đơn vị của độ tự cảm là

Độ tự cảm là tên được đặt cho thuộc tính của một thành phần chống lại sự thay đổi của dòng điện chạy qua nó và thậm chí một đoạn dây thẳng sẽ có một số điện cảm

Độ tự cảm

Bạn đang xem: đơn vị của độ tự cảm là

Độ tự cảm