đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Kết nối trí thức, Cánh Diều, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6 hoàn hảo cỗ 3 sách mới: Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh Diều được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cỗ đề hoặc và unique cho những em học viên tìm hiểu thêm gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện tập luyện kĩ năng giải Toán, sẵn sàng mang đến bài xích ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 đạt thành quả cao. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta phấn chấn lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận chuyển về.

Tham khảo đề ganh đua mới nhất nhất:

 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo 
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều

Dưới đấy là cụ thể đề ganh đua và đáp án của Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thuộc học tập kì 1 của 3 sách mới nhất công tác GDPT.

1. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tụ tập A = \left\{ {x;5;y;7} \right\}. Chọn xác định đích thị.

Câu 2: Tập thích hợp B = \left\{ {0;1;2;...;100} \right\} sở hữu số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa vặn phân chia không còn mang đến 3 vừa vặn phân chia không còn mang đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số nón đương nhiên sở hữu đặc điểm này sau đây?

Câu 5: Cặp số phân chia không còn mang đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác định đích thị trong số xác định sau:

A. Một số phân chia không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 3

B. Nếu nhị số phân chia không còn mang đến 3 thì tổng của nhị số bại liệt phân chia không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 5

D. Số phân chia không còn mang đến 2 là số sở hữu chữ số tận nằm trong tự 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. thích hợp số

B. ko nên số vẹn toàn tố

C. Số vẹn toàn tố

D. ko nên thích hợp số

Câu 8: Các cặp số này tại đây nhân tố nằm trong nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện tại những quy tắc tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

d. 35 \vdots x;130 \vdots x và x rộng lớn nhất

Câu 3: Một group hắn tế sở hữu 280 phái mạnh, 220 phái đẹp dự tính phân thành những group sao mang đến số phái mạnh và số phái đẹp ở từng group đều nhau, biết số group phân chia được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 group. Hỏi hoàn toàn có thể phân chia group trở thành bao nhiêu nhóm? Khi bại liệt từng group sở hữu từng nào phái mạnh, từng nào nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A phân chia không còn mang đến 13

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thuộc học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372 = 667 - 39 + 372 = 1000

b. {35^0}.12.173 + 12.27 = 1.12.173 + 12.27 = 12\left( {173 + 27} \right) = 12.200 = 2400

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2} = {5^2}\left( {73 + 28 - 1} \right) = {5^2}.100 = 25.100 = 2500

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

\begin{matrix}
  = 321 - 21.\left[ {\left( {2.27 + 256:32} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {\left( {54 + 8} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {62 - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

\begin{matrix}
  \Rightarrow 2x + 15 = 71 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 71 - 15 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 56 \hfill \\
  \Rightarrow x = 28 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

\begin{matrix}
  \Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 \hfill \\
  \Rightarrow 125:x = 25 \hfill \\
  \Rightarrow x = 125:25 = 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

\begin{matrix}
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 68 + 52 \hfill \\
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 120 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 120:3 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 40 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 40 + 15 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 55 \Rightarrow x = 11 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 \vdots x;130 \vdots x \Rightarrow x \in UC\left( {35;130} \right)

Ta lại có:

\begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {35 = 5.7} \\ 
 {130 = 2.5.13} 
\end{array}} \right. \Rightarrow UCLN\left( {35;130} \right) = 5 \hfill \\
  \Rightarrow UC\left( {35;130} \right) = U\left( 5 \right) = \left\{ {1;5} \right\} \hfill \\ 
\end{matrix}

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số group cần thiết phân chia là x (x > 1)

Ta có: Đội hắn tế sở hữu 280 phái mạnh, 220 phái đẹp dự tính phân thành những group sao mang đến số phái mạnh và số phái đẹp ở từng group đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số group phân chia được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta sở hữu bảng sau:

Số nhóm Số người phái đẹp vô nhóm Số phái mạnh vô nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

\begin{aligned}
&A=1+3+3^{2}+3^{3}+\ldots+3^{101} \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+\left(3^{3}+3^{4}+3^{5}\right)+\ldots+\left(3^{99}+3^{100}+3^{101}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+3^{3} \cdot\left(1+3+3^{2}\right)+\ldots+3^{99} \cdot\left(1+3+3^{2}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right) \\
&A=13 \cdot\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right): 13
\end{aligned}

2. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 Cánh Diều

I: Trắc nghiệm khách quan liêu (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập thích hợp Phường những số đương nhiên to hơn 6 hoàn toàn có thể ghi chép là.

A. Phường ={x ∈ N | x < 7}

B. C. Phường ={x ∈ N | x > 7}

B. Phường ={x ∈ N | x 7}

D. Phường ={x ∈ N | x 7}

Câu 2: Chữ số 5 vô số 2358 có mức giá trị là.

A. 5000
B. 500
C. 50
D. 5

Câu 3: Chỉ rời khỏi cặp số đương nhiên ngay lập tức trước và ngay lập tức sau của số 99.

A. (97; 98)
B. (98; 100)
C. (100; 101)
D. (97; 101)

Câu 4: Cho luyện A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử này tại đây nằm trong luyện A.

A. 1
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân chia không còn mang đến số này sau đây:

A. 2 và 3
B. 2 và 5
C. 3 và 5
D. 2; 3 và 5

Câu 6: Cho 18 ⁝ x và 7 ≤ x < 18 . Thì x có mức giá trị là:

A. 2
B. 3
C. 6
D. 9

Câu 7: Trong những số đương nhiên sau số này là số vẹn toàn tố

A. 16
B. 27
C. 2
D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 12

Câu 9: Kết trái ngược quy tắc tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11
B. 12
C. 8
D. 10

Câu 10: Kết trái ngược quy tắc tính 18: 32 . 2 là:

A. 18
B. 4
C. 1
D. 12

Câu 11: Kết trái ngược quy tắc tính 24 . 2 là:

A. 24
B. 23
C. 26
D. 25

Câu 12: Số 75 được phân tách rời khỏi quá số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5
B. 3 . 5 . 7
C. 3 . 52
D. 32 . 5

Câu 13: Cho x ∈ {5, 16, 25, 135} sao mang đến tổng đôi mươi + 35 + x ko phân chia không còn mang đến 5. Thì x là:

A. 5
B. 16
C. 25
D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5
B. 2 . 3 . 5
C. 3. 33
D. 33

Câu 15: Trong tam giác đều từng góc sở hữu số đo bằng:

A. 600
B. 450
C. 900
D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Hai cạnh đối tự nhau
B. Hai lối chéo cánh tự nhau
C. Bốn cạnh tự nhau
D. Hai lối chéo cánh vuông góc

Câu 17:

Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a
B. C = \frac{1}{2} (a + b)
C. C = \frac{1}{2}ab
D. 2(a + b)

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 18:

Cho H.2. Công thức tính diện tích S của hình bình hành là:

A. S = ab
B. S = \frac{1}{2}ah
C. S = \frac{1}{2}bh
D. S = ah

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

Câu 19: Cho hình thoi, biết chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh là 2cm và 4cm. Thì diện tích S hình thoi là:

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). lõi AB = 3cm, BC = 2cm

Chu vi của hình bình hành ABCD là:

A. 6
B. 10
C. 12
D. 5

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 Toán lớp 6

II. Tự luận

Câu 21: Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp trở thành 4; 5; 8 đều vừa vặn đầy đủ mặt hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? lõi rằng số HS nhỏ rộng lớn 45.

Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn tự 8m và diện tích S tự 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ những số đương nhiên n thoả mãn 5n + 14 phân chia không còn mang đến n + 2?

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thuộc học tập kì 1

I. Trắc nghiệm: Từ câu 1 cho tới câu đôi mươi. Mỗi câu đích thị 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D C B B C D C A A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA D C B A A C D C A C

II. Tự luận

Câu   Điểm

21

Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

=120\left\{54-\left[50:2-\left(9-8\right)\right]\right\}

=120:\left\{54-\left[25-1\right]\right\}=120:\left\{54-24\right\}

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0<x<45)

0,5

Vì x ⁝ 4, x ⁝ 5, x ⁝ 8 nên x∈ BC(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 < x < 45) nên số học viên của lớp 6A là 40 HS

0,5

23

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

120 : 8 = 15 m

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

2(8+15)= 46 m

0,5

0,5

24

Với từng n tao sở hữu n+2 ⁝ n+2n

nên 5(n+2) =5n+10 ⁝ n+2 =>5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 Lúc 4 phân chia không còn mang đến n+2 bởi vậy n+2 nằm trong Ư(4) ={1,2,4}

Giải từng tình huống tao được: n= 0;2

3. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tụ tập A những số đương nhiên to hơn 5 và nhỏ rộng lớn 10

A. A = {6, 7, 8, 9}

B. A = {5, 6, 7, 8, 9}

C. A = { 6, 7, 8, 9, 10}

D. A = {6, 7, 8}

Câu 2. Viết tụ tập sau A = {x ∈ N | 9 < x < 13} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A. A = {10, 11, 12}

B. A = {9, 10, 11}

C. A = { 9, 10, 11, 12, 13}

D. A = {9, 10, 11, 12}

Câu 3: Trong những số sau: 59; 101; 355; 1341; 119; 29 những số này là số vẹn toàn tố?

A. 59; 101; 29

B. 101; 355; 119; 29

C. 59; 355; 1341; 29

D. 59; 101; 355

Câu 4: Số đương nhiên m phân chia mang đến 45 dư đôi mươi sở hữu dạng là:

A. 45 + 20k

B. 45k + 20

C. 45 – 20k

D. 45k - 20

Câu 5: Phân tích 126 rời khỏi quá số nhân tố tao được kết quả:

Câu 6: Tìm xác định đích thị trong số xác định sau:

A. Một số phân chia không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 3

B. Nếu nhị số phân chia không còn mang đến 3 thì tổng của nhị số bại liệt phân chia không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 5

D. Số phân chia không còn mang đến 2 là số sở hữu chữ số tận nằm trong tự 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại đặc điểm này sau đây?

A. Hai cạnh đối tuy nhiên song với nhau

B. Hai cạnh đối tự nhau

C. Bốn cạnh tự nhau

D. Hai lối chéo cánh chủ yếu tự nhau

Câu 8: Diện tích hình thoi có tính lâu năm hai tuyến đường chéo cánh thứu tự tự 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A sở hữu 54 học viên, lớp 6B sở hữu 42 học viên và lớp 6C sở hữu 48 học viên. đến ngày khai học, tía lớp xếp trở thành những mặt hàng dọc như nhau nhằm diễu hành tuy nhiên không tồn tại lớp này sở hữu người lẻ mặt hàng.

a. Tính số mặt hàng dọc tối đa hoàn toàn có thể xếp được

b. Khi bại liệt từng mặt hàng sở hữu từng nào học tập sinh?

Câu 4: Viết B = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{20}} bên dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thuộc học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

A

A

B

B

A

C

A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Câu 3

a) Vì số học viên xếp đầy đủ nên số mặt hàng dọc là ước công cộng của số học viên 3 lớp

Số mặt hàng dọc tối đa cũng chính là ước công cộng lớn số 1 của số học viên tía lớp

Ta có: 54 = 2.33     

42 = 2.3.7

48 = 24.3

ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6

Vậy số mặt hàng dọc tối đa xếp được là 6 hàng

Câu 4

Ta có

\begin{aligned}
&B=4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20} \\
&\Rightarrow 2 B=8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21} \\
&\Rightarrow 2 B-B=\left(8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21}\right)-\left(4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20}\right) \\
&\Rightarrow 2 B-B=2^{21}+8-\left(4+2^{2}\right) \\
&\Rightarrow B=2^{21}
\end{aligned}

3. Tham khảo Ma trận  đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 Toán lớp 6 

Ma trận đề đánh giá thân thuộc kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kỹ năng và kiến thức

Mức chừng Đánh Giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

TNKQ

TL

1

Số tự động nhiên

(23 tiết)

Số đương nhiên. Các quy tắc tính với số đương nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự động nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính phân chia không còn vô tụ tập những số đương nhiên. Số nhân tố. Ước công cộng và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình bằng phẳng vô thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân nặng.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ công cộng

65%

35%

100%

Bộ đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 6 sách mới

 • Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 năm 2021 - 2022
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 6 Kết nối trí thức những môn học tập
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 6 Chân trời tạo ra những môn học
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 6 Cánh Diều những môn học

Chuyên mục giải Toán lớp 6 sách mới

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại đấy là những tư liệu giải Toán không hề thiếu những bài học kinh nghiệm vô SGK tương đương SBT. Các em học viên đối chiếu so sánh đáp án từng bài xích thực hiện của tôi bên trên phía trên.

5. Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 sách cũ

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 năm 2020

Bài 1: (2 điểm).

a/ Viết tụ tập A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 bám theo nhị cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích vô dù trống: 11... A ; {15; 16} ... A ; 19 ... A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

a/ 25.27.4

b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2( x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng bám theo trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220

Chứng tỏ rằng M phân chia không còn mang đến 5

Đáp án Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

A = {x ∈ N / 10 < x < 17}

b/ 11 ∈ A ; {15; 16} ⊂ A ; 19 ∉ A

0,5đ

0,5đ

1 đ

2

a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

a/ 4. 52 – 64: 23

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

4

a/ 2(x + 25) = 60

x + 25 = 60 : 2

x + 25 = 30

x = 30-25

x = 5

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

12x – 33 = 3

12x = 3 + 33

12x = 36

x = 36:12 = 3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6

a) Có 2 tia gốc A: AB và AC

2 tia gốc B: BA và BC

2 tia gốc C: CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

Tia CB trùng với tia CA

0.25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220

= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15

= 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

= 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) phân chia không còn mang đến 5

0.5 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

HOT: Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2020 - 2021 VnDoc biên soạn

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 năm 2020

 • Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thuộc kì 1 lớp 6 môn Toán Có đáp án năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 2
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm 2020 - 2021

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 - Đề 1

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính

a.64 + 36.19

b.22.3 - ( 110+ 8 ) : 32

c) 72 – 36 : 32

d. 150 - [ 102- (14 - 11)2 .20070

e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số đương nhiên x biết:

a.41 – (2x – 5) = 18

b. 2x. 4 = 128

c. x + 25 = 40

d. 5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểm) Viết tụ tập M những số đương nhiên chẵn ko vượt lên trên vượt 10.

Câu 4 (1,0 điểm) Viết thành quả sau bên dưới dạng một lũy quá.

a) 2.2.2.2

b) hắn.y2.y3

c) 10000

d) 812 : 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

a) 13* phân chia không còn mang đến 5

b) 53* phân chia không còn mang đến 3 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 9

Câu 6: Vẽ nhị tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A nằm trong Ox, B nằm trong Oy. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy sở hữu đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm A phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm A và B.

Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc A?

Hãy cho thấy thêm nhị tia đối nhau vô hình vừa vặn vẽ?

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 - Đề 2

Bài 1. Cho tụ tập A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 11}

a) Tập thích hợp A sở hữu từng nào thành phần ? Hãy ghi chép tụ tập A bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tụ tập A.

b) Dùng kí hiệu (∈;∉) nhằm ghi chép những thành phần 7, 9 và 11 nằm trong tụ tập A hay là không nằm trong tụ tập A.

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng đặc điểm của những quy tắc toán nhằm tính nhanh chóng.

a) 4.17.25

b) 281 + 129 + 219

c) 23.22+ 55: 53

d) 29. 31 + 66.69 + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13

b) 2.x + 32.3 = 75: 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm M phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm M và B.

a. Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc M?

b. Hãy cho thấy thêm nhị tia đối nhau vô hình vừa vặn vẽ?

Câu 5: Tìm * để

a) 15* phân chia không còn mang đến 5

b) 73* phân chia không còn mang đến 9 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 3

Câu 6: Viết tụ tập B những số đương nhiên ko vượt lên trên vượt 5. phẳng 2 cách?

Câu 7: Tính:

a. 72 – 36 : 32

b. 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 8: Vẽ đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm O phía trên đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm M

thuộc tia Oy. Lấy điểm N nằm trong tia Ox.

a) Viết thương hiệu nhị tia đối nhau công cộng gốc O.

b) Trong tía điểm M, O, N thì điểm này nằm trong lòng nhị điểm còn lại?

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

* Khoanh tròn trặn vào một trong những vần âm in hoa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Tập thích hợp A những số đương nhiên to hơn 2 và ko vượt lên trên vượt 7 là.

A. {2, 3, 4, ,5, 6, 7}

B. {3, 4, ,5, 6}

C. {2, 3, 4, ,5, 6}

D. {3, 4, ,5, 6, 7}

Câu 2: Kết trái ngược quy tắc tính 55.59 bằng:

A. 545

B. 514

C. 2514

D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán lớp 6

A. A ∉ d và B ∈ d

B. A ∈ d và B ∈ d

C. A ∉ d và B ∉ d

D. A ∈ d và B ∉ d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn trặn vô câu đúng:

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán lớp 6

A. A nằm trong lòng B và C

B. B nằm trong lòng A và C

C. C nằm trong lòng A và B

D. Không sở hữu điểm này ở giữa

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tụ tập A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 bám theo 2 cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích vô dù trống: 11 A ; {15; 16} A ; 19 A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2 (x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C trực tiếp mặt hàng bám theo trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A , gốc B , gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Câu 6. Vẽ nhị tia đối nhau Ax và Ay

a) Lấy C nằm trong Ax, B nằm trong Ay. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia Cx và Ay sở hữu đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Cx.

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán 6 - Đề 4

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện tại quy tắc tính

a. 22 . 5 + (149 – 72)

b. 24 . 67 + 24 . 33

c. 136. 8 - 36.23

d. 75 + 25.27 – 52.6

Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:

a) 10 + 2x = 45: 43

b) (x - 35) = 0

c) 34x phân chia không còn mang đến 3 và 5

Bài 3: Viết tụ tập A bằng phương pháp liệt kê những phần tử: A = {x ∈ N | 5 ≤ x ≤ 9}.

Bài 4: Viết tía số đương nhiên thường xuyên tăng dần dần, vô bại liệt số lớn số 1 là 29.

Bài 5: gí dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân nhằm tính nhanh:

a. 86 + 357 + 14

b. 25.13.4

c. 28.64 + 28.36.

Bài 6: Tìm số đương nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.

Bài 7: Viết thành quả quy tắc tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a.33.34.

b. 26 : 23.

Bài 8: Thực hiện tại quy tắc tính:

a.2³ +18 : 3²

b. 2.(5.4² – 18).

Bài 9: Trong những số 2540, 1347, 1638, số này phân chia không còn mang đến 2; 3; 5; 9?

Bài 10: gí dụng đặc điểm phân chia không còn, xét coi từng tổng (hiệu) sau sở hữu phân chia không còn mang đến 6 hay là không.

a. 72 + 12

b. 48 + 16

c. 54 – 36

d. 60 – 14.

Bài 11: Xem hình 5 rồi mang đến biết:

Đề ganh đua thân thuộc kì 1 Toán lớp 6

a. Những cặp tia đối nhau?

b. Những cặp tia trùng nhau?

b. Những cặp tia này ko đối nhau, ko trùng nhau?

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 năm 2019

 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Sinh học tập lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 6 năm 2019 - 2020

Tổng thích hợp đề ganh đua thân thuộc học tập kì 1 lớp 6 môn Toán bao bao gồm những đề ganh đua với nội dung bám sát công tác học tập là tư liệu cho những thầy cô tìm hiểu thêm rời khỏi đề cho những em học viên, sẵn sàng cho những bài xích ganh đua cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học viên rèn kĩ năng giải Toán lớp 6, những dạng bài xích tổng quát lác cho tới cụ thể.

Tham khảo thêm

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024

 • Đề đánh giá thân thuộc kì 1 môn Toán lớp 6 ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm 2017 - 2018
 • Đề đánh giá thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2017 - 2018