đề thi toán lớp 5 cuối năm

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

a) = …

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 cuối năm

Số thập phân mến hơp nhằm điền vô điểm trống không là;

A. 4,98

B. 4,098

C. 4,980

D. 49,008

b) 0,135 = …

Phân số thập phân tương thích nhằm điền vô điểm trống không là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 0,45 = 45%

0,45 = 450%

b) 65% = 6,5

65% = 0,65

Câu 3: Viết tiếp vô điểm chấm:

Chú Tư lên đường xe cộ máy vô thời hạn 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/giờ thì được quáng lối là …

Câu 4: Điền vệt x vô dù trống không sau thành quả đúng:

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-hoc-ki-II-de-so-18-hinh-1

Diện tích tam giác ABC là:

A. 6 cm2

B. 12 cm

C. 24 cm2

1.2. Tự luận

Câu 1: Viết số tương thích vô điểm … :

a) 6931 m = … km

812 m = … km

39 m = … km

b) 36,115 m3 = … m3 … dm3

22,098 m3 = … m3 … dm3

Câu 2: Tìm x, biết:

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

a)

b)

Câu 3: Diện tích toàn phần của một chiếc vỏ hộp hình lập phương ko nắp là 180 cm2. Tìm diên tích xung xung quanh của hình lập phương bại.

Câu 4: Một người lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời đôi mươi km/giờ thì sau 4 giờ tới điểm hứa hẹn. Hỏi người bại lên đường xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/giờ thì sau bao nhiêu giờ tới điểm hẹn?

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Khoanh A.

b) Khoanh C

Câu 2:

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-hoc-ki-II-de-so-18-hinh-2

Câu 3:

Đáp án: 87,5 km

Câu 4:

Đáp án: A

2.2 Tự luận

Câu 1:

a) 6931 m = 6,931 km

812 m = 0,812 km

39 m = 0,039 km

b) 36,115 m3 = 36 m3 115 dm3

22,098 m3 = 22 m3 98 dm3

Câu 2:

a)

b)

Câu 3:

Diện tích một măt của cái vỏ hộp là: 180 : 5 = 36 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của cái vỏ hộp là: 36 x 4 = 144 (cm2)

Đáp số: 144 cm2

Câu 4:

Quãng lối người lên đường xe đạp điện đã đi được là: đôi mươi x 4 = 80 (km)

Xem thêm: đắp mặt nạ xong có rửa mặt không

Thời gian dối người bại lên đường xe cộ máy tới điểm hứa hẹn là: 80 : 40 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 5 cuối hoc kì II – đề số 19