điểm chuẩn đại học y hà nội năm 2022

Hội đồng Tuyển sinh ĐH Trường Đại học tập Y thủ đô thông tin ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào tuyển chọn sinh ĐH hệ chủ yếu quy phụ thuộc sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường như sau:

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học y hà nội năm 2022

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

1.            

Y khoa

7720101

23,5

2.             

Y khoa (kết hợp ý chứng từ Ngoại ngữ quốc tế)

7720101_AP

23,5

3.            

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

7720101YHT

23,5

4.             

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (kết hợp ý chứng từ Ngoại ngữ quốc tế)

7720101YHT_AP

23,5

5.             

Răng - Hàm - Mặt

7720501

23,5

6.             

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp ý chứng từ Ngoại ngữ quốc tế)

7720501_AP

23,5

7.             

Y học tập cổ truyền

7720115

22,0

8.             

Y học tập dự phòng

7720110

20,0

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

9.             

Điều chăm sóc lịch trình tiên tiến

7720301

19,0

10.       

Điều chăm sóc lịch trình tiên tiến và phát triển (kết hợp ý chứng từ Ngoại ngữ quốc tế)

7720301_AP

19,0

11.       

Điều chăm sóc Phân hiệu Thanh Hóa

7720301YHT

19,0

12.       

Dinh dưỡng

7720401

19,0

13.       

Kỹ thuật xét nghiệm nó học

7720601

19,0

14.       

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

7720603

19,0

15.       

Khúc xạ nhãn khoa

7720699

19,0

16.      

Y tế công cộng

7720701

19,0

Chỉ chi tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Y thủ đô năm 2023

Trường Đại học tập Y thủ đô công phụ thân điểm sàn xét tuyển chọn - Hình ảnh 3.

Mời độc giả xem thêm điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y thủ đô năm 2022

Trường Đại học tập Y thủ đô công phụ thân điểm sàn xét tuyển chọn - Hình ảnh 4.

Trường Đại học tập Y thủ đô công phụ thân điểm sàn xét tuyển chọn - Hình ảnh 5.

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt