hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:28

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425

ankan giáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankangiáo án ankan Chủ đề: ANKAN I Mục tiêu chủ đề Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức – Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no đặc điểm cấu tạo phân tử chúng; – Công thức chung, đồng phân cấu tạo danh pháp; – Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, khối lượng riêng, tính tan) – Ứng dụng ankan -Tính chất hố học ankan (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh) HS viết – Các đồng phân cấu tạo, phương pháp điều chế metan phịng thí nghiệm khai thác ankan công nghiệp – Viết phản ứng ankan Kĩ – Quan sát mơ hình phân tử rút nhận xét cấu trúc phân tử – Viết công thức cấu tạo, gọi tên số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh – Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên – Ứng dụng ankan – Viết phương trình hố học biểu diễn tính chất hố học ankan – Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên – Tính thành phần phần trăm thể tích khối lượng ankan hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng phản ứng cháy Thái độ – Giáo dục đức tính cẩn thận xác – Nhận thức vai trò ankan đời sống người – Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thơng qua việc sử dụng sản phẩm có ankan gas, xăng, dầu – Kích thích hứng thú với môn, phát huy tất khả tư học sinh Định hướng lực hình thành phát triển + Năng lực hợp tác; + Năng lực làm việc tự học; + Năng lực giải vấn đề; + Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học; + Năng lực tổng hợp kiến thức; + Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học nêu vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học – Phương pháp dạy học hợp tác (kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, thảo luận góc) – Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan (mơ hình, tranh ảnh, tư liệu, ), SGK – Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) – Làm slide trình chiếu, giáo án – Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút lơng, phiếu học tập, mơ hình phân tử ankan Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) – Dụng cụ thí nghiệm: hóa chất Học sinh (HS) – Học cũ – Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm – Bút mực viết bảng – Sách giáo khoa Hóa học 11 bản, chuẩn bị IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động – Huy động kiến thức ankan lớp 9, để tiếp tục tìm hiểu kiến thức Bắt đầu học, GV nêu vấn đề: +Trong đời sống sinh hoạt ngày em gặp loại nhiên liệu nào? Hãy kể loại nhiên liệu mà em biết? +Trong loại nhiên liệu trên, hợp chất hiđrocacbon no đặc biệt ankan đóng vai trị quan trọng Mục đích chun đề hôm xoay quanh nghiên cứu hợp chất Để bắt đầu em hoàn thành phiếu học tập số – Rèn khả diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân + Nhiên liệu: Xăng, dầu + Hiddrocacbon: Hợp chất hữu chứa C H + HS cho VD + HC no HC phân tử chứa PHIẾU HỌC TẬP liên kết đơn + Qua quan sát: Phát khó – Hiđrocacbon gì? khăn, vướng mắc HS có giải – Cho hợp chất hiđrocacbon cụ thể? pháp hỗ trợ hợp lí – Thế hiđrocacbon no? + Qua báo cáo góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS HĐ chung lớp: – GV mời HS báo cáo kết quả, HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều khác góp ý, bổ sung – GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ chỉnh, bổ sung hoạt động hình thành kiến thức B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí Mục tiêu – Biết công thức phân tử chung, dãy đồng đẳng, đồng phân ankan + Biết cách gọi tên ankan bậc cacbon Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật góc để hồn thành nội dung phiếu học tập – GV chia lớp học thành góc: góc quan sát, góc phân tích, góc áp dụng GĨC QUAN SÁT Nhiệm vụ: HS xem mơ hình phân tử CH4, C2H6, C3H8… nghiên cứu SGK sau hồn thành nội dung phiếu học tập số Phiếu học tập số – Viết CTPT chất đồng đẳng CH 4? Rút khái niệm công thức chung dãy đồng đẳng ankan? – Cho biết loại liên kết, góc phân tử CH4? – Hãy viết CTCT thu gọn CH 4, C2H6, C3H8, C4H10 Nhận xét số CTCT ứng với chất GĨC PHÂN TÍCH Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Dãy đồng đẳng ankan – CH4 (metan), C2H6, C3H8… hợp thành dãy đồng đẳng metan CTTQ: CnH2n+2 (n 1) – Trong phân tử ankan có liên kết đơn C-C C-H Đồng phân -Từ C4H10 trở có đồng phân mạch C VD: C4H10 có đồng phân: CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH-CH3 CH3 -C5H12 có đồng phân Danh pháp a) Ankan mạch thẳng CH4: metan CH3- : metyl C2H6: etan C2H5- : etyl -Tên gốc ankyl: H Đổi đuôi an ��� yl H CnH2n+2 ��� CnH2n+1 b) Ankan mạch nhánh – Tên gọi = Số thứ tự nhánh + tên nhánh + tên ankan tương ứng với mạch – Rèn lực thực hành hóa học, lực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Nhiệm vụ: HS đọc tài liệu SGK tài liệu tham khảo để hoàn thành nội dung phiếu học tập số Phiếu học tập số – Gọi tên ankan khơng nhánh? Cho ví dụ – Gọi tên ankan phân nhánh? Cho ví dụ – Cách xác định bậc cacbon? – Cho biết tính chất vật lí chung ankan? GĨC ÁP DỤNG Phiếu học tấp số Câu Gọi tên chất xác định bậc C ankan sau a CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 b.CH3-C(CH3)2-CH2-CH(CH3)-CH3 Câu Viết công thức cấu tạo thu gọn ankan sau a 2-metylbutan b 2, –đietylpentan c isobutan – HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức 2 3 CH3-CH-CH2-CH3 CH3 2-metylbutan (iso pentan) CH3 VD1: CH3-C-CH3 CH3 2,2-đimetylpropan (neo pentan) * Bậc C: số nguyên tử C liên kết trực tiếp với VD2: I VD: CH3 I III II IV I CH 3-CH-CH2-C-CH CH3 CH3 I I II Tính chất vật lí HS xem SGK + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học Mục tiêu – Nêu khái niệm phản ứng thế, phản ứng tách Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép: + Chia lớp thành nhóm, nhóm có 10 12 thành viên thảnh – Vịng 1: Phân cơng thảo luận nhóm để hồn thành phiếu học tập số 5,6,7 Sao cho đảm bảo tất thành viên nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Sau thảo luận xong, em treo thành nhóm lên bảng + Nhóm : Hoàn thành phiếu học tập số -Điều kiện để xảy phản ứng – Viết phương trình phản ứng – Nhấn mạnh khả PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu – Phản ứng gì? – Phản ứng ankan với halogen diễn nào? Câu – Cho biết điều kiện phản ứng clo với metan? – Viết phương trình hố học phản ứng clo với nguyên tử H phân tử metan? Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Câu – Phản ứng phản ứng nguyên tử hay nhóm nguyên tử hợp chất hữu bị thay nguyên tử nhóm nguyên tử khác – Trong phản ứng ankan với halogen: Một phân tử H phân tử ankan bị thay nguyên tử halogen Câu – Điều kiện phản ứng clo với metan chiếu sáng – Phản ứng clo với nguyên tử H phân tử metan gọi tên sản phẩm: as CH Cl ��� CH3Cl HCl clometan (metyl clorua) as CH 3Cl Cl ��� CH 2Cl HCl điclometan (metylen clorua) as CH 2Cl Cl ��� CHCl HCl Triclometan (clorofom) xảy phản ứng thế, phản ứng tách ankan – Rèn lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống, lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân – Gọi tên sản phẩm tạo thành? Câu – Viết công thức cấu tạo propan xác định bậc nguyên tử C phân tử propan? – Viết phản ứng clo với propan (điều kiện: ánh sáng, 25oC), gọi tên sản phẩm tạo thành cho biết tỉ lệ phần trăm sản phẩm tạo thành? – Nhận xét: Trong phản ứng propan với clo, sản phẩm clo đính vào C có tỉ lệ phần trăm lớn nhất? Câu Nhận xét khả tham gia phản ứng nguyên tử H phân tử ankan? Cho iết tên gọi phản ứng tên gọi sản phẩm thế? + Nhóm : Hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Phản ứng tách gì? Câu Điền chất thích hợp vào chỗ trống 500O C, xt CH CH ����� � CH CH C4H8 + CH3 CH CH CH3 + C2H6 + CH4 Câu Điền công thức tổng quát thích hợp vào chỗ trống: 500o o H2 o CbH 2b t , xt CnH 2n2 ���� t , xt CnH 2n2 ���� o 500 (n a b) Rút nhận xét: + Nhóm : Hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Làm thí nghiệm nghiên cứu: Metan cháy khơng khí (tất thành viên làm thí nghiệm) – Metan thu vào bình tam giác – Mở nút bình metan châm lửa đốt Quan sát màu lửa – Đổ nước vơi vào thành bình tam giác đựng khí metan cháy Nước vào sẽ đẩy khí metan mạnh làm cho lửa miệng bình bốc cao Đồng thời, lấy kính đặt ngang cách lửa khoảng cm – Khi metan cháy hết ta lật ngửa kính để vào chỗ khơ ráo, đậy nút bình, lắc, quan sát dung dịch nước vơi trong bình tam giác So sánh với nước vơi ban đầu Lấy ngón as CHCl Cl ��� CCl HCl tetraclometan (cacbon tetraclorua) Câu Trong phân tử propan, có: I II I CH CH CH – Nhận xét: Clo đính vào C bậc II có tỉ lệ phần trăm lớn Câu + Nhận xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao dễ bị nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc thấp + Phản ứng có tên là: Phản ứng halogen hoá + Sản phẩm gọi là: Dẫn xuất halogen hiđrocacbon Câu Phản ứng tách phản ứng hai hay nhiều nguyên tử bị tách khỏi phân tử hợp chất hữu Câu Điền chất thích hợp vào chỗ trống 500O C, xt CH CH ����� � CH CH H C4H8+ H2 C2H4+C2H6 CH3 CH CH CH C3H6+CH4 Câu Điền cơng thức tổng qt thích hợp vào chỗ trống: o t , xt CnH 2n ���� o CnH 2n H2 t , xt CnH 2n ���� CaH 2a CbH 2b Rút nhận xét: Dưới tác dụng nhiệt xúc tác ankan bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà bị phân cắt mạch C tạo thành phân tử nhỏ Câu 1: Hiện tượng: – Khí metan khơng màu – Khí metan cháy miệng bình tam giác có lửa màu xanh mờ – Nếu làm thành công, đổ nước vôi vào thành bình tam giác lửa miệng bình tam giác bốc cao – Khi đặt kính thời gian, ( tay kéo ngang đường mặt kính lúc – Quan sát tượng, cho biết sản phẩm thu sau phản ứng giải thích, viết phương trình hố học xảy + Thảo luận viết vào phần ý kiến chung nhóm Câu Viết phương trình tổng qt phản ứng đốt cháy ankan tạo thành sản phẩm CO H2O? – So sánh số mol CO2 H2O – Phản ứng đốt cháy ankan toả nhiệt hay thu nhiệt? – Trong điều kiện thiếu oxi chẳng hạn đốt cháy khơng khí, tạo thành sản phẩm nào? + Thảo luận viết vào phần ý kiến chung nhóm – Vòng 2: Sau em hiểu rõ nội dung tìm hiểu vịng 1, nhiệm vụ em chia sẻ kiến thức với bạn nhóm khác theo thứ tự nhóm – – + Các em có 10 phút để chia sẻ kiến thức với Các em trao đổi, thảo luận với nhau, trình bày cho bạn kiến thức em thảo luận vịng + Trong q trình trao đổi có vấn đề cần đến trợ giúp cô em đưa bảng “CỨU TRỢ” lên cô đến để hỗ trợ em – Sau HS hồn thành nhiệm vụ mình, GV mời HS nhóm nhận xét lẫn – GV nhận xét, củng cố, hoàn thiện kiến thức (dùng sơ đồ tư để mơ tả) kính bị mờ – Sau thời gian, lấy ngón tay kéo ngang đường mặt kính thấy có đường tạo thành ngón tay có chất rắn màu đen bám lên – Dung dịch nước vôi bị vẩn đục so với ban đầu Sản phẩm tạo thành: – Tấm kính bị mờ chứng tỏ có tạo thành: H2O – Nước vơi bị vẩn đục chứng tỏ có tạo thành: CO2 – Có chất rắn màu đen bám ngón tay chứng tỏ có tạo thành: C Phương trình hố học: o t CH 2O2 �� � � CO2 2H 2O o t CH O2 �� � � C 2H 2O CO2 Ca(OH)2 � CaCO3 H 2O Câu 2: CnH 2n 3n to O2 �� � � nCO2 (n 1)H 2O – nH2O nCO2 – Phản ứng đốt cháy ankan toả nhiều nhiệt + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 3: Tìm hiểu điều chế ứng dụng ankan Mục tiêu – Nêu phương pháp điều chế ankan PTN, CN – Rèn lực thực hành hóa học, lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động – HĐ nhóm: GV trình chiếu video thí nghiệm IV Điều chế điều chế ankan, sau yêu cầu nhóm thảo Trong PTN luận đề hoàn thành yêu cầu phiếu Điều chế metan cách nung natrixetat với vôi xút: học tập số CH3COONa + NaOH CaO,T CH4 + Na2CO3 Phiếu học tập số 1/ Nêu phương pháp điều chế ankan Hoặc: PTN công nghiệp Viết PTHH Al4C3 + 12H2O 3CH4 + 4Al(OH)3 minh họa Trong CN a/ Trong phịng thí nghiệm: – Ankan thành phần khí thiên … … nhiên khí dầu mỏ – Chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu b/ Trong công nghiệp: … ankan … V Ứng dụng ankan – Từ C1 – C4: làm chất đốt 2.Nêu ứng dụng ankan – Từ C5 – C17: dầu hỏa, xăng, chất bôi trơn định thân .