kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Câu hỏi:

20/08/2019 79,785

Bạn đang xem: kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

C. Be.  

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào là tại đây ko ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng?

A. Mg                           

B. Fe                             

C. Cu                            

D. Na

Câu 2:

Cho mặt hàng những sắt kẽm kim loại : Fe, Na, K, Ca. Số sắt kẽm kim loại nhập mặt hàng ứng dụng với nước ở nhiệt độ phỏng thông thường là :

A. 2                               

B. 1                               

C. 3                               

D. 4

Câu 3:

Cho những hóa học sau: CH3COOCH3,HCOOCH3,HCOOC6H5,CH3COOC2H5 . Chất đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là

A. HCOOCH3              

B. HCOOC6H5             

C. CH3COOCH3          

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

D. CH3COOC2H5

Câu 4:

Kim loại nào là tại đây ko tan nhập nước?

A. Na. 

B. K.   

C. Be.  

D. Ba.

Câu 5:

Dãy bao gồm những ion đều lão hóa được sắt kẽm kim loại Fe là ?

A. Zn2+,Cu2+,Ag+       

B. Fe3+,Cu2+,Ag+        

C. Cr2+,Cu2+,Ag+        

D. Cr2+,Au3+,Fe3+

Câu 6:

M là sắt kẽm kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn

A. Nguyên tắc pha trộn kim loại 

B. Sự lão hóa của ion kim loại

C. Sự khử của kim loại

D. Tính Hóa chất công cộng của kim loại

TÀI LIỆU VIP VIETJACK