freeze là gì

Động kể từ Freeze là động kể từ được dùng thật nhiều nhập tiếp xúc, nhập học hành, trong số bài xích đánh giá,…. Đồng thời Freeze còn là một một động kể từ bất quy tắc rất thông thường bắt gặp và ko tuân bám theo quy tắc thường thì khi phân tách thì. Vậy quá khứ của Freeze là gì? Chia thì với động kể từ Freeze sao cho tới đúng? Mọi vướng mắc đều được Shop chúng tôi trả lời nhập nội dung bài viết sau đây.

Quá khứ của động kể từ Freeze là gì?

Bạn đang xem: freeze là gì

Quá khứ của Freeze là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
freeze froze frozen (làm) ngừng hoạt động, nhộn nhịp lại

Ví dụ:

  • Water freezes to ice at a temperature of 0°C.
  • Our pipes froze up several times last winter
  • If the lock has frozen up, try lubricating it with oil.

Một số động kể từ tương tự động với Freeze

Động kể từ nguyên vẹn thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Awake Awoke Awoken
Break Broke Broken
Choose Chose Chosen
Speak Spoke Spoken
Steal Stole Stolen
Tread Trod Trodden
Wake Woke Woken
Weave Wove Woven

Xem thêm: phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

Quá khứ của Freeze là gì?

Cách phân tách động kể từ Freeze

Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn freeze freeze freezes freeze freeze freeze
Hiện bên trên tiếp diễn am freezing are freezing is freezing are freezing are freezing are freezing
Quá khứ đơn froze froze froze froze froze froze
Quá khứ tiếp diễn was freezing were freezing was freezing were freezing were freezing were freezing
Hiện bên trên trả thành have frozen have frozen has frozen have frozen have frozen have frozen
Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn have been freezing have been freezing has been freezing have been freezing have been freezing have been freezing
Quá khứ trả thành had frozen had frozen had frozen had frozen had frozen had frozen
QK hoàn thiện Tiếp diễn had been freezing had been freezing had been freezing had been freezing had been freezing had been freezing
Tương Lai will freeze will freeze will freeze will freeze will freeze will freeze
TL Tiếp Diễn will be freezing will be freezing will be freezing will be freezing will be freezing will be freezing
Tương Lai trả thành will have frozen will have frozen will have frozen will have frozen will have frozen will have frozen
TL HT Tiếp Diễn will have been freezing will have been freezing will have been freezing will have been freezing will have been freezing will have been freezing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would freeze would freeze would freeze would freeze would freeze would freeze
Conditional Perfect would have frozen would have frozen would have frozen would have frozen would have frozen would have frozen
Conditional Present Progressive would be freezing would be freezing would be freezing would be freezing would be freezing would be freezing
Conditional Perfect Progressive would have been freezing would have been freezing would have been freezing would have been freezing would have been freezing would have been freezing
Present Subjunctive freeze freeze freeze freeze freeze freeze
Past Subjunctive froze froze froze froze froze froze
Past Perfect Subjunctive had frozen had frozen had frozen had frozen had frozen had frozen
Imperative freeze Let′s freeze freeze

XEM THÊM: Cập nhật 12 thì nhập giờ Anh mới mẻ nhất 

Xem thêm: uống kim tiền thảo nhiều có ảnh hưởng gì không

5/5 - (100 bình chọn)