đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật là

Bạn đang xem: đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật

Với giải Bài 2.3 trang 5 SBT Sinh học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Sinh học lớp 10 Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 2.3 trang 5 SBT Sinh học 10: Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật là

A. mô.

B. tế bào.

C. cơ quan.

D. cơ thể.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật vì:

– Mọi cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

– Tế bào là đơn vị nhỏ nhất có thể thực hiện đầy đủ các đặc điểm nổi trội của sự sống như trao đổi chất và năng lượng, sinh sản, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi. Mọi hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể.

Xem thêm các lời giải sách bài tập Sinh học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 2.1 trang 5 SBT Sinh học 10Cấp độ tổ chức sống nào trong những cấp độ sau là cấp độ nhỏ nhất?

Bài 2.2 trang 5 SBT Sinh học 10: Đàn voi sống trong một khu rừng thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?…

Bài 2.4 trang 5 SBT Sinh học 10: Tại sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức cơ sở của thế giới sống?…

Bài 2.5 trang 5 SBT Sinh học 10: Dựa vào sơ đồ dưới đây hãy chỉ ra các đặc điểm nổi trội ở mỗi cấp tổ chức đó…

Bài 2.6 trang 5 SBT Sinh học 10: Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của thế giới sống: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật là
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://vieca.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng