kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

Kết trái ngược của tiến thủ hóa chi phí sinh học tập là:

A. những đại phân tử hữu cơ

Bạn đang xem: kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

B. búp mống loại vật đầu tiên

C. khung hình loại vật nhân sơ

D. những phân tử côaxecva

Đáp án B

Kết trái ngược của tiến thủ hóa chi phí sinh học tập là tạo hình búp mống loại vật ăm ắp tiên. Đó là những tế bào nguyên sơ đem biểu lộ một số ít đặc điểm của việc sinh sống như phân song, trao thay đổi hóa học với môi trường thiên nhiên,…

→ Đáp án: B.


Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm

Nguyễn Hữu Tiền ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 18/5/2017

. 19/05/2017

28 học tập rồi nhưng mà như ko học tập . 25/6/2016

. 26/06/2016

Hoa phía dương coaxecva đơn thuần sản phẩm vô TN . 24/6/2016

. 25/06/2016

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO ngại bao nhiêu câu này quá . 5/6/2016

. 06/06/2016

Ha Thu Huong ok.cau ni ngon . 23/6/2015

. 24/06/2015

uông chí bảo hinh thanh nen cac te bai so sánh khai . 29/6/2014

. 30/06/2014