guardian là gì

 • Từ điển Anh – Anh

Guardian

Bạn đang xem: guardian là gì

Nghe vạc âm

( Xem kể từ này bên trên tự vị Anh Việt)

Mục lục

Noun

a person who guards, protects, or preserves.

Law . a person who is entrusted by law with the care of the person or property, or both, of another, as a minor or someone legally incapable of managing his or her own affairs.

the superior of a Franciscan convent.

Adjective

guarding; protecting

Antonyms

noun

Synonyms

noun
angel * , attendant , baby-sitter , bird dog , cerberus , champion , chaperon , chaperone , conservator , cop * , curator , custodian , defender , escort , guard , keeper , nurse , overseer , paladin , patrol , preserver , safeguard , sentinel , shepherd , sitter , sponsor , superintendent , supervisor , trustee , vigilante , warden , watchdognotes:guardian is from old french gardein \’protector , \’ while warden is from old north french wardein \’guardian , custodian\’; both words came from frankish , represented by old high german warten \’to watch , guard\’ , caretaker , alter ego , angel , argus , daemon , defense , fiduciary , genius , genius loci , guardian angel , parent , protector , tutelary saint , tutor , vigil , watch , watchdog

Các kể từ tiếp theo

 • Guardianship

  the position and responsibilities of a guardian, esp. toward a ward., care; responsibility; charge., noun, charge , custody , keeping , superintendence…

 • Guardroom

  a room used by military guards during the period they are on duty., a room in which military prisoners are kept.

 • Guardsman

  a person who acts as a guard., a thành viên of the u.s. national guard., british . a thành viên of any select toàn thân of troops traditionally organized đồ sộ protect…

 • Guava

  any of numerous tropical and subtropical american trees or shrubs belonging đồ sộ the genus psidium, of the myrtle family, esp. p. guajava, bearing large,…

 • Gubernatorial

  of or pertaining đồ sộ a state governor or the office of state governor., adjective, regulatory

 • Gudgeon

  a small, european, freshwater fish, gobio gobio, of the minnow family, having a threadlike barbel at each corner of the mouth, used as bait., any of certain…

 • Guelder rose

  a shrub, viburnum opulus, of the honeysuckle family, native đồ sộ the old world, having broad clusters of white flowers and scarlet fruit.

 • Guerdon

  a reward, recompense, or requital., đồ sộ give a guerdon to; reward., noun, accolade , award , honorarium , plum , premium , prize , comeuppance , desert…

 • Guerilla

  guerrilla., a thành viên of an irregular armed force that fights a stronger force by sabotage and harassment[syn: guerrilla ]

 • Guerrilla

  a thành viên of a band of irregular soldiers that uses guerrilla warfare, harassing the enemy by surprise raids, sabotaging communication and supply lines,…

Từ điển giờ Anh vị hình ảnh

Aircraft

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger

278 lượt xem

Construction

2.682 lượt xem

Team Sports

1.536 lượt xem

In Port

192 lượt xem

Pleasure Boating

187 lượt xem

Trucks

180 lượt xem

Plants and Trees

605 lượt xem

Prepositions of Motion

191 lượt xem

Occupations III

201 lượt xem

Bạn sướng lòng singin nhằm đăng câu hỏi

Mời chúng ta nhập thắc mắc ở trên đây (đừng quên cho thêm nữa văn cảnh và mối cung cấp chúng ta nhé)

Bạn đang được cần thiết chất vấn gì? Đăng nhập nhằm chất vấn đáp tức thì chúng ta nhé.

 • Chào người xem ạ.Mọi người hoàn toàn có thể hùn em dịch nghĩa của những kể từ “orbital floor and roof and orbital plate”. Em học tập chuyên nghiệp ngành tuy nhiên lên gg dịch không hiểu nhiều. Cảm ơn a/c nhiều
 • chào người xem ạ người xem nắm rõ “xu thế là gì ko ạ” lý giải rõ ràng. Bời vì thế tra gg tuy nhiên e phát âm vẫn ko nắm rõ xu thế tức là gì ạ huhu<33 nếu như được rất cảm ơn những a/c nhìu lm ạ
 • Chào người xem,Xin hùn em dịch cụm “a refundable employment tax credit” nhập câu sau với ạ “The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) đồ sộ provide a refundable employment tax credit đồ sộ help businesses with the cost of keeping staff employed.” Em dịch là Quỹ tín dụng thanh toán trả thuế nhân công- dịch vậy kết thúc thấy bản thân phát âm còn không hiểu nhiều =)) Cảm ơn từng người
 • 18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.A. whoB. whomC. whoseD. whichCHo em xin xỏ đáp án và lý giải ạ. Many thanks
 • em xin xỏ đáp án và lý giải ạ1 my uncle went out of the house………….agoA an hour’s half B a half of hour C half an hour D a half hour
 • em coi phim Suzume no Tojimari có một đứa trình bày nhập thì trấn ko hiệu sách, ko nha sĩ không tồn tại “Pub mother” “pub cat’s eye”but 2 pubs for some reason. Em không hiểu nhiều câu này là gì ạ? Quán ăn mang lại mèo à? Quán rượu u á? :(((

Loading...

Vậy là tất cả chúng ta vẫn mò mẫm hiểu kết thúc : Guardian là gì, Nghĩa của kể từ Guardian | Từ điển Anh – Anh. tin tức tự thphandangluu-danang tinh lọc và tổ hợp từ khá nhiều mối cung cấp đáng tin tưởng.

Xem thêm: lời bài hát vui trong ngày cưới