đoạn chương trình sau giải bài toán nào

Câu hỏi:

10/05/2020 80,101

A. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

Bạn đang xem: đoạn chương trình sau giải bài toán nào

B. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 và 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

Đáp án chủ yếu xác

C. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 nhập phạm vi từ là một cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn mang lại 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đoạn chương trình

   For I:=1 lớn M do { I chạy nhập phạm vi từ là một cho tới M}

   If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then { đánh giá I phân tách không còn mang lại 3 và mang lại 5 không}

   T := T + I; {Cộng dồn nhập tổng}

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của vươn lên là kiểm đếm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những vươn lên là nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Sau Khi triển khai đoạn công tác sau:

   S:=10;

   For i:=1 lớn 4 bởi S:=S+i;

   Giá trị của vươn lên là S vị bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày Sneaker Nike chính hãng?

D. 0

Câu 3:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh đích thị :

A. for i:=1 lớn 10; bởi x:=x+1;

B. for i:=1 lớn 10 bởi x:=x+1;

C. for i:=10 lớn 1 bởi x:=x+1;

D. for i =10 lớn 1 bởi x:=x+1;

Câu 4:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vị độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vị độ quý hiếm cuối

Câu 5:

Hoạt động này tại đây lặp với số phiên lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài xích cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi sở hữu người nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < vươn lên là kiểm đếm > : = < độ quý hiếm đầu > lớn < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

B. for < vươn lên là kiểm đếm > := < độ quý hiếm cuối > lớn < độ quý hiếm đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < vươn lên là kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > lớn < độ quý hiếm cuối >; bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < vươn lên là kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > lớn < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK