ethnicity là gì

Bài viết lách Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity nằm trong chủ thể về Thắc đôi mắt đang rất được thật nhiều chúng ta lưu tâm đúng không ạ này !! Hôm ni, Hãy nằm trong So1vn.vn tìm hiểu hiểu Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity vô nội dung bài viết thời điểm hôm nay nha ! Các chúng ta đang được coi chủ thể về : “Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity”

Thêm những ví dụ The differences in parent income and education by ethnicity are startling.He was a Trinidadian of Indian ethnicity.He writes on ethnicity and other topics for an online journal. Statistical information by ethnicity was available.This can help people of different ethnicities and backgrounds đồ sộ understand one another.I would never discriminate against someone from another ethnicity.

Muốn học tập thêm?

Bạn đang xem: ethnicity là gì

Nâng cao vốn liếng kể từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use kể từ Cambridge.
Học những kể từ bạn phải tiếp xúc một cơ hội mạnh mẽ và tự tin.

(Định nghĩa của ethnicity kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)
a large group of people who have the same national, racial, or cultural origins, or the state of belonging đồ sộ such a group:

(Định nghĩa của ethnicity kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

As such, ethnicity as ideology provides a psychological formula which mitigates the uncertainties of state- society relations.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

While the inclusion of names is perhaps quite a basic marker of ethnicity, it should not be considered unimportant.
Từ Cambridge English Corpus

Từ Cambridge English Corpus

Từ Cambridge English Corpus
Finally, a measurement artifact that possibly could trương mục for these results is that the direction of reporting bias for maltreatment cases differs by ethnicity.
Từ Cambridge English Corpus
Pretenders đồ sộ power were unable đồ sộ điện thoại tư vấn upon the idioms of class, ethnicity or even religion đồ sộ rouse popular movements in their tư vấn.

Bạn đang được xem: Ethnicity là gì

Xem thêm: kim loại phản ứng được với dung dịch naoh là

Xem thêm: Lệnh Lo Là Gì – những loại Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán

Xem thêm: Overdraft Là Gì – Overdraft / Vay Thấu Chi

Từ Cambridge English Corpus

Từ Cambridge English Corpus
Cross-cutting subject areas include children and the family, disability, gender, mental health, old age, race/ethnicity and young people.
Từ Cambridge English Corpus
The central claim of this book is that identities such as gender and ethnicity are achieved, not genetically ascribed.
Từ Cambridge English Corpus
Some of the differences between participants that we initially ascribed đồ sộ ethnicity, such as self-rated health, were strongly influenced by sample selection.
Từ Cambridge English Corpus
As a result, many rulers turned đồ sộ parochial and exclusive identity groups, such as ethnicity, for tư vấn.
Từ Cambridge English Corpus

Từ Cambridge English Corpus
Relative risks adjusted for gender, age in 1981, socio-economic status, self-reported ethnicity and marital status in 1981.
Từ Cambridge English Corpus
Relative risks adjusted for gender, age in 1981, socio-economic status, self-reported ethnicity and marital status in1981.
Từ Cambridge English Corpus
ethnicity noun , at ethnic Xem toàn bộ những khái niệm
Thêm đặc điểm hữu ích của Cambridge Dictionary vô trang mạng của người sử dụng sử dụng tiện nghi sườn tìm hiểu tìm tòi không tính phí của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi.

Tìm tìm hiểu phần mềm tự vị của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi tức thì thời điểm hôm nay và chắc chắn là rằng chúng ta ko lúc nào trôi thất lạc từ là 1 đợt nữa.

Học tập luyện Học tập luyện Từ mới mẻ Trợ gom Trong in ấn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện nghi tìm hiểu tìm tòi Dữ liệu cấp cho phép

Xem thêm: vẽ trang trí hội trường lớp 9 đẹp nhất

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
Đăng ký không tính phí và nhận quyền truy vấn vô nội dung độc quyền:

Các khí cụ sẽ tạo những list kể từ và bài xích trắc nghiệm của riêng biệt chúng ta
Các list kể từ được share vì như thế xã hội những tình nhân mến tự vị của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi
} } }} } }} } } }} } }

Chuyên mục:


Các thắc mắc về Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity


Nếu đem bắt kỳ thắc mắc thắc đôi mắt này vê Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity hãy cho tới bọn chúng bản thân biết nha, mõi thắt đôi mắt hoặc gom ý của những các bạn sẽ gom bản thân nâng cao hơn nữa rộng lớn trong những bài xích sau nha

Các Hình Hình ảnh Về Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : EthnicityEthnicity Là Gì - Nghĩa Của Từ : Ethnicity Các kể từ khóa tìm hiểu tìm tòi cho tới nội dung bài viết #Ethnicity #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Ethnicity

Xem thêm thắt kiến thức và kỹ năng ở WikiPedia

Bạn nên tra cứu giúp nội dung cụ thể về Ethnicity Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity kể từ trang web Wikipedia.◄
source: https://vieca.org.vn/

Xem thêm thắt những nội dung bài viết về Thắc đôi mắt ở : https://vieca.org.vn/hoi-dap/