- Từ C18 trở đi: nến thắp, giấy dầu, giấy nến + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh – HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức C Hoạt động luyện tập Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động – Củng cố, + GV cho học sinh nghiên cứu phiếu học tập số khắc sâu gọi học sinh lên bảng làm kiến thức học PHIẾU HỌC TẬP SỐ đồng Câu Các ankan dùng làm nhiên liệu đẳng, đồng nguyên nhân sau đây? A Ankan có phản ứng phân A Ankan có nhiều tự nhiên danh pháp B Ankan chất nhẹ nước ankan, tính C Ankan cháy toả nhiều nhiệt có nhiều chất vật lí, tự nhiên tính chất hóa Câu Sản phẩm cho 2-metylbutan tác học, điều dụng với brom có chiếu sáng (tỉ lệ 1:1) có cơng chế ứng thức cấu tạo sau đây? dụng A Br-CH2-CHCH3-CH2-CH3 ankan B.CH3-CBrCH3-CH2- CH3 – Tiếp tục C CH3- CHCH3-CHBr – CH3 phát triển D.CH3-CHCH3-CH2-CH2Br Câu Khi nhiệt phân hiđrocacbon X thu lực: hỗn hợp sản phẩm gồm CH4, C2H6, C5H10, C2H4, tính tốn, C3H6, C3H8, C4H8, H2 phần X chưa bị sáng tạo, nhiệt phân Công thức phân tử X là: giải A C4H10 B C5H12 vấn đề C C5H10 D C3H8 thực tiễn C C5H10 D C3H8 thông qua Câu Khi đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X kiến thức thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) Cơng thức phân môn học, tử X A C4H10 C C5H10 C5H12 D C3H8 vận dụng kiến thức Câu Cho phát biểu xăng dầu (thành hóa học vào phần gồm ankan): (a) Xăng dầu dùng làm nhiên liệu sống cháy tỏa nhiều nhiệt Nội dung (b) Các cố tràn dầu biển thường gây HĐ: hồn nhiễm cho vùng biển rộng thành (c) Xăng dầu hỏa thường dùng để làm câu hỏi/bài đồ vật dính dầu mỡ Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập Câu D Câu B Câu B Giải thích: Trong hỗn hợp sản phẩm thu chất nhiều C C5H10 chất không chứa C H � hiđrocacbon X có 5C pentan C5H12 � Đáp án B Câu A Hướng dẫn giải: 3n to O2 �� � � nCO2 (n 1)H 2O 2, gam 0, mol CnH 2n2 � 2, 0, � n � C4H10 � A 14n n Câu D + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt tập phiếu học tập (d) Không dùng nước để dập tắt đám cháy xăng dầu Số phát biểu A B C D D Hoạt động vận dụng mở rộng (10 phút) Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động – Giúp HS vận dụng kĩ năng, vận dụng kiến thức học để giải tình thực tế -Giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường – GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hoàn thành Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch) – GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu tượng thực tế ankan, xăng, dầu, gas Tích cực luyện tập để hồn thành tập nâng cao – Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải câu hỏi/tình sau: Câu Vì mùa hè, mặt hồ ao thường lên nhiều bóng khí? Có phải cá đớp khơng khí ? Câu Gas chứa bình thép để đun nấu gia đình gas dẫn từ mỏ khí thiên nhiên vừa dùng bếp núc, vừa dùng làm nhiên liệu công nghiệp khác nào? Bật lửa“gas” dùng loại “gas” nào? Câu Khí từ hầm bioga (có thành phần khí metan) dùng để đun nấu thường có mùi khó chịu Ngun nhân gây mùi khí metan có lẫn khí hiđro sunfua q trình lên men, phân huỷ chất hữu phân động vật Theo em, ta phải làm để khắc phục điều đó? Câu Thành phần loại nến hiđrocacbon có cơng thức phân tử C25H52 Cần bao nhiêulít khơng khí đktc (20% thể tích oxi) để đốt cháy hoàn toàn nến nặng 35,2 gam Câu Ở xăng ta thường nhìn thấy ghi A83, A90, A92 Các số 83, 90, 92 có nghĩa gì? Tại xăng người ta cấm sử dụng lửa cấm sử dụng điện thoại di động? Câu Một ankan tạo dẫn xuất monobrom brom chiếm 73,39% khối lượng Xác định CTPT ankan A C4H10 B CH4 C C3H D C2H6 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol ankan A dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa nước vôi dư thu 20 gam kết tủa sau thí nghiệm khối lượng bình phản ứng A tăng 13,3 gam B giảm 13,3 gam C tăng 6,7 gam D giảm 6,7 gam Câu Thực phản ứng tách hydro từ ankan A thu hỗn hợp gồm H2 ba hidrocacbon B ; C ; D Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít B C D thu 17,92 lít CO2 14,4 gam H2O Xác định CTPT A Biết thể tích khí đo đktc A C4H8 B C4H10 C C5H10 D C5H12 Câu Dẫn 2,24 lit khí propan qua bình đựng Niken nung nóng thu 3,92 lit hỗn hợp khí Y Dẫn tồn Y qua Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Câu Bọt khí có thành phần metan (do vi khuẩn có mặt nước phân huỷ hợp chất mùn có đáy hồ ao).Về mùa hè, lúc trời nắng nóng nhiệt độ hồ ao cao bình thường độ tan củacác khí nước hồ ao giảm xuống thấp nồng độ chúng nước, số khí thốtra (ngồi CH4 cịn có oxi, nitơ,…) Khí metan chất khí khơng màu, khơng mùi khơng tan nước, ngồi tạo nên bóng khí mặt hồ ao Câu Gas dùng để đun nấu nạp bật lửa hỗn hợp butan phần propan nén thành chất lỏng bình thép – Gas dùng làm nhiên liệu công nghiệp (xăng, dầu hoả…) hỗn hợp ankan lỏng Câu Cho khí biogas qua nước có mơi trường kiềm (Ví dụ: nước có pha sữa vơi) hiđrosunfua bị giữ lại Câu 425,6 lit Câu Các số ghi số octan loại xăng bán Xăng có thành phần ankan lỏng, ankan lỏng dễ bay nên điểm bán xăng có xăng, sử dụng điện thoại di động điện thoại reo phát tia lửa điện kích thích xăng khơng khí cháy, việc sử dụng bật lửa Vì điều bị bình đựng dung dịch Brom dư thấy có m gam Brom tham gia phản ứng Tìm m (các khí đo đktc) A 24 gam B 12 gam D 16 gam D 28 gam – Hướng dẫn mới: Tùy vào chủ đề/bài học mà GV xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung hoạt động cấm – GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học – Căn vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu thực công việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS Chủ đề : HIDROCACBON KHÔNG NO Giới thiệu chung chủ đề: Chủ đề Hiđrocacbon không no gồm nội dung chủ yếu sau: Khái niệm, phân loại, danh pháp; đặc điểm cấu tạo; tính chất vật lí; tính chất hóa học; ứng dụng, điều chế Ở tên chủ đề trùng với tên SGK hành thiết kế thành chuỗi hoạt động cho HS theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, giúp HS giải trọn vẹn vấn đề học tập, phù hợp với mục tiêu phát triển lực HS GV người tổ chức, định hướng HS người trực tiếp thực nhiệm vụ GV giao cách tích cực, chủ động, sáng tạo – Thời lượng dự kiến thực chủ đề: 06 tiết I Mục tiêu chủ đề Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Biết : Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo đồng phân hình học(đồng phân hình học) Cách gọi tên thơng thường tên thay anken Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, khối lượng riêng, tính tan) anken Phương pháp điều chế anken phòng thí nghiệm cơng nghiệp ứng dụng Tính chất hoá học : Phản ứng cộng brom dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp ; phản ứng trùng hợp ; phản ứng oxi hoá Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo ankađien Đặc điểm cấu tạo, tính chất hố học ankađien liên hợp (buta-1,3-đien isopren : phản ứng cộng 1, cộng 1, 4) Điều chế buta-1,3-đien từ butan butilen isopren từ isopentan công nghiệp Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí (quy luật biến đổi trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, khối lượng riêng, tính tan) ankin Tính chất hố học ankin : Phản ứng cộng H2, Br2, HX ; Phản ứng nguyên tử H linh động ank-1-in ; phản ứng oxi hoá) Điều chế axetilen phịng thí nghiệm cơng nghiệp Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể Điều chế thử tính chất etilen : Phản ứng cháy phản ứng với dung dịch brom Điều chế thử tính chất axetilen : Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO NH3(nhiệt độ) Kĩ Quan sát thí nghiệm, mơ hình rút nhận xét đặc điểm cấu tạo tính chất Viết công thức cấu tạo tên gọi đồng phân tương ứng với công thức phân tử (không nguyên tử C phân tử) Viết phương trình hố học số phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp cụ thể Phân biệt số anken với ankan cụ thể Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken Tính thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí có anken cụ thể Quan sát thí nghiệm, mơ hình phân tử, rút nhận xét cấu tạo tính chất ankađien ankin Viết công thức cấu tạo số ankađien ankin cụ thể Dự đốn tính chất hố học, kiểm tra kết luận Viết phương trình hố học biểu diễn tính chất hố học buta-1,3-đien axetilen Phân biệt ank-1-in với anken phương pháp hoá học Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm Quan sát, mô tả tượng, giải thích viết phương trình hố học Viết tường trình thí nghiệm Thái độ – Giáo dục cho em tính nghiêm túc nghiên cứu nội dung khoa học – Say mê, hứng thú học tập, trung thực, yêu khoa học – Có ý thức vận dụng kiến thức học anken,anka đien,ankin vào thực tiễn sống, phục vụ đời sống người Định hướng lực hình thành phát triển – Năng lực tự học; lực hợp tác; – Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học; – Năng lực thực hành hoá học; – Năng lực phát giải vấn đề thông qua mơn hố học; – Năng lực tính tốn hóa học; – Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống a Năng lực chung : – Năng lực tự học: + HS xác định mục tiêu học tập thông qua việc thực nhiệm vụ giao + Lập kế hoạch làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ giao + Đánh giá nội dung báo cáo nhóm nhóm khác, từ điều chỉnh báo cáo để có kiến thức xác, khoa học – Năng lực hợp tác : HS hợp tác với trình thực nhiệm vụ giao b Năng lực chuyên biệt : – Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống: cách bảo quản, sử dụng hợp lý số hóa chất c ó liên quan đến anken,anka đien,ankin, xử lý ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường – Năng lực giải vấn đề thông qua mơn hóa học: Phân tích phát tình có vấn đề, tìm hiểu thơng tin liên quan đề xuất kế hoạch, thí nghiệm giải vấn đề đặt II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên (GV) – Máy chiếu; Hóa chất dụng cụ thí nghiệm; – Nội dung phiếu học tập – Chia nhóm học sinh phân nhiệm vụ cho nhóm: Nhóm (Tổ 1); Nhóm (Tổ 2); Nhóm (Tổ 3); Nhóm (Tổ 4) Học sinh (HS) – Xem lại kiến thức cũ, chuẩn bị phiếu học tập số Giấy A0, bút – Đọc tài liệu có liên quan đến kiến thức HIĐROCACBON khơng no – Tìm thơng tin qua thực tế, sách báo, internet – Hồn thành nhiệm vụ nhóm giao – SGK, ghi III.Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Tình xuất phát (trải nghiệm kết nối) Mục tiêu hoạt động Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học sinh – Huy động kiến – Phương thức tổ chức HĐ: – Sản phẩm: HS hoàn thành nội dung thức học – GV phân nhóm học tập giao nhiệm vụ: phát phiếu phiếu học tập số HS tạo nhu cầu học tập số – Đánh giá giá kết hoạt động: tiếp tục tìm hiểu kiến – Chiếu hình ảnh số dụng cụ cao su, đèn xì + Nhận nhiệm vụ từ giáo viên: phiếu học tập số thức HS axetilen – Nội dung HĐ: Tìm – Yêu cầu nhóm thực hồn thành nhiệm vụ + Thực nhiệm vụ học tập, trao đổi thảo hiểu khái niệm, phân – Giáo viên đánh giá sản phẩm học sinh nhóm luận nhóm loại, cách gọi tên + Báo cáo kết theo yêu cầu phiếu học tập anken,ankađien,ankin Dự kiến kết sản phẩm HS: Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu hoạt động Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học sinh – Nêu định Nội dung 1: Tìm hiểu định nghĩa, phân loại, danh pháp nghĩa, cách phân loại, anken,ankađien,ankin – Sản phẩm: HS ghi câu trả lời vào để hoàn danh pháp + GV tổ chức cho HS HĐ nhóm để hoàn thành phiếu học thành câu hỏi phiếu học tập số 2,3 , anken,ankađien,ankin tập số 2,3,4(Phụ lục) 4và gọi tên số anken,ankađien,ankin + Sau GV cho HS HĐ chung lớp cách mời theo yêu cầu GV: số nhóm báo cáo, nhóm khác góp ý, bổ sung Vì Định nghĩa: HĐ tạo tình huống/nhu cầu học tập nên GV không chốt a) Định nghĩa chung anken,ankađien,ankin kiến thức mà liệt kê câu hỏi/vấn đề chủ yếu mà (SGK) HS nêu ra, vấn đề giải HĐ + Công thức chung anken: Cn H2n (n �2) hình thành kiến thức HĐ luyện tập + Công thức chung anka en Cn H2n-2 (n �3) – Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải + Công thức chung ankin Cn H2n-2 (n �2) pháp hỗ trợ: b) anken,ankađien,ankin, mạch hở: + Dựa vào thông tin cho phiếu học tập, kết – Anken hiđrocacbon không no mạch hở, – Rèn lực tự hợp với kiến thức học ankan hidrocacon phân tử có liên kết đơi C=C học, lực hợp khơng no lớp 9, HS nêu định nghĩa, cách – Ankađien Hiđrocacbon mạch hở có hai tác, lực sử dụng phân loại anken Nếu HS gặp khó khăn phần này, GV – ankin HC không no, mạch hở chứa liên kết ngơn ngữ hố học gợi ý HS xem lại định nghĩa, phân loại, cách gọi ba C C phân tử tên anken Khi viết công thức chung c) Phân loại (SGK) anken,dưới dạng CnH2n (n �2) + Khi viết công thức chung ankađien,dưới dạng d) Danh pháp: CnH2n-2 (n �3) HS gặp khó khăn nêu – Danh pháp thơng thường: cách gọi tên ankađien.Tuy nhiên HĐ trải Anken: -ilen nghiệm, kết nối kiến thức “cái biết” “cái Ankin : gốc HC + axetilen chưa biết” nên không thiết HS phải trả lời – Danh pháp thay : tất câu hỏi, muốn trả lời tất Anken: -en câu hỏi HS phải tìm hiểu tiếp kiến thức HĐ hình Ankin : – in Anka en: -ađien thành kiến thức + Khi viết công thức chung ankin,dưới dạng CnH2n-2 -Trong danh pháp thay thế, GV lưu ý HS (n �2) HS gặp khó khăn nêu cách gọi tên cách chọn mạch cacbon cách đánh ankađien.Tuy nhiên HĐ trải nghiệm, kết nối kiến số nguyên tử C mạch chính, nguyên tử C có liên kết đơi liên kết thức “cái biết” “cái chưa biết” nên không thiết HS phải trả lời tất câu hỏi, ba C số từ phía gẩn liên kết đôi ba muốn trả lời tất câu hỏi HS phải tìm Ví dụ: hiểu tiếp kiến thức HĐ hình thành kiến thức CH CH- CH – CH3 3- metyl but- 1- in │ – GV cho HS HĐ cá nhân: Nghiên cứu sách giáo khoa CH3 (SGK) để tiếp tục hoàn thành phiếu học tập số gọi tên CH3-CH=CH-CH3 But-2-en anken,ankađien,ankin CH2=C-CH=CH2: 2-metylbuta-1,3-đien sau theo danh pháp thay thế: │ CH2=CH2;CH2=CH-CH=CH2; CH3 CH CH, CH C-CH3 (isopren) – Hoạt động nhóm: GV cho HS HĐ nhóm để chia sẻ, bổ – Đánh giá giá kết hoạt động: sung cho kết HĐ cá nhân + Thông qua quan sát: Trong trình HS HĐ – HĐ chung lớp: GV mời số nhóm trình bày kết cá nhân/nhóm, GV ý quan sát để kịp thời quả, nhóm khác góp ý, bổ sung (lưu ý mời nhóm có kết khác trình bày để thảo luận chung lớp phong phú, đa dạng HS rút kinh nghiệm thông qua sai lầm mình) – Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: + HS gặp khó khăn trả lời câu hỏi cách gọi tên anken,ankađien,ankin – Nêu số tính chất vật lí anken,ankađien,ankin (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả tan nước); so sánh nhiệt độ sôi anken,ankađien,ankin với nhiệt độ sôi ancol có phân tử khối; tính chất hóa học anken,ankađien,ankin – Rèn lực hợp tác, lực thực hành hóa học Biết cách viết đồng phân cấu tạo anken ankin ankadien Biết cách xác định chất có đồng phân hình học viết đồng phân Biết phản ứng đặc trưng HC không no pư cộng Viết PTHH HC khơng no tác Nội dung 2: Tìm hiểu tính chất vật lí, tính chất hóa học * Tìm hiểu tính chất vật lí: – HĐ cá nhân: Từ đặc điểm cấu tạo phân tử anken,ankađien,ankin , kết hợp với nghiên cứu SGK, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo sau: – HĐ chung lớp: GV mời số HS báo cáo, HS khác góp ý, bổ sung, GV lưu ý HS số ý: Nhiệt độ sôi anken,ankađien,ankin tăng theo chiều tăng phân tử khối * Tìm hiểu tính chất hóa học: – HĐ nhóm: Từ đặc điểm cấu tạo anken,ankađien,ankin, kết hợp với kiến thức học GV u cầu nhóm dự đốn tính chất hóa học anken,ankađien,ankin trả lời câu hỏi phiếu học tập : phiếu học tập số 5,6,7,8 Tính chất hidrocacbon chung khơng no:cộng,trùng hợp,oxh GV: Làm Thí nghiệm etilen với dung dịch Brom Tính chất riêng: Ank-1-in với ion kim loại nặng Ag+,Cu2+ GV: Làm Thí nghiệm axetilen với dung dịch AgNO3/dd NH3 (nhiệt độ) – Hoạt động chung lớp: + GV mời số nhóm báo cáo kết dự đốn tính chất hóa học axit cacboxylic, nhóm khác góp ý, bổ sung GV thơng báo dụng cụ, hóa chất thí nghiệm có, sở nhóm lựa chọn đề xuất cách thực thí nghiệm để kiểm chứng tính chất hóa học anken,ankađien,ankin phản ứng cộng H2 Giao nghiệm vụ cho học sinh: + Phát phiếu học tập số + u cấu học sinh trao đổi nhóm hồn thành phiếu học tập số – Quan sát nhóm hoạt động giúp học sinh giải khó khăn – Gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm – u cầu nhóm cịn lại nhận xét, bổ sung – GV: nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh điều chỉnh, bổ sung hoàn thành nội dung hoạt động phản ứng cộng HX – Giao nghiệm vụ cho học sinh: + Phát phiếu học tập số + Yêu cấu học sinh trao đổi nhóm hồn thành phiếu học tập số – Quan sát nhóm hoạt động giúp học sinh giải khó khăn – Gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm – u cầu nhóm cịn lại nhận xét, bổ sung – GV: nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh điều chỉnh, bổ sung hoàn thành nội dung hoạt động PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP – Giao nghiệm vụ cho học sinh: + Phát phiếu học tập số + Yêu cấu học sinh trao đổi nhóm hồn thành phiếu học phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Thơng qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV hướng dẫn HS chốt kiến thức định nghĩa, phân loại, cách gọi anken,ankađien,ankin ; viết công thức chung anken,ankađien,ankin công thức chung anken,ankađien,ankin – Nhận nhiệm vụ giáo viên giao – Dựa vào SGK, tài liệu trao đổi nhóm vể nội dung sau – Trình bày trao đổi góp ý sản phẩm – Nhận nhiệm vụ giáo viên giao – Dựa vào SGK, tài liệu trao đổi nhóm vể nội dung phiếu học tập: phiếu số 5,6,7,8 ghi sản phẩm bảng phụ phản ứng cộng H2 – Nhận nhiệm vụ giáo viên giao phiếu học tập số – Dựa vào SGK, tài liệu trao đổi nhóm vể nội dung phiếu học tập số 6, ghi sản phẩm bảng phụ – Trình bày trao đổi góp ý sản phẩm phản ứng cộng HX – Nhận nhiệm vụ giáo viên giao – Dựa vào SGK, tài liệu trao đổi nhóm vể nội dung phiếu học tập số 7, ghi sản phẩm bảng phụ – Trình bày trao đổi góp ý sản phẩm dụng clo brom Giải tập pư cộng brom – Biết định nghĩa định nghĩa pư trùng hợp, điều kiện xảy phản ứng trùng hợp Viết PTHH trùng hợp anken ankadien – biết HC không no dễ dàng bị oxi hóa có liên kết pi bền viết PTHH oxi hóa anken ankin ankadien giải tập đốt cháy anken ankin ankadien – Biết pp điều chế etilen Axetilen PTN Biết ứng dụng HC không no tập số – Quan sát nhóm hoạt động giúp học sinh giải khó khăn – Gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm – u cầu nhóm cịn lại nhận xét, bổ sung – GV: nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh điều chỉnh, bổ sung hoàn thành nội dung hoạt động PHẢN ỨNG OXI HÓA – Giao nghiệm vụ cho học sinh: + Phát phiếu học tập số + u cấu học sinh trao đổi nhóm hồn thành phiếu học tập số – Quan sát nhóm hoạt động giúp học sinh giải khó khăn – Gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm – u cầu nhóm cịn lại nhận xét, bổ sung – GV: nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh điều chỉnh, bổ sung hoàn thành nội dung hoạt động Nội dung 3: ĐIỀU CHẾ – ỨNG DỤNG Giáo viên: Yêu cầu học sinh nhóm nghiên cứu nội dung phiếu học tập số 10 Gọi nhóm lên trình bày nội dung theo yêu cầu phiếu học tập số 10 Giáo viên: Cho nhóm khác đặt câu hỏi, thảo luận bổ sung nội dung trình bày học sinh Giáo viên: Nhận xét kết luận lại nội dung học Hoạt động 3: Luyện tập Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh – Củng cố, khắc sâu – Ở HĐ GV cho HS HĐ cá nhân chủ yếu, bên cạnh kiến thức học cho HS HĐ cặp đơi trao đổi nhóm nhỏ để khái chia sẻ kết giải câu hỏi/bài tập phiếu niệm, danh pháp, học tập số 11 tính chất vật lí, tính – HĐ chung lớp: GV mời số HS lên trình bày kết chất hóa học, điều quả/lời giải, HS khác góp ý, bổ sung GV giúp HS chế anken,anka nhận chỗ sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa ddien,ankin kiến thức/phương pháp giải tập – Tiếp tục phát triển – GV biên soạn câu hỏi/bài tập khác, phù hợp lực: tự học, với đối tương HS, nhiên phải đảm bảo mục tiêu chuẩn sử dụng ngôn ngữ kiến thức, kĩ theo u cầu chương trình Các câu hóa học, phát hỏi/ tập cần mang tính định hướng phát triến lực giải vấn đề HS, tăng cường câu hỏi/ tập mang tính vận dụng thông qua môn học kiến thức, gắn với thực tiễn, thực nghiệm, tránh câu hỏi yêu cầu HS ghi nhớ kiến thức máy móc II Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển lực a Mức độ nhận biết Câu 1: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C Câu 2: Số đồng phân cấu tạo C5H12 A B C Câu 3: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3 – C(CH3)=CH – CH3 Tên X : A 3-metylbut-3-en B 2-metylbut-3-en B C 2-metylbut-2-en D 3-metylbut-2-en Câu 4: Chỉ rõ monome dùng để điều chế cao su Buna ? A CH3 – CH=CH – CH3 B CH2 = CH – CH = CH2 C CH2 = CH2 D CH3 – CH=C=CH2 Mục tiêu hoạt động PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP – Nhận nhiệm vụ giáo viên giao – Dựa vào SGK, tài liệu trao đổi nhóm vể nội dung phiếu học tập số 8, ghi sản phẩm bảng phụ – Trình bày trao đổi góp ý sản phẩm PHẢN ỨNG OXI HĨA Học sinh: Cử đại diện nhóm trình bày nội dung chuẩn bị nhóm trả lời phiếu số Học sinh: Thảo luận ĐIỀU CHẾ – ỨNG DỤNG Học sinh: Cử đại diện nhóm trình bày nội dung chuẩn bị nhóm trả lời phiếu số 10 Học sinh: Thảo luận Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động – Sản phẩm: Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập số 11 – Kiểm tra, đánh giá HĐ: + Thông qua quan sát: Khi HS HĐ cá nhân, GV ý quan sát, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Thơng qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/lời giải HS câu hỏi/bài tập phiếu học tập số 2, GV tổ chức cho HS chia sẻ, thảo luận tìm chỗ sai cần điều chỉnh chuẩn hóa kiến thức Câu 5: Đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon(X), thấy = X có CTTQ A CnH2n-6 B CnH2n-2 C CnH2n+2 D CnH2n Câu 6: Eten hay etilen có CTPT A C2H4 B C2H6 C C2H2 D CH4 Câu 7: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau đây? A Phản ứng cộng Br2 vào anken đối xứng C Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B Phản ứng trùng hợp anken D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng D D b.Mức độ thông hiểu Câu 1: Anken C4H8 có đồng phân tác dụng với dung dịch HCl cho sản phẩm hữu nhất? A B C D Câu 2: Cho chất sau: CH2 =CH– CH2– CH2– CH=CH2; CH2=CH– CH=CH– CH2 – CH3; CH3– C(CH3)=CH– CH3; CH C– CH2– CH2-CH3; CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3; CH3 – C(CH3) = CH – CH2 – CH3; CH3 – CH2 – C(CH3) = C(C2H5) – CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3 Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 3: Có đồng phân ankin có CTPT C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa? A B C D Câu 4: Cho chất sau: etilen (1); axetilen (2); etan (3); buta-1,3-đien (4); stiren (5); benzene (6); Các chất làm màu dung dịch thuốc tím : A (1), (2), (3), (4) B (1), (2), (4), (5) C (2), (3), (4), (5) D (3), (4), (5), (6) Câu 5: Dẫn từ từ khí A gồm metan, axetilen, etilen qua dung dịch brom dư, thấy màu dung dịch nhạt dần Khí khỏi dung dịch : A Axetilen B Etilen C Metan D Hỗn hợp metan axetilen Câu 6: Đề hiđrơ hóa hiđrocacbon A thu isopren Tên gọi A : A pentan B iso pentan C Pent-1-en D Pent-2-en Câu 7: Cho hỗn hợp tất đồng phân mạch hở C 4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 8: Có hai ống nghiệm, ống chứa ml dung dịch brom nước có màu vàng nhạt Thêm vào ống thứ ml hexan ống thứ hai ml hex-1-en Lắc hai ống nghiệm, sau để yên hai ống nghiệm vài phút Hiện tượng quan sát là: A Có tách lớp chất lỏng hai ống nghiệm B Màu vàng nhạt không đổi ống nghiệm thứ C Ở ống nghiệm thứ hai hai lớp chất lỏng không màu D A, B, C Câu 9: Cho chất: 2-metylpropen ; but-1-en ; cis-but-2-en ; 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H (dư, xúc tác Ni, to) cho sản phẩm là: A cis-but-2-en but-1-en B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C 2-metylbut-2-en but-1-en D 2-metylpropen, cis-but-2-en Câu 10: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu A B C D c.Mức độ vận dụng: Câu 1: Clo hoá ankan thu dẫn xuất monoclorua có tỉ khối so với He 23,125 Công thức phân tử ankan A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử hydrocacbon A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C2H4 C3H6 D C4H10 C5H12 Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g Số mol etan etilen hỗn hợp A 0,05 0,1 B 0,1 0,05 C 0,12 0,03 D 0,03 0,12 Câu 4: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Công thức phân tử X A C4H6 B C4H4 C C2H2 D C3H4 Câu 5: Thực phản ứng brom hóa aren (ankyl benzen) X (Fe, to) thu dẫn xuất monobrom brom chiếm 43,243% khối lượng Tên gọi aren X A toluen B p-xilen C o-xilen D benzen Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X Sản phẩm cháy thu cho hấp thụ hết vào 200ml dung dịch Ca(OH) 21M thấy có 10g kết tủa xuất khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH) tăng 16,8 g Lọc bỏ kết tủa, cho nước lọc tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư lại thu kết tủa, tổng khối lượng hai lần kết tủa 39,7 g CTPT X là: A C3H8 B C3H6 C C3H4 D C4H10 Câu 7: Hỗn hợp A gồm anken đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hồn tồn V lít A thu 13,44 lít CO2 ,các khí đo đktc Mặt khác A làm màu vừa hết 40gam nước Br2 Phần trăm thể tích anken A 40% 60% B 50% 50% C 70% 30% D 65% 35% d = 7,5 d =9 Câu Hỗn hợp A gồm C2H4 H2 có A/H Đem hỗn hợp A qua Ni, nung nóng thu hỗn hợp B có B/H 2 Phản ứng có hiệu suất A 20% B 33,3% C 66,7% D 70% d.Mức độ vận dụng cao: Câu 1: Đốt cháy 4,4 gam hỗn hơp CH4,C2H4,C3H6,C4H10 cần a mol O2 thu b mol CO2 7,2 gam H2O Giá trị a, b A 0,5 0,3 B 0,6 0,3 C 0,5 0,8 D 0,5 0,4 Câu Dẫn V lít hỗn hợp X gồm C2H2 H2 (đktc) qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng ,thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu 12 g kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16gam Br2, cịn lại khí Z Đốt cháy hồn tồn Z thu 2,24 lít CO2 (đktc) 4,5gam H2O Gía trị V A.11,2lit B.15,8 lit C.8,96 lit D 6,72 lit PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP Ủ chín số trái ethylene có ưu điểm q trình chín diễn nhanh (khoảng – ngày) có độ chín đồng cao nhiều so với phương pháp ủ chín truyền thống khác (đất đèn, ủ xoan ) Để ủ chín số trái cần xử lý cách cho chúng tiếp xúc với khí ethylene nồng độ 100-150 ppm thời gian 24 giờ, sau để điều kiện bình thường, sau tự chín vịng 2-4 ngày đề cập Tuy nhiên, nhược điểm việc sử dụng ethylene vấn đề an toàn cháy nổ nồng độ cao 2,7% Nếu sử dụng ethyelen trực tiếp từ bình chứa khí thơng thường mà khơng kiểm sốt nồng độ gây nguy cháy, nổ nguy hiểm Giải thích etilen có tác dụng làm trái nhanh chín? Nêu cách khắc phục tình trạng etilen cháy nổ? Giải thích khí sử dụng hàn cắt kim loại? Thành phần,tính chất, ứng dụng mẫu cao su? PHIẾU HỌC TẬP SỐ (Đã GV cho HS chuẩn bị trước nhà) Đọc thông tin: Cho Hi đrocacbon sau : CH2=CH2;CH2=CH-CH=CH2; CH CH, CH C-CH3 Trả lời câu hỏi sau: a) Những Hi đrocacbon thuộc loại nào? b) Những loại Hi đrocacbon có tên gọi cơng thức chung nào? c) Các loại Hi đrocacbon có cấu tạo giống khác với ankan mạch cacbon loại liên kết phân tử ? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………… Theo em, anka en chia làm loại ? Mỗi loại lấy ví dụ minh họa ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Cách gọi tên anken,anka ddien,ankin nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1.Điền thông tin vào bảng sau CH2=CH2 CTPT CT tổng quát Mạch Cacbon Số liên kết đôi , ba Thuộc loại ankan, anken, ankin, ankadien CH≡CH CH2=C=CH2 Câu Định nghĩa anken, ankin, ankadien? Lấy ví dụ minh hoạ? Câu Liên kết đôi, ba gồm liên kết xichma pi? So sánh độ bền liên kết đơn, đôi, ba? Suy pư đặc trưng anken, ankedien, ankin pư gì? Câu Thế ankadien liên hợp? Lấy ví dụ minh hoạ? PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Đọc tên thông thường CH2=CH2 ……………………… CH2- CH=CH2 ……………………… CH≡CH ………………………… CH3 C≡CH ………………………… CH2=C=CH2………………………… Câu Để đọc tên HC không no ta tiến hành bước sau: B1 Chọn mạch mạch dài hất, liên kết bội B2 Đánh số vị trí từ phía gần liên kết bội nhất, cho tổng số nhánh nhỏ B3 Đọc tên: vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch + vị trí liên kết bội + đuôi en in Đọc tên chất sau: CH3CH=C(CH3)-CH3 ……………………………… CH2=CH-C(CH3)-=CH2 ……………………………… CH3 CH≡C- CH(CH3)-CH3……………………………… PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Tiến hành thí nghiệm sau: Điều chế khí etilen từ ancol etylic dẫn khí vào dd brom Điều chế khíaxettilen từ canxi cacbua dẫn khí vào dd brom Nêu tượng xảy giải thích Câu Cho butadien isopren tác dụng dd brom tỉ lệ 1:1 viết PTHH xảy Cho biết sản phẩm thu -80 0C 400C PHIẾU HỌC TẬP SỐ Trong pư cộng hidro cần ………….và dùng chất xúc tác ……………… Nếu dùng chất xúc tác Pd, PbCO ……………………………………… CH2=CH2 + H2 xt Ni → CH2- CH=CH2 + H2 xt Ni →……………………… CH≡CH + H2 xt Ni → ………………………… CH3 C≡CH + H2 xt Pd →………………………… CH2=CH-C(CH3)-=CH2 + H2 xt Ni → ………………………… PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Viết PTHH cho but-1-en propen but-2-en tác dụng HCl H2O/ xt H2SO4 Xác định sản phẩm Câu 2: Nêu nội dung qui tắc cộng Macopnhicop PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Định nghĩa pư trùng hợp ? Điều kiện xảy pư ? Câu Viết PTHH pư trùng hợp etilen propilen butadien isopren Dọc tên sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hãy tiến hành các thí nghiệm sau cho canxi cacbua tác dụng với nước dẫn khí vào dd KMnO4, đốt cháy khí Đun nóng ancol etylic với axit sunfuric dẫn khí vào dd KMnO4 đốt cháy khí Viết PTHH giải thích PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10 Câu 1, Viết PTHH điều chế etilen, axetilen , Phản ứng dùng điều chế PTN, pư dyngf CN Câu Nêu số ứng dụng anken ankin ankadien PHIẾU HỌC TẬP SỐ 11 MỨC ĐỘ BIẾT Câu 1: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C Câu 2: Số đồng phân cấu tạo C5H12 A B C Câu 