giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 2

 • Chính miêu tả - Tuần 19 trang 1 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Tìm chữ tương thích điền nhập vị trí trống trải nhằm hoàn hảo bài bác thơ sau. hiểu rằng :

 • Luyện kể từ và câu - Câu ghép trang 2, 3 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I. Nhận xét Đọc đoạn văn sau (các câu văn đang được viết số loại tự) và tiến hành đòi hỏi ở bên dưới.

  Bạn đang xem: giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 2

 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt miêu tả người (Dựng đoạn hé bài) trang 4, 5 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc nhì đoạn khai mạc bài bác văn miêu tả người (bài tập dượt 1, Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 12) và cho thấy cơ hội hé bài bác ở nhì đoạn này còn có gì không giống nhau. Viết câu vấn đáp nhập bảng sau :

 • Luyện kể từ và câu - Cách nối những vế câu ghép trang 5, 6, 7 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I - Nhận xét 1. Dùng vết gạch ốp xiên (/) ngăn cơ hội những vế câu vào cụ thể từng câu ghép tiếp sau đây :

 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt miêu tả người (Dựng đoạn kết bài) trang 7, 8 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc nhì đoạn kết bài bác (bài tập dượt 1, Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 14) và cho thấy cơ hội kết bài bác ở nhì đoạn này còn có gì không giống nhau. Viết câu vấn đáp nhập bảng sau :

 • Chính miêu tả - Tuần đôi mươi trang 8 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Chọn bài bác tập dượt 1 hoặc 2 : 1.Điền nhập vị trí trống trải : r, d hoặc gi.

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Công dân trang 9, 10 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đánh vết X nhập □ trước dòng sản phẩm nêu chính nghĩa của kể từ công dân :

 • Tập thực hiện văn - Tả người (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 10 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể mang lại 1 trong tía đề bài bác sau:

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng mối liên hệ kể từ trang 11, 12 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I. Nhận xét 1.Gạch bên dưới những câu ghép trong khúc trích sau :

 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình sinh hoạt trang 12, 13, 14 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc mẩu chuyện Một buổi sinh hoạt tập dượt thể (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 23 - 24) và điền nội dung vấn đáp nhập bảng sau :

 • Chính miêu tả - Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  (1). Tìm và ghi chép lại những kể từ :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Công dân trang 16, 17 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Ghép kể từ công dân nhập trước hoặc sau từng kể từ tiếp sau đây sẽ tạo trở nên những cụm kể từ với ý nghĩa:

 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình sinh hoạt trang 17, 18 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Khi xây cất lịch trình công tác làm việc của liên group nhập năm học tập, ban lãnh đạo liên group ngôi trường em dự loài kiến tổ chức triển khai một số trong những sinh hoạt tại đây :

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng mối liên hệ kể từ trang 18, 19, đôi mươi Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I - Nhận xét Đọc nhì câu ghép sau và tiến hành những đòi hỏi ở bên dưới.

 • Chính miêu tả - Tuần 22 - trang 22 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc đoạn văn sau và tiến hành những đòi hỏi ở bên dưới.

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng mối liên hệ kể từ trang 22, 23 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  (I) - Nhận xét Cách nối và bố trí những vế câu nhập nhì câu ghép tiếp sau đây với gì không giống nhau ? Viết câu vấn đáp nhập bảng :

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt văn kể chuyện trang 24 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Dựa nhập kỹ năng và kiến thức đang được học tập ở lớp 4, em hãy vấn đáp những thắc mắc sau :

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng mối liên hệ kể từ trang 25 , 26 Vở bài bác tâp (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I - Nhận xét 1.Đọc nhì đoạn văn sau và tiến hành đòi hỏi ở bên dưới.

 • Tập thực hiện văn - Kể chuyện (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 26, 27 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể mang lại 1 trong tía đề bài bác sau :

 • Chính miêu tả - Tuần 23 trang 27 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Điền thương hiệu riêng biệt tương thích vào cụ thể từng vị trí trống trải, hiểu được những thương hiệu riêng biệt này là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Thành.

