diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân

Bạn đang xem: diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân

Diễn thay đổi nào là sau phía trên đúng trong các vẹn toàn phân ?

A. Tế bào phân loại trước rồi đên nhân phân chia

B. Nhân phân loại trước rồi mới nhất phân loại tế bào chất

C. Nhân và tế bào phân loại nằm trong lúc

D. Chỉ đem nhân phân loại còn tế bào hóa học thì không

Đáp án B

Tại cuối kì sau hoặc đầu kì cuối, sau khoản thời gian nhân phân loại thì tb tổ chức phân loại tế bào hóa học và tạo hình nhì tế bào con cái.

→ Đáp án B.


Nohara Shin ý nhập vở là nhân song nst đỏ ối , còn np tức ns cho tới tb , cái ê to hơn tuy nhiên, to hơn nhiều luôn luôn . 11/9/2016

. 12/09/2016

lê huyền thanh nhập vở bản thân ghi quy trình pân phân tách nhân là tiến trình tiếp sau sau khoản thời gian tb trải qua loa trộn G2 tuy nhiên . 11/9/2016

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường

. 12/09/2016

Zomzom câu này bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng . 2/12/2015

. 03/12/2015

Vũ Thu Huyền tôi đã nghi hoặc ngi r . 22/11/2015

. 23/11/2015

Cố lên tôi ơi! rất giản đơn lừa tình . 16/7/2015

. 17/07/2015

Nguyễn Văn Hoàng Nhi . 24/12/2014

. 25/12/2014

Huỳnh Nguyễn Hữu Phước Overkill1997 Hay quá :3 . 20/11/2014

. 21/11/2014

Gỉa Tịnh Văn (alyssa chia) thế quỷ quái nào là lại sai câu ni......haizzz . 20/11/2014

. 21/11/2014

Nguyễn Trương Tuyết Mai .......... . 20/11/2014

. 21/11/2014