decide là gì

Trong bài xích này, Step Up tiếp tục nói đến cấu hình Decide vô giờ đồng hồ Anh – một cấu hình vô cùng không xa lạ. Bài ghi chép bao gồm những phần: khái niệm, cơ hội dùng, những cụm kể từ với decide và bài xích tập dượt thực hành thực tế. Cùng chính thức nào!

1. Định nghĩa decide

Động từ Decide tức là ra quyết định làm cái gi hoặc lựa lựa chọn gì cơ. Trong một vài tình huống không giống, kể từ Decide tức là ai hoặc vật gì vẫn ra quyết định thành phẩm của việc gì cơ.

Bạn đang xem: decide là gì

Ví dụ:

 • Have you decided where lớn eat yet?
  Cậu vẫn ra quyết định lên đường ăn ở đâu chưa?
 • Help, I need lớn decide between these two pairs of shoes!
  Cứu chị, chị nên cần chọn thân thiết nhị song giầy này!
 • It is you who decides the game’s result.
  Bạn là kẻ vẫn ra quyết định thành phẩm ván game.

2. Cách dùng cấu hình decide vô giờ đồng hồ Anh

Có 4 cấu hình decide vô giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tất cả chúng ta lưu ý.

2.1. Decide + lớn V-inf

Cấu trúc decide trước tiên thông thường bắt gặp này đó là ai ra quyết định làm cái gi hoặc lựa lựa chọn gì.

S + decide + lớn V-inf

Ví dụ:

 • Tom has decided lớn move lớn a new apartment.
  Tom vẫn ra quyết định gửi cho tới căn hộ chung cư mới mẻ.
 • They decided lớn get back together.
  Họ vẫn ra quyết định trở lại cùng nhau.
 • I decided lớn throw away his present.
  Con vẫn ra quyết định vứt tiến thưởng của cậu ấy lên đường.

cấu trúc decide

2.2. Decide + Wh- (what, whether,…), How

Cấu trúc decide loại nhị là ra quyết định dựa vào một nguyên tố rõ ràng như ai/như thế nào/cái gì…, dùng cấu hình Wh-.

S + decide + Wh- (what, whether, how, who, where, when) + lớn V-inf

Ví dụ:

 • I can’t decide when lớn leave that job.
  Tôi ko thể ra quyết định lúc nào thì rời vứt việc làm ấy.
 • Paul is going lớn decide how lớn fix this situation.
  Paul tiếp tục ra quyết định cơ hội xử lý biểu hiện này.
 • You can’t decide whether the answer is true or false, can you?
  Bạn ko thể ra quyết định câu vấn đáp ấy là đích hoặc sai đích không?
Xem thêm: Cấu trúc whenever vô giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh xác nhất

2.3. Decide (that) + mệnh đề

Cấu trúc decide cũng rất có thể lên đường và một mệnh đề. Cấu trúc này cũng tức là ai ra quyết định vật gì, lựa lựa chọn gì.

S + decide (that) + mệnh đề

Ví dụ:

 • Johnny decided that he would get another burger.
  Johnny vẫn ra quyết định là anh ấy tiếp tục mua sắm thêm thắt dòng sản phẩm bơ-gơ nữa.
 • The judges have decided that Belle is moving lớn the next round.
  Các giám khảo vẫn ra quyết định Belle tiếp tục qua quýt vòng tiếp theo sau.
 • Huyen decides that she is going lớn study a foreign language.
  Huyền ra quyết định là cô ấy tiếp tục học tập một nước ngoài ngữ.
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm Chắn chắn 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên vẫn mạnh mẽ và tự tin ngỏ mồm vạc âm nhờ giành giật thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.
NHẬN NGAY

2.4. Decide + danh từ

Trường ăn ý loại tư này đó là cấu hình decide lên đường với danh từ, dùng làm chỉ ai hoặc vật gì vẫn ra quyết định thành phẩm của vụ việc này cơ.

S/N + decide + N

Ví dụ:

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết

 • Having Eric play has really decided the result of the game because he is the best player in school.
  Việc sở hữu Eric vô nghịch tặc vẫn thực sự ra quyết định thành phẩm của trận đấu ấy cũng chính vì cậu tớ là cầu thủ rất tốt ngôi trường.
 • The weather can probably decide everything. If it rains, they won’t be able lớn make it on time.
  Thời tiết rất có thể tiếp tục ra quyết định tất cả. Nếu trời mưa, bọn họ sẽ không còn thể cho tới điểm kịp giờ.
 • Flipping a coin will decide who can go home page first.
  Tung đồng xu tiếp tục ra quyết định ai được về mái ấm trước.

cấu trúc decide

3. Các cụm kể từ với decide thông thường gặp

Cấu trúc decide còn rất có thể kết phù hợp với kể từ không giống muốn tạo trở thành cụm động từ (phrasal verb) với chân thành và ý nghĩa không giống.

Đầu tiên là cụm kể từ decide on tức là ra quyết định lựa lựa chọn gì hoặc ai một cơ hội kỹ lưỡng.

S + decide on + N

Ví dụ:

 • Fred decided on the Đen suit for the prom.
  Fred vẫn ra quyết định lựa lựa chọn cỗ suit black color mang lại buổi dạ hội.
 • After careful consideration, Tuan Anh decides on Phuong for the last thành viên in the group.
  Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tuấn Anh ra quyết định lựa chọn Phương thực hiện member sau cùng vô group.
 • When class is over, I will decide on the winner.
  Khi lớp học tập kết đôn đốc, thầy tiếp tục ra quyết định người thắng lợi.

cấu trúc decide

Để rằng lựa lựa chọn Một trong những vật gì hoặc những ai, tớ dùng cấu hình decide between.

S + decide between + N and N/ N số nhiều

Ví dụ:

 • I am trying lớn decide between Nam and Minh.
  Tôi đang được nỗ lực ra quyết định lựa lựa chọn thân thiết Nam và Minh.
 • My mother must decide between the two houses.
  Mẹ tôi cần ra quyết định lựa lựa chọn thân thiết nhị căn nhà.
 • His uncle must decide between getting the phone fixed and buying a new one.
  Bác của cậu tớ cần lựa lựa chọn giữa những việc rước điện thoại thông minh lên đường sửa và mua sắm một chiếc mới mẻ.
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm Chắn chắn 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên vẫn mạnh mẽ và tự tin ngỏ mồm vạc âm nhờ giành giật thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.
NHẬN NGAY
Xem thêm: Cấu trúc try vô giờ đồng hồ Anh tương đối đầy đủ nhất

Nếu ham muốn rằng ai ra quyết định ngăn chặn vật gì, ai hoặc ko làm cái gi, tớ rất có thể sử dụng cấu hình decide against.

S + decide against + N

Ví dụ:

 • Yesterday, they both decided against signing the contract.
  Hôm qua quýt, cả nhị chúng ta vẫn ra quyết định ko ký ăn ý đồng cơ.
 • Peter decided against everyone because his wife told him lớn.
  Peter vẫn ra quyết định ko tuân theo người xem vì thế phu nhân bảo anh ấy thực hiện vậy.
 • I can’t believe he decided against my opinion.
  Tôi ko thể tin cẩn anh ấy vẫn ra quyết định ko nghe theo đuổi chủ ý của tôi.

4. Bài tập dượt về cấu hình decide

Để tóm Chắn chắn kỹ năng về cấu hình decide, các bạn hãy thực hiện bài xích tập dượt nhỏ tiếp sau đây nhé!

Chia động kể từ đích và điền một trong số cấu hình decide sau vô khu vực trống:

decide (that), decide lớn, decide on, decide between, decide against.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

 1. Last week, Linda ____________ cancel the show.
 2. It is sánh hard to  ____________ the Đen dress and the white dress.
 3. Honestly, I can’t  ____________ who lớn trust anymore.
 4. At last, James  ____________ continuing the wedding. The bride was sánh shocked that she fainted.
 5. It took bủ months and months to  ____________ where lớn live.
 6. Just now, we  ____________ we are going lớn Da Nang next month!
 7. Hannah was quick to  ____________ she was going lớn take a day off.
 8. The whole class couldn’t  ____________ Korea and Thailand for the next trip.
 9. I  ____________ quit the game 2 minutes ago.
 10. It is an important decision. They need to  ____________ who lớn leave behind.
 11. The accident  ____________ the movie’s ending.

Đáp án:

 1. decided to
 2. decide between
 3. decide
 4. decided against
 5. decide on
 6. decided that
 7. decide that
 8. decide between
 9. decided to
 10. decide on
 11. decides/decided

Và này đó là tổ hợp toàn bộ kỹ năng về cấu hình decide kèm cặp bài xích tập dượt. Để thuần thục dùng và hiểu cấu hình decide rộng lớn, chúng ta hãy tham khảo và rèn luyện thiệt nhiều nhé. 

Step Up chúc chúng ta học tập thiệt tiến thủ bộ!