học phí đại học tôn đức thắng

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1.1. Học phí trung bình:

Bạn đang xem: học phí đại học tôn đức thắng

Nhóm ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Nhóm ngành 1

Thiết nối tiếp hình đồ họa, Thiết nối tiếp công nghiệp, Thiết nối tiếp thiết kế bên trong, Thiết nối tiếp thời trang

24.000.000 đồng/năm

Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập PC, Mạng PC và truyền thông dữ liệu

Kỹ thuật chất hóa học, Công nghệ sinh học

Kiến trúc, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông vận tải, Quy hoạch vùng và Đô thị

Công nghệ chuyên môn môi trường thiên nhiên, Khoa học tập môi trường thiên nhiên, chỉ hộ lao động

Nhóm ngành 2

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc)

20.500.000 đồng/năm

Kế toán

Xã hội học tập, Công tác xã hội, nước ta học tập công nhân Du lịch và lữ khách, nước ta học tập công nhân Du lịch và quản lý và vận hành du lịch

Toán phần mềm, Thống kê

Quản lý thể thao thể thao

QTKD công nhân Quản trị Nhà mặt hàng - hotel, QTKD CN Quản trị nguồn lực lượng lao động, Kinh doanh quốc tế, Marketing

Quan hệ lao động

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Luật

Ngành khác

Dược

46.000.000 đồng/năm

Học phí ngành Golf theo đuổi quãng thời gian đào tạo và giảng dạy như sau:

Đơn vị: đồng

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Năm 1

          15.957.150

          22.650.100

         3.080.000

Năm 2

          32.066.100

          32.135.400

         3.813.700

Năm 3

          32.476.400

          25.752.100

         5.280.000

Năm 4

          26.345.000

          16.409.800

 

- Mức chi phí khóa học tạm thu của SV nhập học tập (năm 2021) như sau:

+ Nhóm ngành 1 tạm thời thu: 12.000.000 đồng.
+ Nhóm ngành 2 tạm thời thu: 10.500.000 đồng.
+ Ngành Dược tạm thời thu: 23.000.000 đồng.
+ Ngành Golf tạm thời thu: 16.000.000 đồng.

- Dựa bên trên đơn giá chỉ chi phí khóa học theo đuổi môn học tập và tổng số môn học tập của SV nhập học tập kỳ một năm học tập 2021-2022, Nhà Trường tiếp tục kết gửi phần chênh chếch chi phí khóa học (thừa hoặc thiếu) quý phái học tập kỳ tiếp theo sau của năm học tập 2021-2022.

1.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đuổi từng học tập kỳ, nhờ vào thành quả ĐK plan học hành, ĐK môn học tập của SV.

- Sinh viên sở hữu nhiệm vụ tiến hành trúng quy tấp tểnh theo đuổi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đuổi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đuổi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

1.3. Các môn tài năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh theo đuổi lịch trình đào tạo và giảng dạy (trừ giờ đồng hồ Anh dự bị) và môn hạ tầng Tin học tập tiếp tục tính nhập chi phí khóa học trung bình công cộng theo đuổi khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy.

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh đầu khóa theo đuổi đề ganh đua 4 tài năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đuổi đề Cambridge English Placement Test).

- Trường phù hợp đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đuổi quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần được miễn.

- Trường phù hợp ko đạt Lever Tiếng Anh 1, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng biệt chi phí khóa học cho tới học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khuông lịch trình moi tạo).

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục sở hữu Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần Cửa hàng Tin học tập ứng.

2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Học phí:

- Học phí lịch trình Chất lượng cao khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập theo đuổi quãng thời gian đào tạo và giảng dạy nhập 4 năm học tập coi phụ lục 2.1; so với những ngành đào tạo và giảng dạy cấp cho vì thế kỹ sư, chi phí khóa học của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau thời điểm Sở GD&ĐT phát hành quy tấp tểnh về chuẩn chỉnh lịch trình đào tạo và giảng dạy so với những trình độ chuyên môn của dạy dỗ đại học; nút chi phí khóa học này sẽ không bao hàm chi phí khóa học Kỹ năng Tiếng Anh.

- Mức chi phí khóa học tạm thu (chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) Khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Luật, nước ta học tập – công nhân Du lịch và Quản lý du lịch: 18.200.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập môi trường thiên nhiên, Khoa học tập PC, Thiết nối tiếp vật họa: 18.700.000 đồng.

+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng.

+ Mức tạm thời thu chi phí khóa học Tiếng Anh (2 cấp cho độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thời thu chi phí khóa học giờ đồng hồ Anh so với ngành ngữ điệu Anh). Học phí cụ thể được thể hiện nay nhập Bảng 1.

2.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đuổi từng học tập kỳ, theo như đúng quãng thời gian đào tạo và giảng dạy và đã được công phụ vương bên trên phụ lục 2.1.

- Sinh viên sở hữu nhiệm vụ tiến hành trúng quy tấp tểnh theo đuổi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đuổi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đuổi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

2.3. Các môn tài năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh đầu khóa theo đuổi đề ganh đua 4 tài năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đuổi đề Cambridge English Placement Test).

- Trường phù hợp đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đuổi quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần được miễn.

- Trường phù hợp ko đạt những Lever theo đuổi quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng biệt chi phí khóa học cho tới học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khuông lịch trình moi tạo).

- Học phí những học tập phần lịch trình giờ đồng hồ Anh Inspire English:

Bảng 1 Học phí theo đuổi Chương trình giờ đồng hồ Anh Inspire English

Đơn vị: đồng

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

A1

English Foundation 1 (75 tiết)

3.500.000

2

English Foundation 2 (75 tiết)

3.500.000

3

A1

English Foundation 3 (75 tiết)

3.500.000

B. Các học tập phần theo đuổi khuông lịch trình moi tạo

1

A1

English 1 (75 tiết)

3.500.000

2

B1

English 2 (75 tiết)

3.500.000

3

English 3 (75 tiết)

3.500.000

4

B1+

English 4 (75 tiết)

3.500.000

5

English 5 (75 tiết)

3.500.000

6

B2

English 6 (75 tiết)

3.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục sở hữu Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần Cửa hàng Tin học tập ứng.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

3.1. Học phí:

- Học phí lịch trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập theo đuổi quãng thời gian đào tạo và giảng dạy nhập 4 năm học tập coi phụ lục 3.1, so với những ngành đào tạo và giảng dạy cấp cho vì thế kỹ sư, chi phí khóa học của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau thời điểm Sở GD&ĐT phát hành quy tấp tểnh về chuẩn chỉnh lịch trình đào tạo và giảng dạy so với những trình độ chuyên môn của dạy dỗ đại học; nút chi phí khóa học này sẽ không bao hàm chi phí khóa học Kỹ năng Tiếng Anh.

- Đối với SV trúng tuyển chọn nhập lịch trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh tuy nhiên ko đạt chuẩn chỉnh nguồn vào giờ đồng hồ Anh (IELTS 5.0 hoặc tương tự, hoặc sở hữu thành quả kì ganh đua Review năng lượng giờ đồng hồ Anh đầu khóa ko đạt đầu vào), SV nên học tập lịch trình giờ đồng hồ Anh dự bị triệu tập cho tới Khi đạt trình độ chuyên môn tương tự giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh nguồn vào của lịch trình. Học phí của lịch trình dự bị giờ đồng hồ Anh khoảng chừng 13.500.000 đồng/học kỳ.

- Mức chi phí khóa học tạm thu (chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) Khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, nước ta học tập (du lịch và quản lý và vận hành du lịch: 27.500.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập máy tính: 28.700.000 đồng.
+ Ngành Marketing, Quản trị marketing (Nhà mặt hàng - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng.
+ Mức tạm thời thu chi phí khóa học Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thời thu chi phí khóa học giờ đồng hồ Anh so với ngành ngữ điệu Anh)

3.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đuổi từng học tập kỳ, theo như đúng quãng thời gian đào tạo và giảng dạy và đã được công phụ vương bên trên phụ lục 3.1.

- Sinh viên sở hữu nhiệm vụ tiến hành trúng quy tấp tểnh theo đuổi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đuổi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đuổi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

3.3. Các môn tài năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh đầu khóa theo đuổi đề ganh đua 4 tài năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đuổi đề Cambridge English Placement Test)

- Trường phù hợp đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đuổi quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần được miễn. Học phí trung bình của lịch trình giờ đồng hồ Anh theo đuổi khuông lịch trình đào tạo và giảng dạy khoảng chừng 26.500.000 đồng.

- Học phí những học tập phần lịch trình giờ đồng hồ Anh World English (Intensive):

Bảng 2 Học phí theo đuổi Chương trình giờ đồng hồ Anh World English (Intensive)

Đơn vị: đồng

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

B1

Preliminary English (225 tiết)

13.500.000

B. Các học tập phần theo đuổi khuông lịch trình moi tạo

1

B1+

Influencer English (120 tiết)

8.500.000

2

B2

Researcher English (120 tiết)

8.500.000

4

B2+

Master English (135 tiết)

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

9.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục sở hữu Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí cho tới học tập phần hạ tầng Tin học tập ứng.