hai kim loại al và cu đều phản ứng được với dung dịch

YOMEDIA

Bạn đang xem: hai kim loại al và cu đều phản ứng được với dung dịch

 • Câu hỏi:

  Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là

  • A. NaCl loãng.        
  • B. H2SO4 loãng.          
  • C. HNO3 loãng.       
  • D. NaOH loãng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là HNO3 loãng.       

Mã câu hỏi: 270766

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất X với công thức phân tử C3H6O2là este của axit axetic (CH3COOH). Công thức của X là
 • Công thức này trên đây hoàn toàn có thể là công thức của hóa học béo?
 • Loại đồ ăn không nhiều nếu không muốn nói là rất ít saccarozơ là
 • Dung dịch metylamin nội địa làm
 • Số nguyên vẹn tử hidro với vô một phân tử lysin là
 • Phân tử polime này tại đây chứa chấp thành phần clo?
 • Kim loại X với sức nóng nhiệt độ chảy thấp được dùng vô sức nóng kế tiếp, áp kế tiếp và một số trong những vũ trang không giống. Tại ĐK thông thường, X là hóa học lỏng. Kim loại X là
 • Trong những ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, ion với tính lão hóa yếu đuối nhất là
 • Trong ăn mòn hóa học, loại phản ứng hóa học xảy rời khỏi là
 • Kim loại này tại đây được pha chế vì như thế cách thức sức nóng luyện với CO
 • Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là
 • Trong chống thử nghiệm, sắt kẽm kim loại Na được bảo vệ bằng phương pháp dìm chìm trong
 • Sản phẩm phản xạ sức nóng nhôm luôn luôn có
 • Chất X tính năng được với HCl, Khi X tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2 sinh rời khỏi kết tủa. X là
 • Phèn chua với công thức chất hóa học là K2SO4.M2(SO4)3.24H2O. Kim loại M là
 • Thành phần chủ yếu quặng xiđerit là
 • Crom số lão hóa +6 vô ăn ý hóa học này sau đây?
 • Chất bột X black color, với kĩ năng hấp phụ những khí độc được sử dụng trong vô số loại mặt mày nạ chống độc.
 • Thành phần của phân amophot gồm
 • Chất này tại đây vô phân tử chỉ mất link đơn?
 • Cho những este sau: etyl axetat, etyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat. Có từng nào este no, đơn chức, mạch hở?
 • Xà chống hóa hóa học X chiếm được thành phầm Y, biết Y hòa tan được Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. X là
 • Tinh thể hóa học rắn X ko màu sắc, vị ngọt, dễ dàng tan nội địa. X nhiều vô cây mía, củ cải đàng và hoa thốt nốt.
 • Lên men glucozơ trở thành ancol etylic. Toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi vô quy trình này được hít vào không còn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư dẫn đến 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quy trình lên men đạt 80%. Vậy lượng glucozơ nhớ dùng là
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một amin no, mạch hở X vì như thế oxi vừa phải đầy đủ chiếm được 0,5 mol láo ăn ý Y bao gồm khí và khá. Cho 4,6 gam X tính năng với hỗn hợp HCl (dư), số mol HCl phản xạ là:
 • Phát biểu này sau đó là đích thị về tơ?
 • Hoà tan trọn vẹn trăng tròn gam láo ăn ý Mg và Fe vô hỗn hợp axit HCl dư thấy với 11,2 lít khí bay rời khỏi ở đktc và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì chiếm được từng nào gam muối bột khan?
 • Hòa tan m gam Al vô hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc) độc nhất. Giá trị của m là
 • Thí nghiệm tại đây chiếm được muối bột sắt(II).
 • Nhiệt phân trọn vẹn Fe(OH)2 ở sức nóng chừng cao vô bầu không khí chiếm được hóa học rắn là
 • Hỗn ăn ý X bao gồm 2 triglixerit A và B (MA>MB; tỉ trọng số mol tưong ứng là 3: 5). Đun rét m gam láo ăn ý X với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp chứa chấp glixerol và láo ăn ý bao gồm x gam natri stearat, hắn gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam láo ăn ý X tính năng tối nhiều với 132 gam brom. Đốt m gam láo ăn ý X chiếm được 719,4 gam CO2 và 334,32 lít khá H2O (đktc). Giá trị của y+z là:
 • Tiến hành thử nghiệm phản xạ xà chống hóa theo đòi quá trình sau đây: Cách 1: Cho vô chén sứ khoảng chừng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 ml hỗn hợp NaOH 40%.
 • Cho những tuyên bố sau (1) Anilin ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím (2) Glucozơ còn được gọi là đàng nho vì như thế có không ít vô trái ngược nho chín
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,42 mol láo ăn ý X bao gồm metyl propionat, metyl acrylat và 2 hidrocacbon mạch hở cần thiết vừa phải đầy đủ 1,425 mol O2, dẫn đến 19,26 gam H2O. Nếu mang đến 0,42 mol X vô hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản xạ tối nhiều là:
 • Hỗn ăn ý X có một anken và thân phụ amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 2,36 gam X vì như thế một lượng O2 vừa phải đầy đủ. Sản phẩm cháy chiếm được sục vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện nay m gam kết tủa mặt khác thấy với 0,448 lít khí N2 (đktc) cất cánh rời khỏi. Giá trị của m là
 • Cho 10,08 lít khí CO2 (đktc) vô 600 ml hỗn hợp láo ăn ý KOH 0,5M và K2CO3 0,8M chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp BaCl2 dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa, thanh lọc lấy kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:
 • Hỗn ăn ý X bao gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K.
 • Số thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp 2 muối bột là?
 • X, Y là nhì este đều đơn chức, nằm trong sản phẩm đồng đẳng, Z là este 2 chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun rét 5,7m gam láo ăn ý E bao gồm X, Y, Z (số mol của Y to hơn số mol của Z và MY >MX) với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được láo ăn ý F bao gồm 2 ancol tiếp nối nhau và láo ăn ý muối bột. Dần toàn cỗ F qua loa bình đựng Na dư thấy lượng bình tăng 8,56 gam và với 2,688 lít khí H2 (đktc) bay rời khỏi. Lấy láo ăn ý muối bột nung với vôi tôi xút chiếm được một độc nhất hiđrocacbon giản dị và đơn giản nhất với lượng m gam. Khối lượng của Z với vô láo ăn ý E là
 • Cho 19,6 gam láo ăn ý rắn X bao gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,76 mol HCl đun rét sau thời điểm kết đôn đốc phản xạ hiện tượng chiếm được 0,06 mol khí NO và hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối bột clorua (không với muối bột Fe2+). Cho NaOH dư vô Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: lời bài hát vui trong ngày cưới