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là trúng ?

A. Fructozo với phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo với group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo nhận được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải có phản xạ tráng bạc

D. Thủy phân tinh ma bột nhận được glucozo và fructozo

Câu 6:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường xung quanh axit và X làm mất đi color hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

D. Saccarozơ