giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 157

Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn – trang 98 – Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)
Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn – trang 98 – Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)

Bạn đang xem: giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 157

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 98, 99 Bài 157: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 98, 99 Bài 157: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 98, 99 Bài 157: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 98 Bài 1: Viết (theo mẫu):

Tỉ số phần trăm của :

a) 2 và 5 là: 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là ……………………………….

c) 15 và 12 là ……………………………….

d) 5,76 và 4,8 là ……………………………….

e) 10 và 6 là 10 ……………………………….

g) 1 và là: ……………….……………….

Lời giải

a) 2 và 5 là:

2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là:

4 : 5 = 0,8 = 80%

c) 15 và 12 là:

15 : 12 = 1,25 = 125%

d) 5,76 và 4,8 là:

5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e) 10 và 6 là:

10 : 6 = 1,67 = 167%

g) 1 và là:

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 99 Bài 2: Tính:

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

a) 32,5% + 19,8% = ……………….……………….

b) 100% – 78,2% = ……………….………………..

c) 100% + 28,4% – 36,7% = ……………….………

Lời giải

a) 32,5% + 19,8% = 52,3%

b) 100% – 78,2% = 21,8%

c) 100% + 28,4% – 36,7% = 128,4% – 36,7% = 91,7%

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 99 Bài 3: Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi:

a) Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái?

b) Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai?

Lời giải

a) Tỉ số phần trăm số học sinh trai so với số học sinh gái là:

b) Tỉ số phần trăm số học sinh gái so với số học sinh trai là:

Đáp số: a) 80%; b) 125%

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 99 Bài 4: Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Lời giải

Số sản phẩm tổ sản xuất làm được đến nay:

520 × 65 : 100 = 338 (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là:

520 – 338 = 182 (sản phẩm)

Đáp số: 182 sản phẩm

Bài giảng Toán lớp 5 Bài 157: Luyện tập

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 98, 99 Bài 157: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh