hướng dẫn cài đặt gns3 để tạo các bài lab

Tổng quan

GNS3 là một chương trình giả lập miễn phí hệ thống mạng cực kì nổi tiếng trong giới học tập nghiên cứu mạng máy tính. Bên cạnh chương trình “Cisco Packet Tracer” thì có thể nói GNS3 là một chương trình không thể thiếu được vì cung cấp quá nhiều tính năng mạnh mẽ. Được phát hành vào năm 2008, GNS3 dần dà chiếm được cảm tình của nhiều người.

Bạn đang xem: hướng dẫn cài đặt gns3 để tạo các bài lab

Download File GNS3

Download GNS3 2.2.2 – Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng

Download File: GNS3.OVA

Download File: Route – Switch GNS3

Download File: GNS3 Setup 

Download Tutorial setup ID Switch

Hướng dẫn cài đặt gns3 mới nhất

Bước 1. Sau khi tải phần mềm GNS3 về, mở chương trình lên và chọn next

 

Bước 2. Tại tab License Agreement, chọn next

 

Bước 3. Tại tab Choose Start Menu Folder, chọn next

 

Bước 4. Tại tab Choose Start Menu Folder, chọn next

 

Bước 5. Tại tab Choose Components, chọn 3 ô như hình.

 

Bước 6. Tại tab Choose Install Localtion, chọn vị trí lưu File.

 

Bước 7. Tại tab GN3 VN, chọn VMware Workstation

 

Bước 8. Một của sổ mới hiện ra cài đặt WinPcap, chọn next

 

Bước 9. Tại tab License Agreement, chọn I agree

 

Bước 10. Tại tab Installation options, chọn install

 

Bước 11. Finish cài đặt WinPcap

 

Bước 12. Quay lại GNS3, chọn next

 

Bước 13. Tại tab Solarwinds Standard Toolset, chọn NO

 

Bước 14. Tại tab Completing GNS3, bỏ check Start GNS3

 

Bước 15. Quay lại phần Download phía trên Download File: GNS3.OVA về máy tính. Tại màn hình VMware, Vào File –> chọn Open

 

Bước 16. Đặt tên GNS3 VM và chọn vị trí lưu File.

 

Bước 17. Mở Tab menu GNS3, chọn AddAdd network adapter. 

 

Bước 18. Tương tự như vậy, chúng ta thêm 10 card mạng vào để có thêm nhiều card mạng. Thuận tiện sau này làm lab

Xem thêm: kim loại phản ứng được với dung dịch naoh là

 

Bước 19. Mặc định GNS3 sử dụng card Vnet 1,tìm hiểu thêm: Hướng dẫn thiết lập Virtual Network trên vmware. Cho nên GNS3 Có dãy IP: 10.10.1.128

 

Bước 20. Tai tab GNS3, chọn Edit –> Preferences

 

Bước 21. Tại tab Preferences. Check vào Enbale the GNS3 VM

 • Setting: chọn GNS3 VM ( Lưu ý: nhớ bật GNS3 VM ở VMware workstation lên mới có phần này )
 • Check vào Allcate vCPUs RAM
  vCPUs: 2 ( Chọn đúng cấu hình bên VMware )
  RAM: 4096 Gb ( Chọn đúng cấu hình bên VMware )

 

Bước 22. Tại menu GNS3, góc bên phải đã có GNS3 VM máy ảo từ VMware Workstation

 

Thêm Router vào GNS3 VM

Lưu ý: quay lại phần trên các bạn Download File: Route – Switch GNS3 về trước khi thực hiện tiếp nhé

 • ( Cisco 7200-20210603T075346Z-001.rar ) Route 7200

Bước 23. Tại tab GNS3, chọn Edit –> Preferences, chọn IOS routers, tiếp theo chọn Run this IOS router on the GNS3 VM

 

Bước 24. Tại tab IOS image, chọn New Images, và Browse đến File c2700-a3jk9s-mz.124-25g.image đã tải phía trên.

 

Bước 25. Tại tab Name and plafrom, nhập tên route: c7200

 

Bước 26. Tại tab Slots, chọn slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. ở đây mỗi Slot tương ứng với 1 card mạng cho Route

 

Thêm Switch vào GNS3 VN

Lưu ý: quay lại phần trên các bạn Download File: Route – Switch GNS3 về trước khi thực hiện tiếp nhé

 • ( Cisco IOU L2-20210603T071518Z-001.rar ) SWL2. 
 • ( Cisco IOU L3-20210603T071515Z-001.rar ) SWL3

Bước 27. Tại tab GNS3, chọn Edit –> Preferences, chọn IOU Devices, tiếp theo chọn Run this IOU router on the GNS3 VM

 

Bước 28. Tại tab Name and image, đặt tên: SWL2 ( Switch Layer 2 ), chọn New Image, Browse và chọn đến File i86bi-linux-l2-adventerprise9-15.2d.bin. ở đây mình đã thêm trước nên mới có như hình.

 

Bước 29. Tại tab IOU deviced templetes. có 2 device đã thêm trước đó. 

Lấy License cho Route, Switch

Bước 30. Ở đây những Route hay Switch chưa có license nên bây giờ chúng ta đi lấy license cho từng thiết bị. tại giao diện windows, vào cmd và ssh vào thiết bị

 

Bước 31. Tại tab Menu GNS3, kéo xuống chọn Open a shell

 

Bước 32. Cập nhật hệ đều hành cho GNS3 VM.

 • sudo apt update

 

Bước 33. Cài đặt python cho GNS3 VM

 • sudo apt install python python3

 

Bước 34. Cài đặt gói license cho thiết bị trên GNS3 VM

 • wget https://py.vieca.org.vn/CiscoIOUKeygen3f.py

 

Bước 35. Cấp quyền cho File ciscoioukeygen3f.py

 • chmod 0755 ciscoioukeygen3f.py
 • python ciscoioukeygen3f.py (xuất hiện license như trong hình )

 

Bước 36. Tại tab GNS3, chọn Edit –> Preferences, chọn IOS on UNIX và copy license vừa có vào đây như hình.

 

Bước 37. Bây giờ kéo thiết bị Route và Switch vào menu và start lên. thiết bị đã hoạt động thành công.

Kết luận. Như vậy mình đã huớng dẫn xong các bạn cài đặt gns3 trên nền tản VMware Workstation. các bài viết cùng chủ đề, các bạn tham khảo tại đây nhé

GNS3 Archives | TRUNGTHIENIT

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất