he worked out the answer. it was clever of him

Tham khảo thêm:

  • Cách sử dụng 12 thì trong tiếng anh
  • Meeting old school friends again can be a strange
  • The movie was interesting. we went to it

He worked out the answer. it was clever of him

Bạn đang xem: he worked out the answer. it was clever of him

Đề bài: Viết lại với từ gợi ý, sao cho nghĩa không thay đổi.

Câu 1. He worked out the answer. It was clever of him. (Dịch: Anh ta đã tìm ra câu trả lời. Đó là sự thông minh của anh ta).

Viết lại với It was: ______________________________

⇒ Đáp án: It was clever of him to work out the answer

Câu 2. Marie always pays her bills regularly. She’s careful that way. (Dịch: Marie luôn thanh toán các hóa đơn của mình đều đặn. Cô ấy rất cẩn thận).

Viết lại với Marie is always:________________________

⇒ Đáp án: Marie is always careful of paying her bills regularly.

Câu 3. He was crossing the road. I caught sight of him. (Dịch: Anh ấy đang băng qua đường. Tôi đã bắt gặp anh ấy).

Viết lại với I noticed: _____________________________

⇒ Đáp án: I noticed him crossing the road.

Câu 4, When we finally heard that David had arrived, we were very relieved. (Dịch: Chúng tôi đã rất an tâm khi cuối cùng cũng đã nghe tin David đã đến).

Viết lại với We were relieved : ______________________

⇒ Đáp án: We were relieved to heard that David had arrived.

Câu 5. Why have you thrown up your job? You’re mad. (Dịch: Tại sao bạn lại từ bỏ công việc của mình. Bạn thật điên rồ).

Viết lại với You are:_______________________________

⇒ Đáp án: You are mad to throw up your job.

Câu 6. Jimmy got into his car and drove away. I saw this. (Dịch:Jimmy đã lên xe của anh ấy và lái đi. Tôi đã nhìn thấy điều đó).

Viết lại với I saw: _________________________________

⇒ Đáp án: I saw Jimmy get into his car and drive away.

Câu 7. It is disappointing that we haven’t heard from Molly. (Dịch: Thật thất vọng khi chúng tôi đã không nghe tin tức từ Molly).

Viết lại với We are: ________________________________

⇒ Đáp án: We are disappointed not to hear from Molly.

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

Câu 8, Contacting her at work is usually quite easy. (Dịch: Liên lạc với cô ấy ở nơi là việc khá dễ dàng).

Viết lại với She is: _________________________________

⇒ Đáp án: She is usually quite easy to contact at work.

Câu 9, The house shook violently and all of us felt that. (Dịch:Ngôi nhà rung chuyển dữ dội và tất cả chúng tôi đều cảm nhận thấy).

Viết lại với All of us felt: _____________________________

⇒ Đáp án: All of us felt the house shaking violently.

Câu 10. Can you sign the papers please ? They are ready own. (Dịch:Bạn có thể vui lòng ký vào giấy được không? Họ đã sẵn sàng sở hữu nó).

Viết lại với The papers are: __________________________

⇒ Đáp án: The papers are ready for you to sign.

Câu 11, Don’t lend Tom any money. That would be most unwise. (Dịch: Đừng cho Tom mượn tiền. Điều đó không khôn ngoan nhất).

Viết lại với You: ____________________________________

⇒ Đáp án: You would be unwise to lend Tom any money.

Câu 12, Mr.Pinchley doesn’t allow his teenage children to go out in the evenigs. (Dịch: Mr.Pinchley không cho phép những đứa con chưa vị thành niên của mình ra ngoài chơi vào buổi tối).

Viết lại với Mr.Pinchley makes: ________________________

⇒ Đáp án: Mr.Pinchley makes his teenage children stay home in the evenings.

Câu 13, What I want to do is start my own business. I’m keen. (Dịch: Tôi rất muốn bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình. Tôi rất quan tâm nó).

Viết lại với I am:____________________________________

⇒ Đáp án: I am keen on starting my own business.

Câu 14. Harry couldn’t get his parents’ permission to buy a motorbike. (Dịch:Harry không được bố mẹ anh ấy cho phép mua một chiếc xe máy).

Viết lại với Harry’s parents didn’t let: ___________________

⇒ Đáp án: Harry’s parents didn’t let him buy a motorbike.

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

3.7/5 - (3 bình chọn)