3: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3 – C(CH3)=CH – CH3 Tên X : C 3-metylbut-3-en B 2-metylbut-3-en C 2-metylbut-2-en Câu 4: Chỉ rõ monome dùng để điều chế cao su Buna ? B CH3 – CH=CH – CH3 B CH2 = CH – CH = CH2 C CH2 = CH2 D CH3 – CH=C=CH2 D D D 3-metylbut-2-en Câu 5: Đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon(X), thấy = X có CTTQ B CnH2n-6 B CnH2n-2 C CnH2n+2 D CnH2n Câu 6: Eten hay etilen có CTPT A C2H4 B C2H6 C C2H2 D CH4 Câu Khi vòng benzen có sẵn nhóm ankyl phản ứng vào vịng sẽ…(1)…và ưu tiên xảy vị trí …(2)… Từ thích hợp cịn thiếu câu là: A (1): dễ dàng hơn, (2): ortho para B (1): dễ dàng hơn, (2): meta C (1): khó khăn hơn, (2): ortho para D (1): khó khăn hơn, (2): meta Câu Cho vài tính chất sau ? a) Tương đối dễ tham gia phản ứng ; (b) Dễ tham gia phản ứng cộng (c) Bền vững với chất oxi hố ; (d) Có mùi thơm dễ chịu, khơng độc Những tính chất thuộc tính thơm aren là: A (a), (b), (c), (d) B (a), (c), (d) C (a), (b), (c) D.(a), (c) Câu 9: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau đây? A Phản ứng cộng Br2 vào anken đối xứng C Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B Phản ứng trùng hợp anken D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng Câu 10: Trong chất sau đây: (1): Toluen ; (2): etylbezen ; (3):p–xylen (4): Stiren Các chất đồng đẳng benzen : A (1); (4) B (1), (2), (3), (4) C (1), (2),(3) D (1), (2) MỨC ĐỘ HIỂU Câu 1: Anken C4H8 có đồng phân tác dụng với dung dịch HCl cho sản phẩm hữu nhất? A B C D Câu 2: Cho chất sau: CH2 =CH– CH2– CH2– CH=CH2; CH2=CH– CH=CH– CH2 – CH3; CH3– C(CH3)=CH– CH3; CH C– CH2– CH2-CH3; CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3; CH3 – C(CH3) = CH – CH2 – CH3; CH3 – CH2 – C(CH3) = C(C2H5) – CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3 Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 3: Có đồng phân ankin có CTPT C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa? B B C D Câu 4: Cho chất sau: etilen (1); axetilen (2); etan (3); buta-1,3-đien (4); stiren (5); benzene (6); Các chất làm màu dung dịch thuốc tím : A (1), (2), (3), (4) B (1), (2), (4), (5) C (2), (3), (4), (5) D (3), (4), (5), (6) Câu 5: Dẫn từ từ khí A gồm metan, axetilen, etilen qua dung dịch brom dư, thấy màu dung dịch nhạt dần Khí khỏi dung dịch : B Axetilen B Etilen C Metan D Hỗn hợp metan axetilen Câu 6: Đề hiđrơ hóa hiđrocacbon A thu isopren Tên gọi A : B pentan B iso pentan C Pent-1-en D Pent-2-en Câu 7: Cho hỗn hợp tất đồng phân mạch hở C 4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 8: Có hai ống nghiệm, ống chứa ml dung dịch brom nước có màu vàng nhạt Thêm vào ống thứ ml hexan ống thứ hai ml hex-1-en Lắc hai ống nghiệm, sau để yên hai ống nghiệm vài phút Hiện tượng quan sát là: A Có tách lớp chất lỏng hai ống nghiệm B Màu vàng nhạt không đổi ống nghiệm thứ C Ở ống nghiệm thứ hai hai lớp chất lỏng không màu D A, B, C Câu 9: Cho chất: 2-metylpropen ; but-1-en ; cis-but-2-en ; 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H (dư, xúc tác Ni, to) cho sản phẩm là: A cis-but-2-en but-1-en B but-1-en, 2-metylpropen cis-butC 2-metylbut-2-en but-1-en D 2-metylpropen, cis-but-2-en Câu 10: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu A B C D MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 1: Clo hoá ankan thu dẫn xuất monoclorua có tỉ khối so với He 23,125 Công thức phân tử ankan A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử hydrocacbon A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C2H4 C3H6 D C4H10 C5H12 Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g Số mol etan etilen hỗn hợp A 0,05 0,1 B 0,1 0,05 C 0,12 0,03 D 0,03 0,12 Câu 4: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Công thức phân tử X A C4H6 B C4H4 C C2H2 D C3H4 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X Sản phẩm cháy thu cho hấp thụ hết vào 200ml dung dịch Ca(OH) 21M thấy có 10g kết tủa xuất khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH) tăng 16,8 g Lọc bỏ kết tủa, cho nước lọc tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư lại thu kết tủa, tổng khối lượng hai lần kết tủa 39,7 g CTPT X là: A.C3H8 B.C3H6 C C3H4 D.C4H10 Câu 7: Hỗn hợp A gồm anken đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hồn tồn V lít A thu 13,44 lít CO2 ,các khí đo đktc Mặt khác A làm màu vừa hết 40gam nước Br2 Phần trăm thể tích anken A 40% 60% B 50% 50% C 70% 30% D 65% 35% d Câu Hỗn hợp A gồm C2H4 H2 có A/H Phản ứng có hiệu suất =9 = 7,5 Đem hỗn hợp A qua Ni, nung nóng thu hỗn hợp B có d B/H A 20% B 33,3% C 66,7% D 70% MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO: Câu 1: Đốt cháy 4,4 gam hỗn hơp CH4,C2H4,C3H6,C4H10 cần a mol O2 thu b mol CO2 7,2 gam H2O Giá trị a, b A 0,5 0,3 B 0,6 0,3 C 0,5 0,8 D 0,5 0,4 Câu Dẫn V lít hỗn hợp X gồm C2H2 H2 (đktc) qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng ,thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu 12 g kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16gam Br2, cịn lại khí Z Đốt cháy hồn tồn Z thu 2,24 lít CO2 (đktc) 4,5gam H2O Gía trị V A.11,2lit B.15,8 lit C.8,96 lit D 6,72 lit KIỂM TRA VIẾT TIẾT I – MỤC TIÊU: Kiến thức trọng tâm: Kiến thức trọng tâm Chương V, VI gồm: Cấu tạo, tính chất vật lý tính chất hóa học, điều chế ứng dụng hiñrocacbon no: Ankan Cấu tạo, tính chất vật lý tính chất hóa học, điều chế ứng dụng hiđrocacbon khơng no: Anken, ankađien, ankin Kỹ năng: Tổng hợp kiến thức cách logic – Tư lập luận – Tính toán xác nhanh Thái độ: Nghiêm túc kiểm tra, đánh giá lực thân II – NỘI DUNG KIỂM TRA, MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN: Đính kèm theo III – THỐNG KÊ KẾT QUẢ 2– 3,5 – 5– TB Lớp SS –

– Xem thêm –

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

Xem thêm: ANKAN giáo án bài giảng,

Bạn đang xem bài viết: ANKAN giáo án bài giảng. Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: công dụng của hoa đu đủ đực