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Trật tự động - An ninh trang 28, 29 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  (1) Dòng nào là tiếp sau đây nêu chính nghĩa của kể từ trật tự động ? Đánh vết X nhập □ trước ý vấn đáp chính :

 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình sinh hoạt trang 29, 30 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đề bài Để tận hưởng ứng trào lưu “Em là chiến sỹ nhỏ”, ban lãnh đạo liên group ngôi trường em dự loài kiến tổ chức triển khai một số trong những sinh hoạt sau :

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng mối liên hệ kể từ trang 30, 31 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I- Nhận xét Phân tích cấu trúc của câu ghép tại đây :

 • Chính miêu tả - Tuần 24 trang 33 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc đoạn thơ nhập sách Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 58 ; ghi chép lại những thương hiệu riêng biệt với trong khúc thơ:

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả dụng cụ trang 35, 36 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc bài bác văn Cái áo của tía (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 63 - 64) và tiến hành những đòi hỏi sau :

 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vì chưng cặp kể từ hô ứng trang 36, 37 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I - Nhận xét 1.Dùng gạch ốp xiên ( / ) ngăn những vế trong những câu ghép tiếp sau đây. Gạch một gạch ốp bên dưới thành phần mái ấm ngữ, gạch ốp nhì gạch ốp bên dưới thành phần vị ngữ của từng vế câu :

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả dụng cụ trang 37, 38 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý mô tả một trong những dụng cụ tại đây .

 • Chính miêu tả - Tuần 25 trang 38, 39 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  a)Gạch bên dưới những thương hiệu riêng biệt nhập mẩu chuyện sung sướng tiếp sau đây :

 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác bằng phương pháp lặp kể từ ngữ trang 39 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I- Nhận xét Trong câu in đậm tiếp sau đây, kể từ nào là tái diễn kể từ đang được người sử dụng ở câu trước ? Em hãy gạch ốp bên dưới kể từ tê liệt.

 • Tập thực hiện văn - Tả dụng cụ (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 40 Vở bài bác tập dượt (vBT) Tiếng việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể cho 1 trong những đề bài bác sau :

 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác bằng phương pháp thay cho thế kể từ ngữ trang 41, 42, 43 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  I- Nhận xét 1.Đọc đoạn văn sau và vấn đáp những thắc mắc.

 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn hội thoại trang 43 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trấn Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 77). Dựa bám theo nội dung đoạn trích, em hãy ghi chép tiếp một số trong những điều hội thoại nhằm hoàn hảo mùng kịch sau :

 • Chính miêu tả - Tuần 26 trang 45 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  a)Chép lại những thương hiệu riêng biệt nhập mẩu chuyện Tác fake bài bác “Quốc tế ca” (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 81):

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Truyền thống trang 45 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  (1)Dòng nào là tiếp sau đây nêu chính nghĩa của kể từ truyền thống lâu đời ? Đánh vết X nhập □ trước ý vấn đáp chính :

 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn đối thoại trang 46 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trần Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 85). Dựa bám theo nội dung đoạn trích, em hãy ghi chép tiếp một số trong những điều hội thoại nhằm hoàn hảo mùng kịch sau :

 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt thay cho thế kể từ ngữ nhằm links câu trang 48 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.a) Đọc đoạn văn sau, gạch ốp bên dưới những kể từ ngữ tuy nhiên người ghi chép đang được dùng để làm chỉ hero Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) :

 • Chính miêu tả - Tuần 27 trang 51 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Viết lại những thương hiệu riêng biệt với nhập nhì đoạn trích (ở bài bác tập dượt 2, Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 90). Cho biết những thương hiệu riêng biệt này được ghi chép thế nào.

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Truyền thống trang 51 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Kho tàng phương ngôn, ca dao đang được ghi lại nhiều truyền thống lâu đời trân quý của dân tộc bản địa tao. Em hãy minh hoạ từng truyền thống lâu đời nêu tiếp sau đây vì chưng một câu phương ngôn hoặc ca dao :

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả cây trồng trang 54 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc bài bác văn Cây chuối u (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 96), vấn đáp những thắc mắc sau :

 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác vì chưng kể từ ngữ nối trang 56 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc bài bác văn Qua những mùa hoa (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 98). Gạch bên dưới những kể từ ngữ có công dụng nối nhập tía đoạn văn đầu hoặc tư đoạn văn cuối.

  Xem thêm: sách bài tập toán 7 tập 2

 • Tập thực hiện văn - Tả cây trồng (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 57 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể cho 1 trong những đề bài bác sau:

 • Tiết 1 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 58 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Tìm thêm thắt ví dụ điền nhập bảng tổng kết sau :

 • Tiết 2 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 59 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Dựa bám theo mẩu chuyện Chiếc đồng hồ thời trang (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 9), em hãy ghi chép tiếp một vế câu nhập vị trí trống trải sẽ tạo câu ghép :

 • Tiết 3 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 60 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc bài bác văn sau và tiến hành những đòi hỏi ở bên dưới.

 • Tiết 4 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 61 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Ghi lại thương hiệu những bài bác tập dượt hiểu là bài bác văn mô tả em đang được học tập kể từ tuần 19 cho tới tuần 27 :

 • Tiết 5 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 62 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Viết một quãng văn cộc khoảng tầm 5 câu miêu tả nước ngoài hình của một cụ già nua tuy nhiên em biết.

 • Tiết 6 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 62 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Điền kể từ ngữ tương thích nhập vị trí trống trải nhằm links những câu trong mỗi đoạn văn sau :

 • Tiết 7 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 63 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc bài bác văn nhập sách Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 103, 104. Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, lưu lại X nhập □ trước ý vấn đáp chính :

 • Tiết 8 - Ôn tập dượt đằm thắm học tập kì 2 trang 64 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Em hãy miêu tả người bạn tri kỷ của em ở ngôi trường.

 • Chính miêu tả - Tuần 29 trang 66 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc bài bác văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 109 - 110), ghi chép lại những cụm kể từ chỉ những huân chương, thương hiệu và phần thưởng nhập bài bác văn:

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu chấm, chấm chất vấn, chấm than) trang 67, 68 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Mỗi vết chấm, chấm chất vấn và chấm than thở nhập mẩu chuyện sung sướng tiếp sau đây được sử dụng làm những gì ? Điền câu vấn đáp nhập bảng ở bên dưới.

 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn hội thoại trang 68, 69 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc lại 1 trong nhì phần của truyện Một vụ đắm tàu (Tiếng việt 5, tập dượt nhì, trang 108-109):

 • Chính miêu tả - Tuần 30 trang 74, 75 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Viết lại thương hiệu những thương hiệu và huân chương tiếp sau đây mang lại chính quy tắc ghi chép hoa :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Nam và Nữ trang 75, 76 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Dưới đó là những phẩm hóa học cần thiết nhất của phái nam và phái đẹp bám theo ý niệm của một số trong những người.

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả loài vật trang 77, 78 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc bài bác Chim hoạ mi hót (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 123) và vấn đáp những thắc mắc sau :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu phẩy) trang 78, 79 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Dấu phẩy trong những câu tiếp sau đây được sử dụng làm những gì ? Viết câu vấn đáp nhập dù tương thích nhập bảng tổng kết.

 • Tập thực hiện văn - Tả loài vật (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 79, 80 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể mang lại đề bài bác sau :

 • Chính miêu tả - Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Viết lại thương hiệu những huy chương, thương hiệu và phần thưởng tiếp sau đây mang lại chính quy tắc ghi chép hoa :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Nam và phái nữ trang 82 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Bác Hồ đang được biểu dương tặng phụ phái nữ nước Việt Nam tám chữ vàng : nhân vật, quật cường, trung hậu, đảm đang được.

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả cảnh trang 83 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Liệt kê những bài bác văn miêu tả cảnh tuy nhiên em đang được học tập trong những tiết Tập hiểu, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn ở học tập kì I (Tiếng Việt 5, tập dượt một).

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu phẩy) trang 85 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đọc những đoạn văn ở bài bác tập dượt 1 (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 133). Nêu tính năng của những vết phẩy được sử dụng vào cụ thể từng câu :

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả cảnh trang 86, 87 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý mô tả một trong những cảnh sau

 • Chính miêu tả - Tuần 32 trang 87 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Phân tích thương hiệu từng phòng ban, đơn vị chức năng tiếp sau đây trở nên những thành phần cấu trúc rồi điền nhập bảng sau :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu phẩy) trang 88 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và chão phẩy (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 138) và ghi chép lại nhì bức thư sao mang lại với đầy đủ những vết chấm, vết phẩy cần thiết thiết:

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Trẻ em trang 93, 94 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Ghi vết X nhập □ trước dòng sản phẩm nêu cơ hội hiểu chính nhất về kể từ trẻ nhỏ :

 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về miêu tả người trang 94, 95 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập dàn ý cụ thể cho 1 trong những đề bài bác sau :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Đặt vết ngoặc kép nhập những vị trí tương thích nhằm lưu lại điều thưa thẳng của hero hoặc chân thành và ý nghĩa của hero trong khúc văn sau :

 • Tập thực hiện văn - Tả người (Chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá viết) trang 96, 97 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Chọn một trong những đề bài bác sau:

 • Chính miêu tả - Tuần 34 trang 97, 98 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Đọc đoạn văn nhập Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 154 - 155 ; ghi chép lại mang lại đúng cách dán ghi chép hoa thương hiệu những phòng ban, tổ chức triển khai trong khúc văn :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Quyền và mệnh lệnh trang 98, 99 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  (1) Dựa bám theo nghĩa của giờ quyền, em hãy xếp những kể từ mang lại nhập ngoặc đơn nhập nhì group :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vết câu (Dấu gạch ốp ngang) trang 101, 102 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1. Đọc những ví dụ nhập Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 159 - 160. Dựa nhập kỹ năng và kiến thức đang được học tập ở lớp 4 và những ví dụ, em hãy lập bảng tổng kết về tính năng của vết gạch ốp ngang.

 • Tiết 1 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 103, 104 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Lập bảng tổng kết về mái ấm ngữ, vị ngữ vào cụ thể từng loại câu kể bám theo những đòi hỏi sau :

 • Tiết 2 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 105 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Dựa nhập kỹ năng và kiến thức đang được học tập, hãy hoàn hảo bảng tổng kết sau :

 • Tiết 3 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 105, 106 Vở bài bác tập dượt (SBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  1.Dựa nhập những số liệu đang được mang lại (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 163 - 164), em hãy lập bảng tổng hợp về tình hình trở nên tân tiến dạy dỗ đái học tập của VN từ thời điểm năm học tập 2000 - 2001 cho tới năm học tập 2004 - 2005.

 • Tiết 4 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 107, 108 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc lại bài bác Cuộc họp của chữ ghi chép (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 164). Tưởng tượng em là 1 trong vần âm (hoặc một vết câu) thực hiện thư kí buổi họp, em hãy ghi chép biên phiên bản buổi họp tê liệt.

 • Tiết 5 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 108, 109 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc bài bác thơ Trẻ con cái ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 165), tiến hành những đòi hỏi ở bên dưới :

  Xem thêm: soạn sử 10 kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tiết 6 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 109 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Dựa nhập nắm vững của em và những hình hình ảnh được khêu gợi rời khỏi kể từ bài bác thơ Trẻ con cái ở Sơn Mỹ, hãy ghi chép một quãng văn khoảng tầm 5 câu bám theo một trong những đề bài bác sau :

 • Tiết 7 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 110, 111 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Đọc bài bác Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập dượt nhì, trang 166). Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, ghi vết X nhập □ trước ý vấn đáp chính :

 • Tiết 8 - Ôn tập dượt thời điểm cuối năm trang 112 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 5 tập dượt 2

  Em hãy mô tả giáo viên (hoặc thầy giáo) của em nhập một giờ học tập tuy nhiên em lưu giữ nhất. (Lập dàn ý chi tiết)