dung dịch của một bazơ ở 25 độ c có

Câu hỏi:

03/06/2020 98,242

Bạn đang xem: dung dịch của một bazơ ở 25 độ c có

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án B

Môi ngôi trường trung tính: [H+].[OH-]  = 1,0.10-14

Môi ngôi trường axit [H+] > 1,0.10-7M (hay pH < 7)

Môi ngôi trường bazơ [H+] < 1.10-7M (hay pH > 7)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan một axit nhập nước ở 25°C, sản phẩm là

A. [H+] < [OH-].

B. [H+] = [OH-].

Xem thêm: xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn

C. [H+] > [OH-].

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

Câu 2:

Cần từng nào gam NaOH nhằm pha trộn 250 ml hỗn hợp với pH = 10 ?

Câu 3:

Giá trị tích số ion của nước tùy theo :

A. áp suất.

B. nhiệt độ chừng.

C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

Câu 4:

Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi nên thêm thắt từng nào nước nhập hỗn hợp này sẽ được hỗn hợp với pH = 1,00 ? thạo rằng sự đổi khác thể tích Khi trộn lẫn là ko đáng chú ý.

Câu 5:

Chỉ uống thuốc test phenophtalein, hãy trình diễn cơ hội phân biệt thân phụ hỗn hợp nằm trong độ đậm đặc mol sau: KOH, HNO3 và H2SO4.

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất

Câu 6:

Nước vẹn toàn hóa học ở 25°C với độ đậm đặc H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi với từng nào Tỷ Lệ phân tử H2O phân li đi ra ion ở nhiệt độ chừng này, hiểu được DH2O = 1 g/ml?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK